Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Profesors

RSU Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

1985 - 2012

Asistents, docents, asociēts profesors

RMI / LMA / RSU

Izglītība

2004 - pašlaik

Dr., Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

1981

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1995

Internista sertifikāts

1997

Nefrologa sertifikāts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

1991 – 1992 Ročestras universitātes slimnīca (ASV), hospitēšana

1992 Linčopingas (Zviedrija) universitātes slimnīca, hospitēšana​

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori HNS pacientiem;
  • Peritoneālās dialīzes komplikāciju novēršanas iespējas;
  • Arteriālās hipertensijas renālā patoģenēze;
  • Glomerulārās filtrācijas ātruma rezerves aspektu vērtēšana
  • Proteinūrijas mehānismi un to ietekmēšana

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ pēcdiploma profesionālā studiju programma "Nefroloģijas rezidentūra"​​

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ pēcdiploma profesionālā studiju programma "Nefroloģijas rezidentūra"​​

Izstrādātie studiju kursi

Nefroloģija – RSU 4. studiju gads

Nefroloģija – RSU 6. studiju gads

Vadītie studiju kursi

Nefroloģija 4. un 6. kursa studentiem

Docētie studiju kursi

Nefroloģija 4. un 6. kursa studentiem​

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 3

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 15

recenzētie:

promocijas darbi: 2

​​maģistra darbi: 2

​​kvalifikācijas darbi: 10

Projekti

Galvenais pētnieks (PI) virknē klīnisko pētījumu (2. - 4. fāze)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


1992 – pašlaik — Latvijas Nefrologu asociācija

1996 – pašlaik — ERA-EDTA

2000 – pašlaik — ASN (American Society of Nephrologu)​

2000 – pašlaik — ISN (International Society of Nephrology)

2000 – pašlaik— ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis)


Apbalvojumi un atzinības

2014. Veselības Ministrijas Atzinības raksts

2012. "Gada cilvēks ārstniecībā 2012" P. Stradiņa KUS

2011. Atzinības raksts, RSU

2006. P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 2006. gada labākā kolektīva goda nosaukums Nefroloģijas centra 8. nodaļai.

2000. Atzinības raksts par ieguldījumu medicīnas attīstībā (peritoneālās dialīzes metodes ieviešana Latvijā) – LR Labklājības ministrija


Publikācijas

Raksti

Veverbrants, Egils. Nephrology in Your Pocket : [e-mācību grāmata] / E.Veverbrants, A.Petersons. - Authors editions, 2015. - 600 p. - E-grāmata pieejama iBookstore, Apple formātā.

Vēverbrants, Egils. Nefroloģija kabatā : [e-mācību grāmata] / E.Vēverbrants, A.Pētersons. - Authors editions, 2015. - 600 lpp. - E-grāmata pieejama iBookstore, Apple formātā.

Pētersons, Aivars. Komplementa defekta izraisītas slimības - atipiskais hemolītiski-urēmiskais sindroms un paroksismālā nakts hematūrija / A.Pētersons, E.Vēverbrants. - Rīga : 2015. - 20 lpp.

Vēverbrants, Egils. Nefroloģija kabatā : [e-mācību grāmata] / E.Vēverbrants, A.Pētersons. - Ročestra (ASV) : Ročestras vispārējā slimnīca, 2014. - 1 e-grāmata. - E-grāmata pieejama iTunesStore, iPad formātā.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Nieru un urīnizvadceļu izmeklēšanas metodes. Sindromi [nepublicēts materiāls] : metodiskās rekomendācijas / K.Pičkura, A.Pētersona, G.Orļikova redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. Medicīnas fakultāte. Iekšķīgo slimību katedra. - Rīga : RSU, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Nieru slimības / H.Čerņevskis, A.Pētersons, I.Ādamsone ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2010. - 1.grām., 3.nod., [589.]-781.lpp.

Grāmatas un brošūras

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, O.Kalējs, S.Lejniece, A.Lejnieks, I.Mihailova, A.Pētersons ... [u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. - 1.sēj., 942 lpp.

Tendences nieru aizstājterapijā ar 10 gadu intervālu / I.Ziediņa, H.Čerņevskis, I.Ādamsone, V.Kuzema, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Sleep quality and depression in peritoneal dialysis patients / B.Saleniece, M.Ventiņa, V.Kuzema, I.Puide, A.Pētersons // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.44-45.

Pētersons, Aivars. Sekundāras AA amiloidozes izplatības un diagnostikas tendences / A.Pētersons, D.Kigitoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 333.lpp.

Outcomes of PD-related peritonitis depending on the peritonitis microbiology / V.Kuzema, I.Mihailova, A.Petersons ...[et al.] // The 33rd Biennial Congress of the Nordic Society of Nephrology (Stavanger, Norway, Aug.26-29, 2015) : Book of Abstracts. - Stavanger, 2015. - P.22. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.nephro.no/moter/NSN2015_book_abstracts.pdf

Jenerte, Līva. Predialysis : how far to renal replacement therapy / L.Jenerte, J.Margevičus, G.Provais ; scientific research supervisors: V.Kuzema, H.Čerņevskis, A.Pētersons // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.57-58.

IgA nefropātijas klīniskās izpausmes : vai tā vienmēr ir labdabīgi noritoša slimība? / V.Kuzema, H.Čerņevsis, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 80.lpp.

Dambrova, Gita. IgA nephropathy : from clinical manifestation to treatment / G.Dambrova, E.Virdziniece ; scientific research supervisors: V.Kuzema, A.Pētersons // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.50-51.

Anti-HBs serokonversija pēc intensificētas B hepatīta vakcinācijas shēmas pacientiem, kas saņem peritoneālo dialīzi / E.Volosnuhins, V.Kuzema, I.Puide, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 205.lpp.

Akūta peritonīta biežums, izraisītāji, ārstēšanas iznākums peritoneālās dialīzes pacientiem 2013.-2014.gadā / V.Kuzema, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 133.lpp.

Acute kidney injury in children after open heart surgery is associated with positive fluid balance / K.Mahlina, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 255.lpp.

Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin predicts open heart surgery-related acute kidney injury in children / A.Pētersons, D.Amerika, A.Pētersons, R.Erts ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A5-A6. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sakoviča, Jeļena. Dialīzes plānveida vai akūta sākuma cēloņi un ietekme uz pacienta hospitalizācijas laiku / J.Sakoviča, M.Motivāne, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 37.lpp.

Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of open heart surgery related acute kidney injury in children / A.Petersons, D.Amerika, A.Petersons ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 250.lpp.

Open heart surgery associated renal dysfunction in children / J.Krastins, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 237.lpp.

Lantāna karbonāta ietekme uz fosfora un kalcija līmeni pacientiem ar hronisku nieru slimību un peritoneālo dialīzi / I.Mihailova, A.Pētersons, I.Puide ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 137.lpp.

High level of serum C reactive protein as a marker of prolonged hospitalization in patients with urinary tract infection : [abstract] / D.Venšava-Kaknēna, V.Kuzema, H.Černevskis, A.Pētersons // 11th Baltic Nephrology Conference (Tartu, Estonia, Sept.20-22, 2012). - Tartu, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Ruberte, Diāna. Peritonitis in peritoneal dialysis : correlation with mineral and bone disorder and treatment with vitamin D / D.Ruberte ; scientific supervisors: A.Pētersons // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.143.

Pētersons, Aivars. Minerālvielmaiņas traucējumu prevalence pacientiem ar hronisku nieru slimību IV un V stadijā / A.Pētersons, R.Jagmane, I.Puide // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 188.lpp.

Jagmane, Renāte. Serum phosphorus levels in patients with chronic kidney disease Iv and V / R.Jagmane ; scientific supervisors: A.Pētersons // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.86-87.

Akūta peritonīta izraisītāji peritoneālās dialīzes slimniekiem / I.Puide, Z.Smeltere, I.Mihailova, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 171.lpp.

Peritoneal dialysis related peritonitis incidence, microorganisms causing peritonitis in a single peritoneal dialysis centre : [abstract] / I.Mihailova, I.Puide, A.Pētersons, Z.Smeltere // 10th Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.14-16, 2010) : Final Programme. - Jurmala, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Liguts, Viesturs. MARS therapy for hepatic encephalopathy in chronic hepatitis B patient undergoing peritoneal dialysis : [abstract] / V.Liguts, Dz.Krugale, A.Petersons // 10th Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.14-16, 2010) : Final Programme. - Jurmala, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Kuzema, Viktorija. The survival prior to end-stage renal disease : role of hemoglobin level / V.Kuzema, A.Lejnieks, A.Petersons // Diabetes. - Vol.59, Suppl.1 (2010, June), [nav norādītas lpp.]. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes

Akūta peritonīta izsaucēji, to antibakteriālā jutība, peritonīta iznākums / I.Puide, I.Pilsnibure, Z.Smeltere, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 95.lpp.

Sakoviča, Jeļena. Peritoneālās dialīzes uzsākšanas izvērtēšana nefroloģijas centrā / J.Sakoviča, M.Motivāne, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 36.-46.lpp.

Akūts peritonīts stabiliem automatizētās peritoneālās dialīzes pacientiem salīdzinājumā ar nepārtrauktas ambulatorās peritoneālās dialīzes pacientiem / I.Puide, G.Riža, I.Mihailova, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 14.-22.lpp.

Perioperative dynamics of renal biomarkers and incidence of acute kidney injury in children with congenital heart lesions / Aigars Petersons, Aivars Petersons, J.Krastins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.36-42.

Varfarīna nefropātija / M.Motivāne, A.Gertnere, A.Pētersons; rakstu sagat. A.Stāka // Doctus. - Nr.4 (2012), 44.-47.lpp.

Incidence and outcome of acute kidney injury after open heart surgery in children / J.Krastins, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.237-243.

Ērgle, Diāna. Peritonīta izpēte saistībā ar minerālu vielmaiņas traucējumiem un to korekciju peritoneālās dialīzes pacientiem / D.Ērgle, I.Puide, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 48.-58.lpp.

Akūts peritonīts peritoneālās dialīzes slimniekiem : peritonīta biežums un izraisītāji / I.Mihailova, A.Pētersons, I.Puide ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 105.-110.lpp.

Kuzema, Viktorija. Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas nieru slimības progresēšanu slimniekiem pirmsdialīzes periodā / V.Kuzema, A.Pētersons, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 96.-104.lpp.

Venšava-Kāknēna, Dace. Akūts peritonīts slimniekiem ar peritoneālo dialīzi Latvijas Nefroloģijas centrā 2008. gadā / D.Venšava-Kāknēna, V.Kuzema, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 106.-111.lpp.

Renal anaemia : the role of haemoglobin control in patients with chronic kidney disease / V.Kuzema, A.Pētersons, H.Čerņevskis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.3/4 (2010), 137.-143.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Mihailova, Inese. Nieru bojājums dažu sistēmisku slimību gadījumā / I.Mihailova, A.Pētersons // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2010. - 1.grām., 718.-728.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece