Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aivars Pētersons
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Izmantojot e-lekcijas un praktiskās nodarbības sniegt studentiem iespējas padziļināti apgūt nefroloģijas specialitātes lokā esošās medicīniskās problēmas. Par instrumentiem plānots izmantot sarežģītākus diferenciāldiagnostiskos uzdevumus, retāku slimību analīzi, dažādu tēmu kombinācijas un saikni ar citām disciplīnām.

Priekšzināšanas

Sekmīgi pabeigtas A līmeņa nefroloģijas cikla nodarbības.

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūs zināšanas par esošajām speciālajām un jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas metodēm nefroloģijā, zinās izdevīgākos izmeklēšanas ceļus dažādās klīniskajās situācijas. Students iegūs priekšstatu par nieru aizstājterapijas metodēm – hemodialīzi, peritoneālo dialīzi, zinās pacientu terapijas principus, sagatavojot nieru aizstājterapijai, pratīs izvērtēt to priekšrocības un iespējamos riskus. Zinās galvenās metodes, lai nodrošinātu hronisko hemodialīzi – arteriovenozās fistulas un protēzes lietošanas īpatnības, centrālā venozā katetra pielietošanu, zinās pacienta novērošanas principus, komplikācijas un tās korekcijas iespējas.

Prasmes

Izmantojot izmeklēšanas datus, pratīs formulēt indikācijas, izvērtēt kontrindikācijas un ierobežojumus nieru slimību diagnostikā un ārstēšanā lietojamām mūsdienu un potenciālajām metodēm nākotnē, pratīs izmantot standarta paņēmienus kā konkrētā klīniskajā situācijā izvēlēties efektīvāko diagnostikas un ārstēšanas ceļu ar maksimālo ekonomisko ieguvumu.

Kompetences

Patstāvīgi plāno izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas obligātajā kursā ar jauno mācību vielu standarta situācijās nefroloģijā, spēj orientēties ieguvumu / risku izvērtējumā, darbojoties gan vienam, gan 2-3 studentu grupā, prot izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēleAivars Pētersons, Maija Motivāne, Viktorija Kuzema, Ieva Ziediņa, Ilze Puide, Anna Proskurina, Kārlis Rācenis, Mikus Saulīte, Harijs Čerņevskis, Linda Štelce
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle