Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Jānis Gardovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs:
• aprakstīt neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģiju, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• izklāstīt minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi;
• aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• veikt krūšu dziedzeru palpatoru izmeklēšanu;
• veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos; diagnosticēt iekšējo asiņošanu un organizēt tās apturēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsHaralds Plaudis, Arvīds IrmejsGuntars Pupelis, Andrejs Vanags, Aigars Martinsons, Zenons Narbuts, Kaspars Zeiza, Jānis Vilmanis,
Medicīna7MaģistrsObligātsAndris Gardovskis, Arvīds Irmejs, Haralds Plaudis, Genadijs Trofimovičs, Aigars Martinsons, Zenons NarbutsAndrejs Brikuns, Andrejs Vanags, Jānis Vilmanis, Jānis Gardovskis, Guntars Pupelis, Alvis Melderis,
Medicīna7MaģistrsObligātsAndrejs Vanags, Arvīds Irmejs, Haralds Plaudis, Andrejs Brikuns, Aigars Martinsons, Jānis Vilmanis, Guntars Pupelis, Andris Gardovskis, Zenons Narbuts
Pediatrija7MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Genadijs Trofimovičs, Arvīds Irmejs, Aigars Martinsons, Jānis Gardovskis, Guntars Pupelis, Zenons Narbuts
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsAigars Martinsons, Zenons Narbuts, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Guntars Pupelis, Andrejs Vanags, Arvīds Irmejs, Jeļena Pogodina, Andris Gardovskis, Jeļena Maksimenko, Inese Fišere, Rita Ničiporuka, Haralds Plaudis, Linda Kokaine-Šapovalova, Irīna Liepiņa
Medicīna8MaģistrsObligātsJānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Arvīds Irmejs, Aigars Martinsons, Haralds Plaudis, Andrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Jeļena Pogodina, Alvis Melderis, Inese Fišere, Jeļena Maksimenko, Zane Višņevska, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa, Lineta Lukjanova
Medicīna8MaģistrsObligātsAndris Gardovskis, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Zenons Narbuts, Arvīds Irmejs, Inese Fišere, Haralds Plaudis, Linda Kokaine-Šapovalova, Rita Ničiporuka, Jeļena Maksimenko, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa, Lineta Lukjanova
Pediatrija8MaģistrsObligātsArvīds Irmejs, Andris Gardovskis, Andrejs Brikuns, Linda Kokaine-Šapovalova, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Alvis Melderis, Lineta Lukjanova
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Andrejs Brikuns, Aigars Martinsons, Lineta Lukjanova, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa, Arvīds Irmejs, Zane Višņevska, Zenons Narbuts, Haralds Plaudis, Jānis Gardovskis, Andris Gardovskis, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Rita Ničiporuka, Jeļena Maksimenko, Alvis Melderis, Genadijs Trofimovičs
Medicīna8MaģistrsObligātsArvīds Irmejs, Andris Gardovskis, Andrejs Vanags, Andrejs Brikuns, Artūrs Ozoliņš, Haralds Plaudis, Aigars Martinsons, Jeļena Maksimenko, Zane Višņevska, Zenons Narbuts, Lineta Lukjanova, Irina Maksimova, Jānis Vilmanis
Pediatrija7MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Genadijs Trofimovičs, Arvīds Irmejs, Aigars Martinsons, Jānis Gardovskis, Guntars Pupelis, Zenons Narbuts, Jānis Vilmanis, Andrejs Brikuns, Jeļena Maksimenko, Andris Gardovskis, Rita Ničiporuka, Zane Višņevska, Lineta Lukjanova, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsGenadijs Trofimovičs, Alvis Melderis, Aigars Martinsons, Andrejs Brikuns, Zenons Narbuts, Haralds Plaudis, Artūrs Ozoliņš, Guntars Pupelis, Andrejs Vanags, Jeļena Maksimenko
Medicīna8MaģistrsObligātsArtūrs Ozoliņš, Arvīds Irmejs, Andris Gardovskis, Jānis Vilmanis, Guntars Pupelis, Zenons Narbuts, Haralds Plaudis, Andrejs Brikuns, Andrejs Vanags, Aigars Martinsons, Kaspars Zeiza, Jeļena Maksimenko, Baiba Līcīte
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsJānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Artūrs Ozoliņš, Alvis Melderis, Kaspars Zeiza, Andris Gardovskis, Andrejs Brikuns, Aigars Martinsons, Zenons Narbuts, Genadijs Trofimovičs, Rita Ničiporuka, Arvīds Irmejs, Jeļena Maksimenko, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Jānis Gardovskis
Medicīna8MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Kaspars Zeiza, Arvīds Irmejs, Zenons Narbuts, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Aigars Martinsons, Guntars Pupelis, Haralds Plaudis, Jeļena Maksimenko, Roberts Rumba, Lineta Lukjanova, Irina Maksimova, Artūrs Ozoliņš, Zane Višņevska, Krista Grigoroviča, Andris Daudišs, Alise Didrihsone, Rihards Pilickis, Sintija Lapsa, Linda Kokaine-Šapovalova, Sergejs Šapovalovs, Rita Ničiporuka
Pediatrija7MaģistrsObligātsRita Ničiporuka, Andrejs Vanags, Andrejs Brikuns, Arvīds Irmejs, Zenons Narbuts, Andris Gardovskis, Jānis Vilmanis, Kaspars ZeizaAigars Martinsons, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Jānis Gardovskis, Alvis Melderis, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa, Guntars Pupelis, Genadijs Trofimovičs, Zane Višņevska,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsJānis Vilmanis, Jānis Gardovskis, Aigars Martinsons, Artūrs Ozoliņš, Andris Gardovskis, Andrejs Brikuns, Arvīds Irmejs, Guntars Pupelis, Zenons Narbuts, Haralds Plaudis, Alvis Melderis, Rita Ničiporuka, Andrejs Vanags, Genadijs Trofimovičs, Kaspars Zeiza, Baiba Līcīte, Irīna Liepiņa, Sintija Lapsa, Lineta Lukjanova, Rihards Pilickis, Jeļena MaksimenkoLinda Kokaine-Šapovalova, Sergejs Šapovalovs,
Medicīna8MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Arvīds Irmejs, Jeļena Maksimenko, Aigars Martinsons, Zenons Narbuts, Artūrs Ozoliņš, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Baiba Līcīte, Andrejs Vanags, Jānis Vilmanis, Kaspars Zeiza, Sergejs Šapovalovs, Sintija Lapsa, Lineta Lukjanova, Rihards PilickisIrīna Liepiņa, Rita Ničiporuka, Linda Kokaine-Šapovalova, Alise Didrihsone, Andris Daudišs,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Jānis Gardovskis, Arvīds Irmejs, Linda Kokaine-Šapovalova, Sintija Lapsa, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Zenons Narbuts, Rita Ničiporuka, Artūrs Ozoliņš, Rihards Pilickis, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Baiba Līcīte, Sergejs Šapovalovs, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Juris Larnovskis, Pēteris Loža, Kristīne Bērziņa, Irīna Liepiņa, Aigars Martinsons, Alvis Melderis, Genadijs Trofimovičs, Kaspars Zeiza, Alise Didrihsone
Medicīna8MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Arvīds Irmejs, Linda Kokaine-Šapovalova, Sintija Lapsa, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Zenons Narbuts, Rita Ničiporuka, Artūrs Ozoliņš, Rihards Pilickis, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Sergejs Šapovalovs, Jānis Vilmanis, Andrejs Vanags, Juris Larnovskis, Pēteris Loža, Kristīne Bērziņa, Andris Daudišs, Alise Didrihsone, Krista Grigoroviča, Irina Maksimova, Aigars Martinsons, Roberts Rumba, Zane Višņevska, Kaspars Zeiza
Pediatrija7MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Jānis Gardovskis, Arvīds Irmejs, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Zenons Narbuts, Rita Ničiporuka, Guntars Pupelis, Jānis Vilmanis, Baiba Līcīte, Rihards Pilickis, Pēteris Loža, Linda Kokaine-Šapovalova, Juris Larnovskis, Sintija Lapsa, Sergejs Šapovalovs, Kristīne Bērziņa, Olga Jegorova, Irīna Liepiņa, Aigars Martinsons, Alvis Melderis, Genadijs Trofimovičs, Andrejs Vanags, Zane Višņevska, Kaspars Zeiza
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsKristīne Bērziņa, Andrejs Brikuns, Arvīds Irmejs, Linda Kokaine-Šapovalova, Sintija Lapsa, Juris Larnovskis, Baiba Līcīte, Pēteris Loža, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Zenons Narbuts, Rita Ničiporuka, Sergejs Šapovalovs, Jānis Vilmanis, Alise Didrihsone, Igors Losevs, Aigars Martinsons, Alvis Melderis, Andrejs Vanags, Andris Gardovskis, Artūrs Ozoliņš, Genadijs Trofimovičs, Guntars Pupelis, Haralds Plaudis, Irīna Liepiņa, Jānis Gardovskis, Kaspars Zeiza, Rihards Pilickis
Medicīna8MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Alise Didrihsone, Andris Gardovskis, Arvīds Irmejs, Linda Kokaine-Šapovalova, Sintija Lapsa, Baiba Līcīte, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Zenons Narbuts, Rita Ničiporuka, Artūrs Ozoliņš, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Sergejs Šapovalovs, Andrejs Vanags, Jānis Vilmanis, Juris Larnovskis, Pēteris Loža, Kristīne Bērziņa, Igors Losevs, Aigars Martinsons, Andris Daudišs, Irīna Liepiņa, Kaspars Zeiza, Rihards Pilickis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Jānis Gardovskis, Zenons Narbuts, Haralds Plaudis, Artūrs Ozoliņš, Arvīds Irmejs, Andrejs Brikuns, Andris Gardovskis, Jānis Vilmanis, Sintija Lapsa, Sergejs Šapovalovs, Genadijs Trofimovičs, Kristīne Bērziņa, Rita Ničiporuka, Alise Didrihsone, Igors Losevs, Baiba Līcīte, Lineta Lukjanova, Jeļena Maksimenko, Juris Larnovskis, Kaspars Zeiza, Linda Kokaine-Šapovalova, Irīna Liepiņa, Pēteris Loža
Medicīna8MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Zenons Narbuts, Andris Gardovskis, Jānis Vilmanis, Artūrs Ozoliņš, Arvīds Irmejs, Andrejs VanagsHaralds Plaudis, Andrejs Brikuns, Alise Didrihsone, Jeļena Maksimenko, Sergejs Šapovalovs, Juris Larnovskis, Sintija Lapsa, Baiba Līcīte, Rita Ničiporuka, Lineta Lukjanova, Linda Kokaine-Šapovalova, Kristīne Bērziņa, Zane Višņevska, Roberts Rumba, Irina Maksimova, Krista Grigoroviča, Kaspars Zeiza, Rihards Pilickis, Andris Daudišs, Aigars Martinsons, Pēteris Loža,
Pediatrija7MaģistrsObligātsSintija Lapsa, Arvīds Irmejs, Sergejs Šapovalovs, Genadijs TrofimovičsLineta Lukjanova, Jānis Vilmanis, Rita Ničiporuka, Igors Losevs, Zenons Narbuts, Andrejs Brikuns, Baiba Līcīte, Juris Larnovskis, Kristīne Bērziņa, Jeļena Maksimenko, Alise Didrihsone, Linda Kokaine-Šapovalova, Zane Višņevska, Kaspars Zeiza, Rihards Pilickis, Aigars Martinsons, Olga Jegorova, Alvis Melderis, Jānis Gardovskis, Irīna Liepiņa, Pēteris Loža, Guntars Pupelis, Andris Gardovskis, Andrejs Vanags,
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligātsAndrejs Brikuns, Rita Ničiporuka, Pēteris Loža, Zenons Narbuts, Sintija Lapsa, Igors Losevs, Andris Gardovskis, Sergejs Šapovalovs, Baiba Līcīte, Juris Larnovskis, Jeļena Maksimenko, Kristīne Bērziņa, Jānis Vilmanis, Alise Didrihsone, Gustavs Laurāns, Arvīds Irmejs, Linda Kokaine-Šapovalova
Medicīna8MaģistrsObligātsZenons Narbuts, Guntars Pupelis, Artūrs Ozoliņš, Andris Gardovskis, Haralds Plaudis, Arvīds Irmejs, Andrejs Vanags, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Sintija Lapsa, Kristīne Bērziņa, Rita Ničiporuka, Pēteris Loža, Jānis Rudzītis, Alise Didrihsone, Jeļena Maksimenko, Sergejs Šapovalovs, Juris Larnovskis, Baiba Līcīte, Gustavs Laurāns, Linda Kokaine-Šapovalova, Kaspars Zeiza
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna7MaģistrsObligātsJānis Gardovskis, Andris Gardovskis, Arvīds Irmejs, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Artūrs Ozoliņš, Sergejs Šapovalovs, Linda Kokaine-Šapovalova, Jeļena Maksimenko, Rita Ničiporuka, Haralds Plaudis, Genadijs Trofimovičs, Kaspars Zeiza, Zenons Narbuts
Medicīna8MaģistrsObligātsJeļena Maksimenko, Sergejs Šapovalovs, Rita Ničiporuka, Andrejs Brikuns, Andrejs Vanags, Arvīds Irmejs, Jānis Vilmanis, Kaspars Zeiza, Zenons Narbuts, Andris Gardovskis, Artūrs Ozoliņš, Linda Kokaine-Šapovalova
Pediatrija7MaģistrsObligātsJānis Gardovskis, Andris Gardovskis, Artūrs Ozoliņš, Arvīds Irmejs, Haralds Plaudis, Kaspars Zeiza, Jeļena Maksimenko, Genadijs Trofimovičs, Sergejs Šapovalovs, Rita Ničiporuka, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Zenons Narbuts, Linda Kokaine-Šapovalova
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna8MaģistrsObligāts
Medicīna8MaģistrsObligāts