Skip to main content

Work experience

2018 - Present

Senior Researcher

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2014 - Present

Lecturer

RSU Department of Humanities

2012 - 2018

Researcher

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2015 - 2015

Guest lecturer

University of Latvia Faculty of History and Philosophy

2014 - 2015

Guest lecturer

University of Latvia Faculty of History and Philosophy

2013 - 2014

Acting lecturer

RSU Department of Humanities

2012 - 2013

Guest lecturer

RSU Department of Humanities

2010 - 2012

Research assistant

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

2007 - 2010

Junior research assistant

University of Latvia Institute of Philosophy and Sociology

Present

Lecturer

Department of Humanities

Education and training

2009 - 2014

Dr. phil.

University of Latvia

Title of the doctoral thesis "The Role of Now in Time-Consciousness. A Phenomenological Investigation"; Scientific supervisor: Dr.habil.phil. Maija Kūle.

2007 - 2009

Mg. phil.

University of Latvia

2003 - 2007

B. phil.

University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

University of Latvia Faculty of Pedagogy, Psychology and Arts continuing education course "University Didactics: Contemporary Theories and Practice."​ Certificate No. 012029​, date of issue 14.06.2014.​

Field of research

 • Phenomenology
 • Philosophy of time experience
 • Phenomenology of medicine
 • History of philosophy in Latvia (Teodors Celms)

Supervised study course

 • Phenomenology of the Body

Death and Dying

Medical Sociology

Phenomenology of the Body

Philososphical Anthropology

Head of study course

 • Philosophical anthropology
 • Phenomenology of Body

Lectured study course

Cultural Interpretation and Criticism

Introduction to Study Process and Basics of Argumentation

Medical Philosophy and Bioethics

Medical Sociology

Personality Psychology

Phenomenology of the body

Philosophical Anthropology

Death and Dying

Fundamentals of Argumentation

Philososphical Anthropology

Supervised and reviewed student research papers

Reviewed:

Bachelor's theses: 4

Projects

 • Researcher: LU FSI project "Critical Thinking, Innovation, Competitiveness and Globalization."
 • Researcher: National Research Programme "Letonica: Latvian History, Languages, Culture, Values."
 • Researcher: LCS funded LU FSI project "Phenomenological Investigations (in Connection with S. Kierkegaard, H. Bergson and Psychoanalysis)."
 • Research assistant, researcher: LCS funded LU FSI project "Phenomenological and Hermeneutical Description of Life-World."
 • Research assistant, researcher: National Research Programme "National Identity: Language, Latvian History, Culture and Human Security."
 • Research assistant, researcher: LU FSI joint project "Virtual Encyclopaedia of the Humanities: People, Sources and Terms."
 • Junior research assistant: National Research Programme "Letonica: Research on History, Language and Culture."

Memberships

 • 2019 - ongoin. Board member and secretary of Central and East European Society for Phenomenology.
 • 2013 - ongoing. Member of RSU Student scholarship granting board.
 • 2010 - ongoing. Member of Nordic Society for Phenomenology.
 • 2016 - 2017. Member of British Society for Phenomenology.
 • 2010 - 2012. Member of the school of the doctoral studies "Letonica and Intercultural Research."

Awards and recognitions

09.04.2015. Latvian Academy of Sciences Award of Theodore Celms in philosophy for the research on the philosophical heritage of Theodore Celms.

Publications

Research articles​​

Vēgners, Uldis. Can simultaneity provide succession? : a problem with Husserl’s account of inner time-consciousness [Elektroniskais resurss] / U.Vegners // Phenomenology [Elektroniskais resurss]. - 2018. - P.143-147. - Resurss aprakstīts 2019.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0027_0143_0…

Vēgners, Uldis. Laiks / U.Vēgners // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 135.-159.lpp.

Vēgners, Uldis. Report of the International Conference "Phenomenology and aesthetics. The 3rd Conference on traditions and perspectives of the phenomenological movement in Central and Eastern Europe" (June 29-July 1, 2017, Riga, Latvia) / U.Vēgners, M.Grīnfelde // Horizon: феноменологические исследования = Horizon: studies in phenomenology. - T.6, No.2 (2017), c.358-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vēgners, Uldis. Vērtībspriedumi Teodora Celma kritikā par transcendentālās fenomenoloģijas intersubjektivitātes izpratni / U.Vēgners // Vērtības: Latvija un Eiropa : kolektīva monogrāfija divos sējumos / [zinātniskā red. un sast. M.Kūle]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - 1.sēj.: Vērtību pētījumi - filosofiskie aspekti, 161.-170.lpp.

Vēgners, Uldis. Cīņa par laiku : par Andreja Baloža monogrāfiju "Nepabeigtā pagātne". Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju (FSI, 2015) [Elektroniskais resurss] / U.Vēgners // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 20.aug.), [1.-5.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/08/20/

Vēgners, Uldis. Neizsakāmais Huserla fenomenoloģijā : no neatbilstības līdz radīšanai [Elektroniskais resurss] / U.Vēgners // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 20.marts), [1.-6.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/03/20/

Abstracts​​

Vēgners, Uldis. Laika pieredze slimībā : laika pieredzes analīzes konceptuālā aparāta piedāvājums / U.Vēgners // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 327.lpp.

Vēgners, Uldis. Subjektīvais un objektīvais laiks veselības aprūpē / U.Vēgners // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 377.lpp.

Vēgners, Uldis. Laika pieredze : trīs filozofiskie modeļi / U.Vēgners // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 338.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Sāpju fenomena pieredze ārsta un pacienta komunikācijā / Ģ.Jankovskis, U.Vēgners // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 445.lpp.

Vēgners, Uldis. Subjektīvā laika deformācijas slimībā : fenomenoloģisks skaidrojums / U.Vēgners // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 476.lpp.

Books and brochures​​

Vēgners, Uldis. Tagad. Laika pieredzes filosofija / U.Vēgners ; [zinātniskie recenzenti: Ž.Narkēviča, J.Taurens] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - vii, 238 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Contacts

Related news