Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kam pieder Latvijas mediji?

Anda Rožukalne
Zinātne

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Profesore

Rīgas Stradiņa universitāte

2017 - pašlaik

Dekāne

RSU Komunikācijas fakultāte

2013 - 2018

Asociētā profesore (no 2013.g.maija), RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, studiju programmas “Žurnālistika” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - pašlaik

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās, No – līdz - ieņemamais amats 2013.g. – līdz šim laikam - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Zināšanu sabiedrības programmu padomes locekle

UNESCO Latvija

līdzdalība komitejas sēdēs

priekšlikumu sagatavošana dokumentiem​

2009 - 2015

Papildu darba pieredze: 2009. – Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja, University of Helsinki, Finland 2010. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja, University of Tampere, Finland; University of Akureyri, Iceland 2011. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja , Aristotle University, Saloniki, Greece 2012. – Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Jonkoping University, Sweden 2013. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Aristotle University, Saloniki, Greece un Akureyri university, Iceland. 2015. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Aristotle University, Saloniki, Greece

Rīgas Stradiņa universitāte

studiju kursu sagatavošana un vadīšana dažādās universitātēs​​

2010 - 2013

RSU, Komunikācijas fakultāte, un “Multimediju komunikācija” vadītāja, Komunikācijas studiju katedras vadītāja, docente;

Rīgas Stradiņa universitāte

studiju kursu pasniegšana un sagatavošana

katedras darba vadīšana

studiju programmas izveidošana un vadīšana​

2006 - 2010

2010.dec. RSU, Komunikācijas fakultāte, studiju programmas “Žurnālistika” un “Multimediju komunikācija” vadītāja, lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju kursu veidošana un docēšana

studiju programmu vadīšana​​

2003 - 2006

Lektore LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā

Latvijas Universitāte

Studiju kursu sagatavošana un pasniegšana

Studiju darbu vadīšana​

1998 - 2004

Žurnāls Santa, galvenās redaktores vietniece

Izdevniecība "Žurnāls SANTA"

žurnāla redakcijas darba vadīšana

žurnāla un tā pielikumu iecerēšana un plānošana žurnāla materiālu rediģēšana

rakstu sagatavošana​

2001 - 2003

Lektore, Komunikācijas studiju katedra, žurnālistikas studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju programmas vadīšana

Studentu darbu vadīšana

Studiju kursu sagatavošana un docēšana​

1997 - 1998

Laikraksts Diena, žurnāliste

Laikraksts "Diena"

darbs laikraksta biznesa nodaļā

informācijas vākšana un apstrāde

rakstu iecerēšana, plānošana un veidošana

darbs ziņu, analītiskajā un pētnieciskajā žurnālistikā

rakstu iecerēšana un rakstīšana laikrakstam un citiem izdevumiem​

Izglītība

2011 - 2013

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu maģistra studiju programma, iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte

Civiltiesības

Konstitucionālās tiesības

Cilvēktiesības

Tiesību teorija

Krimināltiesības

Administratīvās tiesības

ES tiesības

Medicīnas tiesības

Informācijas un komunikācijas tiesības

2006 - 2009

RSU, Doktorantūras nodaļa; doktorantūras programma „Socioloģija” ar specializāciju mediju socioloģijā.

Rīgas Stradiņa universitāte

Socioloģija

Sociālās teorijas

Socioloģijas filozofija

Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Angļu valoda

Promocijas darba koncepcija

1996 - 1998

Studijas Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes un žurnālistikas maģistrantūra; iegūts informācijas un komunikācijas zinātnes maģistra grāds komunikācijas zinātnē.

Latvijas Universitāte

1995 - 1998

Latvijas Banku augstskola sadarbībā ar London Chartered Institute of Banking, banku darbinieku programma, bankas darbinieka sertifikāts.

Banku augstskola

1982 - 1987

Studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļa; iegūta žurnālistes kvalifikācija

Latvijas universitāte

Sasniegumi

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura Izglītības līmenis, Pilna laika studijas, Žurnālistika

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Mediju un informācijas pratība

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Mediju un informācijas pratība

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Mediju un informācijas pratība

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Mediju un informācijas pratība

Vadītie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Fotožurnālistika

Ievads žurnālistikā

Mediju auditorijas

Mediju ekonomika un menedžments

Pētnieciskā žurnālistika

Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmas

Žurnālistikas metodes un žanri

Žurnālistikas metodes un žanri I

Žurnālistikas metodes un žanri II

Mediju pratība un demokrātija

Mediju sistēma, mediju auditorija un komunikācijas efekti

Veselības žurnālistika

Žurnālistika, masu mediji un auditorijas

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Ievads studijās un specialitātē

Ievads žurnālistikā

Komunikācijas un sabiedriskās attiecības

Kultūras žurnālistika

Mediju auditorijas

Mediju ekonomika un menedžments

Pētnieciskā žurnālistika

Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmas

Žurnālistikas metodes un žanri

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Komunikācijas situāciju analīze

Bakalaura darbs

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Publikācijas

 

Raksti​​

Rožukalne, A. (2018).  AGGRESSIVE MEMORIES OR AGGRESSIVENESS THAT CHANGES MEMORIES? AN ANALYSIS OF AUDIENCE REACTION TO NEWS STORIES ON SIGNIFICANT HISTORICAL EVENTS USING DATA FROM THE INDEX OF INTERNET AGGRESSIVENESS In: HANOVS, D., GUBENKO, I.  Memory — access denied? POLITICAL LANDSCAPES OF MEMORY AND INCLUSION IN CONTEMPORARY EUROPE. Riga:  Zinātne Publishers, pp.117 -140.

 

Jastramskis, Deimantas. Media concentration in the Baltic States (2000–2014) = Žiniasklaidos koncentracija Baltijos šalyse 2000-2014 metais / D.Jastramskis, A.Rožukalne, A.Jõesaar // Informacijos Mokslai = Information Sciences. - Vol.77 (2017), p.26-48. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view…. - Kopsavilkums lietuviešu valodā.

Rožukalne, Anda. Is populism related content the new guilty pleasure for media and its audiences? / A.Rožukalne // The rise of populism: lessons for the European Union and the United States of America / editors: A.Kudors, A.Pabriks ; The Centre for East European Policy Studies. - Rīga : University of Latvia Press, 2017. - P.37-56.

Rožukalne, Anda. The elusive cyber beasts : how to identify the communication of pro-Russian hybrid trolls in Latvia’s internet news sites? / A.Rožukalne, K.Sedlenieks // Central European Journal of Communication. - Vol.10, No.1(18) (2017, Spring), p.79-97. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rožukalne, Anda. ‘All the necessary information is provided by Russia’s channels’. Russian-language radio and TV in Latvia: audiences and content / A.Rozukalne // Baltic Screen Media Review. - Vol.4, Issue 1 (2016, Dec.), p.106-124. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.degruyter.com/view/j/bsmr.2016.4.issue-1/issue-…

Rožukalne, Anda. Vai visām olām ir vienādas tiesības? / A.Rožukalne // Dzimtes konstruēšana IV : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji: I.Barovskis, E.Eglāja-Kristsone, V.Malahovskis. - [Ogre], 2016. - 42.-68.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Rožukalne, Anda. Internet news about Ukraine and the “audience agenda” : topics, sources and the audience aggressiveness / A.Rozukalne // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.17-37.

Rožukalne, Anda. Krievijas mediji Latvijā : īpašnieki, regulācija, ietekme / A.Rožukalne // Krievijas publiskā diplomātija Latvijā : mediji un nevalstiskais sektors / red. A.Kudors. - Rīga : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 76.-99.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvian media during economic recession : ownership changes, concentration and political parallelism (2008-2012) / A.Rozukalne // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2012 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.21-31.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju "Ēdienkarte". Kurš un kā ietekmē kvalitāti ? / A.Rožukalne // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.49 (2012/2013), 122.-131.lpp.

 

Tēzes​​

 

Rožukalne, Anda. Are they angry voters? No, they are fans of populist politicians! Analysis of Facebook pre-election communication content and audience emotions of Latvia’s right wing populist party “KPV LV” / A.Rozukalne // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.11-13.

Rožukalne, Anda. Cik svarīgs ir Latvijas vietējās preses plurālisms un daudzveidība? 119 Latvijas pašvaldību bezmaksas informatīvo izdevumu darbības analīze / A.Rožukalne // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 342.lpp.

Rožukalne, Anda. Do all eggs have equal rights? / A.Rozukalne // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.100.

Rožukalne, Anda. Neatkarīgie un pašvaldību dibinātie vietējie mediji Latvijā : vērtības, saturs, auditorija / A.Rožukalne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 317.lpp.

Rožukalne, Anda. Auditorijas pienākums nīst politiķus : verbālā agresivitāte portālos latviešu un krievu valodā (2013-2014) / A.Rožukalne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 425.lpp.

Rožukalne, Anda. Agresīva auditorija un medija "vārtu sargs" : principi, profesionālās lomas un ētikas dilemmas / A.Rožukalne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 466.lpp.

Rožukalne, Anda. Communication of social problems in the Internet news sites in Latvia : journalism, algorithms and audience aggressiveness / A.Rozukalne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.62.

Rožukalne, Anda. Editorial independence in Latvian media : ownership strategies and journalists' compromises [Elektroniskais resurss] / A.Rožukalne // 6th International CEECOM Conference "Liquidity, fragmentation and individualization in the mediascape" (Kaunas, Lithuania, Apr.26-27, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2013. - P.49-50. - Resurss aprakstīts 2014.g. 12.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/CEECOM2013_Ab…

Rožukalne, Anda. Effects of tsynami and tectonic fluctuation : Baltic media system after economic recession (2011-2013) / A.Rožukalne // The 5th International Media Readings in Moscow "Mass Media and Communications - 2013" : Abstracts = Пятые Международные научные чтения в Москве "СМИ и массовые коммуникации - 2013" : тезисы (Moscow, Russia, Nov.14-15, 2013). - Moscow, 2013. - P.108-109.

Rožukalne, Anda. Komentētāju agresivitāte internetā : auditorijas un žurnālistu stratēģiskā spēle / A.Rožukalne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 439.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Rožukalne, Anda. Undermining media pluralism : impact of free municipal gazettes on media market / A.Rožukalne // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 10, p.187-199.

Latvijas plašsaziņas līdzekļu noturība pret citu valstu vēstījumiem : Krievijas faktors NATO 2016. gada Varšavas samita kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, I.Bruģe, M.Daugulis, A.Rožukalne ; zinātniskais redaktors: A.Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 2016. - 45 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-plassazinas-lidzekl…

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju auditorija recesijas laikā / A.Rožukalne, I.Skulte // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 8.nod., 175.-192.lpp.

Rožukalne, Anda. Kam pieder Latvijas mediji ? : monogrāfija par Latvijas mediju sistēmu un ietekmīgākajiem mediju īpašniekiem / A.Rožukalne. - Rīga : Zinātne, 2013. - 351 lpp.

Rožukalne, Anda. Latvia’s Media Owners [Elektroniskais resurss] : A monograph on Latvia’s media system and the most important owners thereof / A.Rožukalne. - Rīga : Zinātne, 2013. - 418 p. - E-grāmata pieejama: http://www.zinatnesgramatas.lv/lv/izdotaas-graamatas-3644/o…

Apbalvojumi

 

LR Valsts Kontroles Atzinības raksts (2019)

LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts (2015)

LR Ārlietu ministrijas atzinības raksts (2015)

 

Akadēmiskie žurnāli

 

Central European Communication Journal, asociētā redaktore

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.