Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša

Sergejs Kruks, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Darba pieredze

2017 - pašlaik

viesdocētājs

Latvijas Mūzikas akadēmija

2016 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Doktorantūras nodaļa

2012 - pašlaik

Profesors

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2012 - pašlaik

Eksperts

LZA

2008 - 2012

viesdocētājs

Liepājas Universitāte

2006 - 2011

vadošais pētnieks, asoc.profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2006

Pētnieks (Fulbright scholarship)

Indiana University

1995 - 2005

lektors, docents, nodaļas vad. p.i.

Latvijas Universitāte, Komunikācijas studiju nodaļa

1988 - 1995

redaktors, nodaļas vad.

Latvijas Radio

Izglītība

1999 - 2003

Dr.sc.inf. (Informācijas un komunikācijas zinātņu doktors)

Université Paris 2 Panthéon-Assas

1998 - 1999

DEA Medias et Multimedias

Université Paris 2 Panthéon-Assas

1995 - 1997

M.Phil. Media and Communication

University of Oslo

1986 - 1991

Žurnālista diploms

Latvijas Valsts universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Pielietojamā semiotika

Politiskā diskursa analīze

Mākslas izmantošana komunikācijā

PSRS kultūras politika

Kultūras nacionālisms

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes​ doktora studiju programma Komunikācijas kultūra un multimediji

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Kultūras un komunikācijas teorijas (Dr.)

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija (Mag.)

Diskursa analīze (Mag.)

Korpusa analīze (Mag.)

Semiotika

Televīzijas žurnālistika

Radio žurnālistika

Mediju satura kvantitatīvā analīze

 

 

Vadītie studiju kursi

Diskursa analīze

Doktorantu semināri

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija

Komunikācijas un kultūras teorijas

Mediju kritika un analīze

Promocijas eksāmens komunikācijas zinātnē

Radio komunikācija

Radiožurnālistika

Semiotika

TV žurnālistika

Zināšanu izplatīšana

Zinātniski pētnieciskais darbs

Korpusa analīze

Tīklu sabiedrība

Veselības aprūpes nozares diskursa analīze

Docētie studiju kursi

Antropoloģijas izpētes metodes

Bakalaura darba seminārs

Diskursa analīze

Doktorantu semināri

Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācija

Komunikācijas situāciju analīze

Komunikācijas un kultūras teorijas

Mediju kritika un analīze

Radio komunikācija

Radiožurnālistika

Semiotika

TV žurnālistika

Bakalaura darbs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Promocijas eksāmens komunikācijas zinātnē

Zināšanu izplatīšana

Zinātniski pētnieciskais darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie ​maģistra darbi: 17 (2012-2019)​

​vadītie promocijas darbi: 6 (kopš 2016)

 

 

Projekti

 

Pētnieciskā projekta vadītājs; projekts "Krīzes ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti" (RSU iekšējais grants ZP 15/2013), 2013-2015.

VPP pētnieciskā apakšprojekta vadītājs; projekts "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (VPP EKOSOC-LV), 2015-2018.

Pētnieciskā projekta vadītājs; projekts "12. Saeimas korpusa izeveide (U.S. Federal Assistance Award), 2016-2017.

Eksperts-pētnieks; projekts "Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā" (Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds), 2017-2018.

VPP pētnieciskā apakšprojekta vadītājs VPP INTERFRAME-LV, 2019-2021.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Nordic Association for Semiotic Studies, Latvijas grupas vadītājs (kopš 2019)

European Communication Research and Education Association (kopš 2016)

International Association for Semiotic Studies (kopš 2014)

Baltic Association for Media Research (kopš 1996)

Association for Advancement of Baltic Studies (kopš 2004)

LR Valsts kontroles Sabiedriskās padomes loceklis (kopš 2014-2018)

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Konsultatīvā padome (2012-2013)

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Akadēmiskās konferences

2019 Annual Conference on Humanities held by the scholars of Russian Academy of Sciences, Ostashkov, 30 August – 1 September.

2019 The 11th conference of the Nordic Association for Semiotic Studies «Anticipation and Change», University of Stavanger, Norway, 13-15 June.

2019 11th International Conference New Challenges of Economic and Business Development 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth, University of Latvia, 16-18.05.2019. "Individual Economic Behaviour in the context of welfare and Business Development".

2019 „Gribas trenēšana kā sabiedriskuma priekšnoteikums: Romantisma filozofijas pēdas Latvijas politikā”, 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība, RSU, Rīga, 25 April.

2019 „Discursive models of politics. Latvians discussing parliamentary politics in TV broadcast Tautas panorāma”, RSU Intenational Interdisciplinary conference on Social sciences PLACES, Riga, 2 April.

2018 „Impossibility of Communication in Romantic Concept of the Nation”. 7th ECREA conference, Lugano, 1-3 November.

2018 “Pilsētas telpas transformācijas un to ietekme uz kolektīvās atmiņas un jaunas pieredzes radīšanas procesiem mūsdienās”, Megaphone Publishers / The Hilbig Institute un Gētes institūts Rīgā, 23. maijs.

2017 „Pragmatics of Dmitry Schostakovich’s 8th String Quartet”. 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics CROSS-INTER-MULTI-TRANS, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, 26-30 August.

2017 “Kultūras jēdziens Latvijas politikas dokumentos: dubultā sociālā kontrakta leģitimācija”. RSU zinātniskā konference, 6.-.7. apr.

2017 “Politiskā diskursa kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, izmantojot Saeimas korpusu”, Latvijas Universitātes 75. konference. LU, Rīga, 16. feb.

2016 "Continuos semiosis of the contested past: Political monuments as art, technology and ideology." European Architecture Dialogue about "Difficult Built Heritage. Interdisciplinary, German-Baltic Symposium on strategies of transforming existing and neglected buildings, ensembles or urban environments of the younger history. Riga Technical University, 24-25 November.

2016 6th European Communication Conference “Mediated (Dis)Continuities: Contesting pasts, presents and futures”, Prague, 9-12 November.

2016 “Indivīda sabiedriskums un apmierinātība ar dzīvi”, VPP EKOSOC-LV konference. Rīga, Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte, 3-4 novembris.

2016 Politics and Ethics of Nationalism. Rīgas Stradiņa Universitāte, 17-18 October. (Organizer).

2016 Zinātniski praktiskā konference „Personība un sabiedrība: pārskats par pētījumu rezultātiem”, RSU, 14. oktobris.

2016 Panel organized at the 9th CEECOM conference “Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries”, Tartu University, 16-18 June.

2016 Panel organized at the 25th International Conference of Association for the Advancement of Baltic Studies. “Global, Glocal, and Local: Distinction and Interconnection in the Baltic States”, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 26-28 May.

2016 “Inter- un metamuzikalitāte Dmitrija Šostakoviča opusos”. III starpdisciplinārā zinātniskā konference „Mūzikas pētījumi Latvijā”, Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga 31.03-01.04.

2016 “Publiskās komunikācijas neveiksme semiotikas skatījumā”. RSU annual Academic conference. Riga, 24-25 March.

2016 „Identifying the political: Rhetoric, Poetics and Populist Talk in Contemporary Politics”. Nordic Summer University & University of Latvia, 22-23 February.

2015 ECREA Communication and Democracy Conference “Political Agency in the Digital Age. Media, Participation and Democracy”, Copenhagen Business School, 9-10 October.

2015 Bridges and Boundaries: Theories, Concepts and Sources in Communication History, European Communication Research and Education Association International Conference, Venice, 16-18 September.

2015 International Conference "Baltic Sea Region in the Context of EU Integration", University of Latvia, Riga, 11-13 June.

2015 2nd International Congress of Numanities, International Semiotics Institute, Kaunas Institute of Technology, 25-29 May.

2015 International Semiotic conference Semiotica2015, University of Lodz, Poland, 24-27 May.

2015 II starpdisciplinārā zinātniskā konference “Mūzikas pētījumi Latvijā”, Latvijas Mūzikas akadēmija, Rīga, 26.-27. marts.

2015 RSU Zinātniskā konference, 26.-27. marts.

2015 Urban and rural economic growth and social development, European Economic and Social Committee, Riga, 25 March.

2014 Was the crisis a good teacher? Latvians evaluate the Success story. Oslo and Akerhus University College, Oslo, 8 December.

2014 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries, Charles University, Prague, 20-22 November.

2014 Baltic Studies in Russia, Russian State Archive for Social and Political History (RGASPI), Moscow, 12-14 November.

2014 12th World Congress of the International Association for Semiotic Studies, New Bulgarian University, Sofia, 16-20 September.

2013 5-е Международные научные чтения „СМИ и массовые коммуникации – 2013”, Москва, МГУ, 14-15 ноября.

2013 Television Histories in (Post)Socialist Europe, seminar, Södertörn University, 7 November.

2013 Krišjāņa Barona konference, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga, 24. oktobris.

2013 11th Congress of International Society for Ethnology and Folklore, Tartu, Estonia, 30 June - 4 July.

2012 “The political aspects of the public art”, Goethe Institut, Rīga, 4-5 October.

2012 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 24. konference „Meklējumi un atradumi”, Rīga, 17. maijs.

2012 Многообразие культур: Культура в виртуальном пространстве, Балтийская Международная академия, Рига 31 мая – 1 июня.

2012 23rd International Conference of Association for the Advancement of Baltic Studies, University of Illinois, Chicago, IL, 27–29 April.

2011 Krišjāņa Barona konference „Tradīcija un robežas”, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Rīga, 24.-27.10.

2011 2nd Annual International Conference on Visual and Performing Arts, 6-9 June, Athens, Greece

 

Publikācijas

 

Raksti​​

Kruks, S. (2019) „Saprast visu komunikācijas jomas sarežģītību” (S.Veinbergas grāmatas „Komunikācija. Teorija un prakse” recenzija), Akadēmiskā Dzīve 55:127-128.

Kruk, S. (2018) “The Nation that sings: Choirs and social action in Soviet Latvia”, Mūzikas Akadēmijas raksti 15: 154-170.

 

Kruks, Sergejs. Democratic crisis or return to the Western World? Civic engagement, social capital and media in Latvia / S.Kruks, J.Chakars // Lituanus. - Vol.64, No.4 (2018, Winter), p.18-40.

Kruks, Sergejs. Par Latvijas televīziju pirms pieciem gadiem : [recenzija par grāmatu Juzefovičs, Jānis. Broadcasting and National Imagination in Post-Communist Latvia : defining the nation, defining public television / Jānis Juzefovičs. - Bristol, UK ; Chicago, USA : Intellect, 2017. - 164 lpp.] / S.Kruks // Akadēmiskā dzīve. - Nr.54 (2018/2019), 111.-113.lpp. - Pieejams tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD…

Kurš rada ziņas? Sabiedrisko attiecību un ziņu mediju dienaskārtība / S.Kruks, K.Rižņikova, L.Vaita, G.Veidemanis // Akadēmiskā dzīve. - Nr.54 (2018/2019), 85.-95.lpp. - Pieejams tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD… - Kopsavilkums angļu valodā.

Kruks, Sergejs. Dimitrija Šostakoviča 8. stīgu kvarteta pragmatika / S.Kruks // Mūzikas akadēmijas raksti XIV / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. - Rīga, 2017. - 61.-78.lpp.

Kruks, Sergejs. Politikas izzušana Saeimas diskursā / S.Kruks, I.Skulte // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 51.-58.lpp.

ParliSearch - a system for large text corpus discourse analysis / R.Dargis, G.Rabante-Busa, I.Auzina, S.Kruks // Human language technologies - the Baltic perspective : Proceedings of the 7th International Conference Baltic HLT 2016 (Riga, Latvia, Oct.6-7, 2016) / edited by I.Skadiņa, R.Rozis. - Amsterdam : IOS Press, 2016. - P.115-121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kruks, Sergejs. Piemiņas zīmju semiotika Latvijas kapsētās / S.Kruks // Letonica. - [Nr.]29 (2015), [27.]-43.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kruks, Sergejs. Television changing habits : TV programming in 1960s Soviet Latvia / S.Kruk // Modernization, nation-building, and television history / ed. by S.Anderson, M.Chakars. - London : Routledge, 2015. - P.89-109.

 

Tēzes​​

 

Kruks, Sergejs. Discursive models of politics : Latvians discussing parliamentary politics in TV broadcast “Tautas Panorāma” / S.Kruk // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.6.

Kruks, Sergejs. Kultūras jēdziens Latvijas politikas dokumentos : dubultā sociālā kontrakta leģitimācija / S.Kruks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 372.lpp.

Kruks, Sergejs. Publiskās komunikācijas neveiksme semiotikas skatījumā / S.Kruks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 316.lpp.

Kruks, Sergejs. Paula Jureviča komunikācijas modelis / S.Kruks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 380.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Kruks, Sergejs. Enabling agency among Latvians : cultural socialization and political procedures / S.Kruk // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 1, p.17-44.

Kruks, Sergejs. Introduction / S.Kruk // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - P.7-16.

Pluralism Anxiety : acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; reviewers: D.Dzenovska, L.Ose, I.Zaķe ; Rīga Stradiņš University. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018. - 205 lpp.

Sabiedrības attīstība / J.Krūmiņš, S.Kruks, D.Bite ...[u.c.] // Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV : [kolektīva monogrāfija] / zinātniskie recenzenti: E.Konstantinova, T.Volkova. - [Rīga] : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. - 2.daļa, 95.-141.lpp.

Ekonomiskā krīze Latvijā : veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 225 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Kruks, Sergejs. Pilsoniskā sabiedrība un komunikācijas prakse / S.Kruks // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 7.nod., 153.-174.lpp.

Kruks, Sergejs. Priekšvārds / S.Kruks // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 9.-17.lpp.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Doctoral Izglītības līmenis, Full-time studies, Komunikācijas kultūra un multimediji

Rīgas Stradiņa universitāte, Doctoral Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācijas kultūra un multimediji

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora grāds Izglītības līmenis, Full-time studies, Komunikācijas kultūra un multimediji

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora grāds Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Komunikācijas kultūra un multimediji

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.