Pārlekt uz galveno saturu

Ķirurģiskās slimības I (neatliekamā un plānveida abdominālā, krūts un endokrīnā ķirurģija)

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:11.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.08.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_013LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Genadijs Trofimovičs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)17Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas34
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas64
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krūts dziedzera slimības. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00cits
2Krūts dziedzera vēzis. Klīnika, diagnostika, kombinētās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00cits
3Taisnās zarnas slimības: hemoroīdi, fisūras, paraproktīti. Patoģenēze, klīnika un diagnostika, operatīvās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00cits
4Akūts un hronisks apendicīts. Klīnika, diferenciādiagnostika un diagnostika. Komplikācijas un ārstēšanas taktika.Lekcijas1.00cits
5Resnās zarnas slimības. Krona slimība, ulcerozais kolīts, divertikuloze, polipoze. Klīnika, diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00cits
6Primāras ārējās vēdera sienas trūces. Trūču klīnika, diferenciāldiagnostika un diagnostika. Trūču komplikācijas. Dažādu ķirurģiskās ārstēšanas metožu varianti.Lekcijas1.00cits
7Akūts pankreatīts. Klasifikācija. Patoģenēzes īpatnības dažādiem slimniekiem. Konservatīvās terapijas pamati. Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai, ķirurga taktika dažādu akūta pankreatīta klīnisko formu gadījumos.Lekcijas1.00cits
8Peritonīts. Etioloģija, patoģenēze, klasifikācija, klīnika, diagnostika, kompleksās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00cits
9Aknu slimības (audzēji, ehinokoks, alveokoks). Aknu ciroze. Portālā hipertensija. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00cits
10Žultsakmeņu slimība. Akūts un hronisks holecistīts. Patoģenēze, klīniskā aina un diagnostika. Žultsakmeņu slimības komplikācijas. Ķirurga taktika žultsakmeņu slimības un holecistīta dažādu klīnisko variantu ārstēšanā.Lekcijas1.00cits
11Čūlas slimības komplikāciju (perforācija, asiņošana, stenoze, penetrācija, malignizācija) klīnika, diagnostika. Ķirurģiskās ārstēšanas taktika un metodes.Lekcijas1.00cits
12Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu ķirurģiskās slimības.Lekcijas1.00cits
13Ileuss. Klasifikācija. Diferenciāldiagnoze. Konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00cits
14Incīzijas un vēdera sienas retas lokalizācijas trūces.Lekcijas1.00cits
15Mehāniskā dzelte. Hoalngīts. Postholecistektomijas sindroms. Žults pūšļa un žults ceļu audzēji. Klīnika, diagnostika un ārstēšanas algoritms.Lekcijas1.00cits
16Bariatriskā ķirurģija.Lekcijas1.00cits
17Minimāli invazīvā ķirurģija.Lekcijas1.00cits
18Žultsakmeņu slimība. Akūts un hronisks holecistīts. Patoģenēze, klīniskā aina un diagnostika. Ķirurga taktika žultsakmeņu slimības un holecistīta dažādu klīnisko variantu ārstēšanā. Žultsakmeņu slimības komplikācijas. Aknu slimības (audzēji, ehinokoks, alveokoks). Aknu ciroze. Portālā hipertensija. Klīnika, diagnostika, ārstēšana. Liesas ķirurģiskās slimības. Mehāniskā dzelte. Holangīts. Postholecistektomijas sindroms. Žults pūšļa un žults ceļu audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Akūts pankreatīts. Klasifikācija. Patoģenēzes īpatnības dažādiem slimniekiem. Konservatīvās terapijas pamati. Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai, ķirurga taktika dažādu akūta pankreatīta klīnisko formu gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Čūlas slimības komplikāciju (perforācija, asiņošana, stenoze, penetrācija, malignizācija) diagnostika, diferenciāldiagnostika. Resnās zarnas slimības. Krona slimība, ulcerozais kolīts, divertikuloze, polipoze. Taisnās zarnas slimības: hemoroīdi, fisūras, paraproktīti. Patoģenēze, klīnika un diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas taktika un metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Primāras ārējās vēdera sienas trūces. Trūču klīnika, diagnostika un diferenciāldiagnostika. Dažādu ķirurģiskās ārtstēšanas metožu varianti. Trūču komplikācijas. Akūts un hronisks apendicīts. Klīnika, diagnoze, diferenciāldiagnoze. Komplikācijas un ārstēšanas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Krūts dziedzera slimības: vēzis. Diagnostika, kombinētās ārstēšanas principi. Priekšvēža slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Vairogdziedzera, epitēlijķermenīšu un virsnieru ķirurģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Cikla laikā jāiesniedz viena slimnieka gadījuma aprakstu (epidemioloģiskās situācijas dēļ var būt izmaiņas, informācija e-studijās). 2) Students raksta akadēmisko slimības vēsturi (var tikt mainīts, atkarībā no aktuālās epidemioloģiskās situācijas klīniskajās bāzēs; informācija tiks sniegta cikla laikā).
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: teorētisko zināšanu kontrole E-studijās ar Schoolhouse test ģenerētiem testiem par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta vai tiešsaistes nodarbībās. Ieskaiti studiju kursā var saņemt, 100% izpildot šos 3 nosacījumus: noskatoties visas lekcijas, apmeklējot visas nodarbības, kā arī izpildot visus E-studijās norādītos uzdevumus. Viens no papildus uzdevumiem, kas var tikt paredzēts, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas (informācija tiks sniegta cikla laikā): studenti iesniedz akadēmisko slimības vēsturi un dežūras protokolu ar vienu operēta pacienta gadījumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs: • aprakstīt neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģiju, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi; • izklāstīt minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi; • aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs: • veikt krūšu dziedzeru palpatoru izmeklēšanu; • veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu; • veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm; • orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos; diagnosticēt iekšējo asiņošanu un organizēt tās apturēšanu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Krūts fizikālā izmeklēšanaB1 - Pamatlīmenis
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-vidē/ Lectures in E-study
2Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2013.
3Townsend, C. M., Beauchamp, R. D., Evers, B. M., Mattox, K. L. (2017) Sabiston Textbook of Surgery (20th ed.). Elsevier
4Ellison, E.C., Zollinger, R.M. (2016). Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, Tenth Edition. McGraw-Hill Education.
Papildu literatūra
1Raftery, A. T., Delbridge, M. S., Wagstaff, M. J. D. (2017). Churchill's Pocketbook of Surgery (5th ed.). Churchill Livingstone , Elsevier
2Henry, M., Thompson, J. (2012). Clinical Surgery (3rd ed.). Saunders, Elsevier
3Paterson-Brown, S. (2018). Core Topics in General & Emergency Surgery. (6th ed.). Elsevier
4Lennard, T., Lennard, T. (2013). Endocrine Surgery (5th ed.). Saunders Ltd, Elsevier
5Phillips, R., Clark, S. (2018). Colorectal Surgery (6th ed.). Elsevier
6Dixon, J. M., Garden, O. J., Paterson-Brown, S. (2018). Breast Surgery (6th ed.). Elsevier
7Garden, O. J. (2018). Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (6th ed.). Elsevier
8Garden, O. J., Bradbury, A.W., Forsythe, J. L. R., Parks, R.W. (2017) Principles and Practice of Surgery (7th ed.). Elsevier
9Forsythe, J. (2013). Transplantation (5th ed.). Saunders Ltd., Elsevier
10Brunicardi F, & Andersen D.K., & Billiar T.R., & Dunn D.L., & Kao L.S., & Hunter J.G., & Matthews J.B., & Pollock R.E.(Eds.), (2019). Schwartz's Principles of Surgery, 11e. McGraw-Hill.
11Laparo-endoscopic Hernia Surgery, Evidence Based Clinical Practice Editors: Bittner, R., Köckerling, F., Fitzgibbons, Jr., R.J., LeBlanc, K.A., Mittal, S.K., Chowbey, P. (Eds.) , 2018.
12The Art of Hernia Surgery, A Step-by-Step Guide.Editors: Campanelli, Giampiero (Ed.), 2018.
13Inguinal Hernia Surgery Editors: Campanelli, Giampiero (Ed.), 2017.
14The SAGES Manual of Hernia Surgery Editors: Davis, Jr., S. Scott, Dakin, Gregory, Bates, Andrew (Eds.) 2019
15Surgery of the Breast. Principles and Art. Ed. by Scott L. Spear. - 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006.
16Diseases of the Breast. Ed. by Jay R. Harris, Marc E. Lippman, Monica Morrow, C. Kent Osborne. - 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2006.
17Laparoscopic Surgical Oncology. Ed. by Theodore T.Pappas, Emmanouel Leandros. - McGraw-Hill, 2005
18Oxford Handbook of Clinical Surgery. Ed. by Greg McLatchie, Neil Borley, Joanna Chikwe – 3rd ed. – Oxford University Press. 2007.
19Greenfield's Surgery: Scientific Principles & Practice. Ed. by Michael W. Mulholland, Keith D. Lillemoe, Gerard M. Doherty, Ronald V. Maier, Gilbert R. Upchurch – 6th ed. - Lippincott Williams & Wilkins. 2016.
20Cameron: Current Surgical Therapy. Ed. by John L. Cameron – 8th ed. - Mosby, Inc. 2004.
21Docherty, G.M. (2020) Current Diagnosis & Treatment: Surgery, 15e., McGraw-Hill Education,
22Hernia Surgery, Current Principles Editors: Novitsky, Yuri W. (Ed.), 2016
Citi informācijas avoti
12016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-016-…
22017 WSES and SICG guidelines on acute calculous cholecystitis in an elderly population: https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-019-…
3Leppäniemi, A., Tolonen, M., Tarasconi, A. et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg 14, 27 (2019). https://wjes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13017-019-…
4Hope, W.W., Cobb, W.S., Adrales, G. L. (2017). Textbook of Hernia. Springer.