Pārlekt uz galveno saturu

Radiožurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads žurnālistikā.
Mērķis:
Iemācīt rakstīt dažādu žanru radio tekstus, intervēt, veidot reportāžas, montēt sižetus, uzstāties pie mikrofona.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Audio komunikācija. Radio attīstības galvenie virzieni.Lekcijas1.00auditorija
2Mutvārdu valoda kā radio valoda. Tekstu rakstīšana un rediģēšana. Ziņu pārraižu veidi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00cits
3Runas aparāts: artikulācija, dikcija, elpošana. Uzstāšanās pie mikrofona. Interviju veidi, intervēšanas prasmes. Trešā dimensija.Lekcijas1.00auditorija
4Preses apskata un komentāra rakstīšana. Raidījumi ar klausītāju iesaistīšanu.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00cits
5Reportāžas (podkasta) veidošana. Informācijas vākšana, tiešā/ierakstītā reportāža, tehnikas izvietojums, vietas apraksts, vides skaņas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00cits
6Radio klausīšanās paradumi. Radio formāts.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Radio ziņu rediģēšana un lasīšana pie mikrofona. Reportāžas teksta rakstīšana un lasīšana pie mikrofona. Preses apskata sagatavošana un lasīšana pie mikrofona. Audio sižetu (reportāža, podkasts) sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Četri mājas darbi un eksāmens veido gala atzīmi pa 20% katrs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti klasificē radio programmu un formātu veidus. Spēj raksturot un analizēt auditoriju.
Prasmes:Studenti raksta ziņas, preses apskatus, intervē, veido reportāžas, uzstājas pie mikrofona.
Kompetences:Studenti analizē un vērtē radio raidījumus un radio reitingus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kruks, S. Radiožurnālistika. Rīga: Valters un Rapa, 2005. (3., 5.-20. nodaļas).
Papildu literatūra
1Dubber, Andrew (2013) Radio in the digital. Cambridge: Polity Press.
2Chantler, P., P. Stewart (2009) Essential radio journalism. London: A&C Black.
3Fleming, C. (2002) The Radio handbook. London: Routledge.