Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Genadijs Trofimovičs , Genadijs Trofimovičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs:
• aprakstīt neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģiju, krūts un endokrīno ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• izklāstīt minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi;
• aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• veikt krūšu dziedzeru palpatoru izmeklēšanu;
• veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos; diagnosticēt iekšējo asiņošanu un organizēt tās apturēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsObligātsDeniss Anufrijevs, Elīna Tauvēna, Arvīds Irmejs, Arturs Truškovs, Zenons Narbuts, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Marta Zande, Rita Ničiporuka, Haralds Plaudis, Sergejs Šapovalovs, Pēteris Loža, Jeļena Maksimenko, Andris Gardovskis, Kristīne Pavloviča, Genadijs Trofimovičs
Medicīna, SSNMF8MaģistrsObligātsDeniss Anufrijevs, Elīna Tauvēna, Arvīds Irmejs, Arturs Truškovs, Zenons Narbuts, Andrejs Brikuns, Jānis Vilmanis, Linda Kokaine, Ansis Ģīlis, Rita Ničiporuka, Andrejs Vanags, Haralds Plaudis, Kristīne Pavloviča, Sergejs Šapovalovs, Pēteris Loža, Jeļena Maksimenko, Andris Gardovskis, Pāvils Plūme