Pārlekt uz galveno saturu

Sporta žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_066LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads žurnālistikā. Ziņu žurnālistika. Žurnālistikas metodes un žanri.
Mērķis:
Iepazīstināt ar sporta žurnālistikas būtību, apgūt šī žurnālistikas tipa specifiku, spēt veidot darbus sporta žurnālistikā dažādu mediju vajadzībām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sporta žurnālistikas vēsture, attīstības posmi, mūsdienu tendences, likumsakarības, pasaules un Latvijas sporta žurnālistu dzīves un darba pieredze. Sporta žurnālistikas īpatnības un specifika.Lekcijas1.00auditorija
2Vispārējā un sporta žurnālistika.Lekcijas1.00auditorija
3Vispārējās likumsakarības un specifiskās iemaņas sporta žurnālistikai presē, radio, TV un interneta vidē.Lekcijas2.00auditorija
4Darba specifika sporta pasākumos Latvijā, kā arī lielākajos sporta pasākumos – Eiropas un pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs. Kopīgais un atšķirīgais.Lekcijas1.00auditorija
5Pārbaudījumi, ar kādiem jāsastopas sporta žurnālistam (salīdzinot ar citiem žurnālistiem), sporta žurnālistam no mazas valsts, sporta žurnālistam (arī žurnālistam vispār) no mazas valodas bāzes.Lekcijas1.00auditorija
6Praktiska iepazīšanās ar sporta pasākumiem – Latvijas izlašu, vadošo klubu spēles, citas starptautiskas sacensības, tautas sporta pasākumi.Nodarbības1.00auditorija
7Praktiska pieredze ar sporta žurnālista akreditācijas procedūru, darba apstākļu izvērtējums, dalība sacensību atspoguļojumā, intervijās, preses konferencēs.Nodarbības1.00auditorija
8Iepazīšanās ar akreditācijas procedūru, darba apstākļiem, dalība sacensību vērtēšanā, interviju veidošana, dalība preses konferencēs.Nodarbības1.00auditorija
9Sporta ziņu, reportāžu, interviju sagatavošana, izvērtējot to specifiku radio, TV, presē, interneta vietnē.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Praktiskās nodarbības: sacensību un citu sporta pasākumu apmeklēšana, tikšanās ar sportistiem, treneriem, sporta funkcionāriem. Ziņu, preses relīžu, aprakstu, komentāru rakstīšana un savstarpēja izvērtēšana. Apraksts par Latvijas vadošo sporta žurnālistu (pēc sastādīta saraksta) un tā prezentācija. Sports dažādos medijos – salīdzinošais vērtējums.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanā tiek ņemts vērā: lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums un izzinošā aktivitāte tajās. Individuālo uzdevumu izpildes rezultāti un sagatavotības līmenis praktiskajās nodarbībās. Apraksta prezentācija. Izpratne par sporta vietu sociālajā struktūrā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par sporta vēsturi un attīstību; par sporta atspoguļošanu radio, TV, presē, interneta vietnēs, un par sporta žurnālistikas ētikas pamatprincipiem.
Prasmes:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti prot sniegt sporta veidu un disciplīnu salīdzinošo vērtējumu, prot veikt ziņu, reportāžu, interviju, preses relīžu, aprakstu gatavošanu radio, TV, presē, interneta vietnēs. Spēj organizēt sarunu/interviju ar sportistu, treneri, sporta funkcionāru. Spēj sagatavot statistisku materiāla apkopošanu un vērtēšanu.
Kompetences:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti ir kompetenti sporta sistēmas pārzināšanā un spējā salīdzināt to ar citām valstīm, kā arī ar atsevišķu sporta veidu attīstību un vietu kopējā sistēmā. Spēj argumentēt un aizstāvēt savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Staģis A. 92014) Staģis, Andris, Latvijas vieglatlētikas vēsture. 1. un 2. daļa.
2Latvijas olimpiskā vēsture (2003) Jumava.
3Latvijas sporta vēsture (1994) Zvaigzne.
4Kennedy E.; Hills L. (2009) Sport, Media and Society, Berg.
5NewWorldEncyclopedia - http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sports_journalism
6Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_journalism
7English, P. (2016) Mapping the sports journalism field: Bourdieu and broadsheet newsrooms. Journalism, 17(8) 1001–1017.
Papildu literatūra
1Walsh D (2013) Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong. London: Simon & Schuster.
2Steen R. (2007) Sports Journalism: A Multimedia Primer, Routledge.
3Andrews P. (2005) Sports Journalism: A Practical Introduction. SagePublications.
4Wilstein, S. (2001) Sports Writing Handbook, McGraw-Hill.
5Nicholson M, Zion L and Lowden D (2011) A profile of Australian sports journalists (revisited). Media International Australia 140: 84–96. O’Donnell P, McKnight D and Este J (2012)
6Mary Lou Sheffer and Brad Schultz, “Paradigm Shift or Passing Fad? Twitter and Sports Journalism,” International Journal of Sport Communication 3, no. 4 (2010): 472-484.
7Kenon A. Brown, Josh Dickhaus and Mia C. Long, “LeBron James and “the Decision”: An Empirical Examination of Image Repair in Sports,” Journal of Sports Media 7 (2012): 149-175.
8K. Hull and Annalie Schmittel, “A Fumbled Opportunity? A Case Study of Twitter’s Role in Concussion Awareness Opportunities during the Super Bowl,” Journal of Sport & Social Issues 39, no. 1 (2014): 78-94.
Citi informācijas avoti
1http://en.wikipedia.org/wiki/Journalism
2http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_commentator
3http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_of_sports_events
4http://sportsandpr1.wordpress.com/2012/04/25/history-of-sports-media/ http://www.forbes.com/sites/cateyhill/2012/06/11/best-job-ever-sports-journalist/
5http://journalism.about.com/od/SportsJournalism/
6http://www.journalismdegree.com/sports-journalism-careers/
7http://www.wikihow.com/Become-a-Sports-Journalist
8Paul Mark Pedersen, Janet Parks, Jerome Quarterman and Lucie Thibault, Contemporary Sport Management, 4th ed. (Champaign, IL: Human Kinetics, 2011).