Pārlekt uz galveno saturu

Nefroloģija: iepazītā un nezināmā praktiskā diferenciāldiagnostiskā kontekstā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_219LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aivars Pētersons
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi pabeigtas A līmeņa nefroloģijas cikla nodarbības.
Mērķis:
Izmantojot e-lekcijas un praktiskās nodarbības sniegt studentiem iespējas padziļināti apgūt nefroloģijas specialitātes lokā esošās medicīniskās problēmas. Par instrumentiem plānots izmantot sarežģītākus diferenciāldiagnostiskos uzdevumus, retāku slimību analīzi, dažādu tēmu kombinācijas un saikni ar citām disciplīnām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1TIN spektrs. GP diferenciāldiagnostika.Lekcijas1.00cits
2Nieres un CD, LED, plazmas šūnu diskrāzijas.Lekcijas1.00cits
3ANM klasifikācijas un diagnostikas aspekti. Pacienta ar tūsku diagnostiskā pieeja, klīnisko gadījumu analīze.Lekcijas1.00cits
4Hematūrijas diferenciālā diagnostika, klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Aknu un nieru patofizioloģiskā saspēle, klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
6ANM ārstēšanas taktikas izvēle, klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Peritoneālā dialīzes kvalitātes uzraudzība, klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
8HD piemērotākās devas izvēle.Nodarbības1.00cits
9 Izvēle un sagatavošana NAT. HNM progresijas ietekmēšana.Lekcijas1.00cits
10 Tx pacienta problēmu uzraudzība, klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs pie slimnieka gultas, slimības vēstures dati, simulācijas, darbs ar literatūru, ieskaitot e-vidi, kas rezultējas kā protokols par pacienta apsekošanu ar diagnozi, tās pamatojumu, galvenajiem izmeklējumiem un piemeklētu konkrētu ārstēšanu izmeklētajam pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa beigās, izvērtējot studenta zināšanas tiek ņemta vērā arī studenta sagatavotība nodarbībai, aktivitāte tajā, spēja argumentēti piedalīties diskusijā katrā nodarbībā; precizitāte, lietojot izmeklējumu nosaukumus, metodikas, vērtējot indikācijas un kontrindikācijas, ar izpratnes novērtējumu un spēju atrast jaunas diagnostikas un ārstēšanas pieejas un prognozēt nākotnes iespējas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students iegūs zināšanas par esošajām speciālajām un jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas metodēm nefroloģijā, zinās izdevīgākos izmeklēšanas ceļus dažādās klīniskajās situācijas. Students iegūs priekšstatu par nieru aizstājterapijas metodēm – hemodialīzi, peritoneālo dialīzi, zinās pacientu terapijas principus, sagatavojot nieru aizstājterapijai, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus. Zinās galvenās metodes, lai nodrošinātu hronisko hemodialīzi – arteriovenozās fistulas un protēzes lietošanas īpatnības, centrālā venozā katetra pielietošanu, zinās pacienta novērošanas principus, komplikācijas un tās korekcijas iespējas.
Prasmes:Izmantojot izmeklēšanas datus, pratīs formulēt indikācijas, izvērtēt kontrindikācijas un ierobežojumus nieru slimību diagnostikā un ārstēšanā lietojamām mūsdienu un potenciālajām metodēm nākotnē, pratīs izmantot standarta paņēmienus kā konkrētā klīniskajā situācijā izvēlēties efektīvāko diagnostikas un ārstēšanas ceļu ar maksimālo ekonomisko ieguvumu.
Kompetences:Patstāvīgi plāno izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu standarta situācijās nefroloģijā, spēj orientēties ieguvumu / risku izvērtējumā, darbojoties gan vienam, gan 2-3 studentu grupā, prot izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā medicīna. A.Lejnieka redakcijā, 2012 (akceptējams izdevums) (latviešu plūsmai)
Papildu literatūra
1Nieru Transplantācija. Rafaels Rozentāls, Inese Folkmane. Izdevniecība: Nacionālais apgāds, SIA, 2008 (latviešu plūsmai)