Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Gardovskis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Gardovskis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)15Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas50
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Virsnieru ķirurģiskās slimības. NET. Klīnika, diagnostika un ārstēšana. Krūts dziedzera slimības. Mastīti. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
2Krūts dziedzera vēzis. Klīnika, diagnostika, kombinētās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
3Taisnās zarnas slimības: hemoroīdi, fisūras, paraproktīti. Patoģenēze, klīnika un diagnostika, operatīvās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
4Akūts un hronisks apendicīts. Klīnika, diferenciādiagnostika un diagnostika. Komplikācijas un ārstēšanas taktika.Lekcijas1.00auditorija
5Resnās zarnas slimības. Krona slimība, ulcerozais kolīts, divertikuloze, polipoze. Klīnika, diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
6Primāras ārējās vēdera sienas trūces. Trūču klīnika, diferenciāldiagnostika un diagnostika. Trūču komplikācijas. Dažādu ķirurģiskās ārstēšanas metožu varianti.Lekcijas1.00auditorija
7Akūts pankreatīts. Klasifikācija. Patoģenēzes īpatnības dažādiem slimniekiem. Konservatīvās terapijas pamati. Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai, ķirurga taktika dažādu akūta pankreatīta klīnisko formu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
8Peritonīts. Etioloģija, patoģenēze, klasifikācija, klīnika, diagnostika, kompleksās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
9Aknu slimības (audzēji, ehinokoks, alveokoks). Aknu ciroze. Portālā hipertensija. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
10Žultsakmeņu slimība. Akūts un hronisks holecistīts. Patoģenēze, klīniskā aina un diagnostika. Žultsakmeņu slimības komplikācijas. Ķirurga taktika žultsakmeņu slimības un holecistīta dažādu klīnisko variantu ārstēšanā.Lekcijas1.00auditorija
11Čūlas slimības komplikāciju (perforācija, asiņošana, stenoze, penetrācija, malignizācija) klīnika, diagnostika. Ķirurģiskās ārstēšanas taktika un metodes.Lekcijas1.00auditorija
12Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu ķirurģiskās slimības.Lekcijas1.00auditorija
13Ileuss. Klasifikācija. Diferenciāldiagnoze. Konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
14Incīzijas un vēdera sienas retas lokalizācijas trūces.Lekcijas1.00auditorija
15Mehāniskā dzelte. Hoalngīts. Postholecistektomijas sindroms. Žults pūšļa un žults ceļu audzēji. Klīnika, diagnostika un ārstēšanas algoritms.Lekcijas1.00auditorija
16Žultsakmeņu slimība. Akūts un hronisks holecistīts. Patoģenēze, klīniskā aina un diagnostika. Ķirurga taktika žultsakmeņu slimības un holecistīta dažādu klīnisko variantu ārstēšanā. Žultsakmeņu slimības komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Čūlas slimības komplikāciju (perforācija, asiņošana, stenoze, penetrācija, malignizācija) diagnostika, diferenciāldiagnostika. Ķirurģiskās ārstēšanas taktika un metodes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Primāras ārējās vēdera sienas trūces. Trūču klīnika, diagnostika un diferenciāldiagnostika. Dažādu ķirurģiskās ārtstēšanas metožu varianti. Trūču komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Akūts un hronisks apendicīts. Klīnika, diagnoze, diferenciāldiagnoze. Komplikācijas un ārstēšanas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Akūts pankreatīts. Klasifikācija. Patoģenēzes īpatnības dažādiem slimniekiem. Konservatīvās terapijas pamati. Indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai, ķirurga taktika dažādu akūta pankreatīta klīnisko formu gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Aknu slimības (audzēji, ehinokoks, alveokoks). Aknu ciroze. Portālā hipertensija. Klīnika, diagnostika, ārstēšana. Liesas ķirurģiskās slimības. Mehāniskā dzelte. Holangīts. Postholecistektomijas sindroms. Žults pūšļa un žults ceļu audzēji. Klīnika, diagnostika, ārstēšanas algoritms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Resnās zarnas slimības. Krona slimība, ulcerozais kolīts, divertikuloze, polipoze. Klīnika, diagnostika, ķirurģiskās ārstēšanas principi. Taisnās zarnas slimības: hemoroīdi, fisūras, paraproktīti. Patoģenēze, klīnika un diagnostika, operatīvās ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Ileuss. Klasifikācija. Diferenciāldiagnoze. Konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas principi. Slimnieka sagatavošana operācijai un kopšana pēcoperācijas periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Krūts dziedzera slimības: vēzis. Diagnostika, kombinētās ārstēšanas principi. Priekšvēža slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Vairogdziedzera, epitēlijķermenīšu un virsnieru ķirurģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Cikla laikā paredzēta dežūra Neatliekamās Medicīnas Centrā ar viena slimnieka gadījuma aprakstu. 2) Students raksta akadēmisko slimības vēsturi.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: teorētisko zināšanu kontrole ar Schoolhouse test ģenerētiem testiem par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta. Studenti iesniedz akadēmisko slimības vēsturi un dežūras protokolu ar vienu operēta pacienta gadījumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs: • aprakstīt neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģiju, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi; • izklāstīt minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi; • aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs: • veikt krūšu dziedzeru palpatoru izmeklēšanu; • veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu; • veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm; • orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos; diagnosticēt iekšējo asiņošanu un organizēt tās apturēšanu.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Krūts fizikālā izmeklēšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-vidē/ Lectures in E-study
2Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2013.
3Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice, 6th ed., Elsevier, 2016
Papildus literatūra
1Raftery, A. T., Delbridge, M. S., Wagstaff, M. J. D. (2017). Churchill's Pocketbook of Surgery (5th ed.). Churchill Livingstone , Elsevier
2Henry, M., Thompson, J. (2012). Clinical Surgery (3rd ed.). Saunders, Elsevier
3Paterson-Brown, S. (2018). Core Topics in General & Emergency Surgery. (6th ed.). Elsevier
4Lennard, T., Lennard, T. (2013). Endocrine Surgery (5th ed.). Saunders Ltd, Elsevier
5Phillips, R., Clark, S. (2018). Colorectal Surgery (6th ed.). Elsevier
6Dixon, J. M., Garden, O. J., Paterson-Brown, S. (2018). Breast Surgery (6th ed.). Elsevier
7Garden, O. J. (2018). Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (6th ed.). Elsevier
8Garden, O. J., Bradbury, A.W., Forsythe, J. L. R., Parks, R.W. (2017) Principles and Practice of Surgery (7th ed.). Elsevier
9Forsythe, J. (2013). Transplantation (5th ed.). Saunders Ltd., Elsevier