Anda Rožukalne | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asociētā profesore (no 2013.g.maija), RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja, studiju programmas “Žurnālistika” vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - pašlaik

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās, No – līdz - ieņemamais amats 2013.g. – līdz šim laikam - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Zināšanu sabiedrības programmu padomes locekle

UNESCO Latvija

līdzdalība komitejas sēdēs

priekšlikumu sagatavošana dokumentiem​

2009 - 2015

Papildu darba pieredze: 2009. – Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja, University of Helsinki, Finland 2010. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja, University of Tampere, Finland; University of Akureyri, Iceland 2011. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja , Aristotle University, Saloniki, Greece 2012. – Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Jonkoping University, Sweden 2013. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Aristotle University, Saloniki, Greece un Akureyri university, Iceland. 2015. - Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Aristotle University, Saloniki, Greece

Rīgas Stradiņa universitāte

studiju kursu sagatavošana un vadīšana dažādās universitātēs​​

2010 - 2013

RSU, Komunikācijas fakultāte, un “Multimediju komunikācija” vadītāja, Komunikācijas studiju katedras vadītāja, docente;

Rīgas Stradiņa universitāte

studiju kursu pasniegšana un sagatavošana

katedras darba vadīšana

studiju programmas izveidošana un vadīšana​

2006 - 2010

2010.dec. RSU, Komunikācijas fakultāte, studiju programmas “Žurnālistika” un “Multimediju komunikācija” vadītāja, lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju kursu veidošana un docēšana

studiju programmu vadīšana​​

2003 - 2006

Lektore LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā

Latvijas Universitāte

Studiju kursu sagatavošana un pasniegšana

Studiju darbu vadīšana​

1998 - 2004

Žurnāls Santa, galvenās redaktores vietniece

Izdevniecība "Žurnāls SANTA"

žurnāla redakcijas darba vadīšana

žurnāla un tā pielikumu iecerēšana un plānošana žurnāla materiālu rediģēšana

rakstu sagatavošana​

2001 - 2003

Lektore, Komunikācijas studiju katedra, žurnālistikas studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju programmas vadīšana

Studentu darbu vadīšana

Studiju kursu sagatavošana un docēšana​

1997 - 1998

Laikraksts Diena, žurnāliste

Laikraksts "Diena"

darbs laikraksta biznesa nodaļā

informācijas vākšana un apstrāde

rakstu iecerēšana, plānošana un veidošana

darbs ziņu, analītiskajā un pētnieciskajā žurnālistikā

rakstu iecerēšana un rakstīšana laikrakstam un citiem izdevumiem​

Izglītība

2011 - 2013

Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, tiesību zinātņu maģistra studiju programma, iegūts maģistra grāds tiesību zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte

Civiltiesības

Konstitucionālās tiesības

Cilvēktiesības

Tiesību teorija

Krimināltiesības

Administratīvās tiesības

ES tiesības

Medicīnas tiesības

Informācijas un komunikācijas tiesības

2006 - 2009

RSU, Doktorantūras nodaļa; doktorantūras programma „Socioloģija” ar specializāciju mediju socioloģijā.

Rīgas Stradiņa universitāte

Socioloģija

Sociālās teorijas

Socioloģijas filozofija

Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Angļu valoda

Promocijas darba koncepcija

1996 - 1998

Studijas Latvijas Universitātes Komunikācijas zinātnes un žurnālistikas maģistrantūra; iegūts informācijas un komunikācijas zinātnes maģistra grāds komunikācijas zinātnē.

Latvijas Universitāte

1995 - 1998

Latvijas Banku augstskola sadarbībā ar London Chartered Institute of Banking, banku darbinieku programma, bankas darbinieka sertifikāts.

Banku augstskola

1982 - 1987

Studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļa; iegūta žurnālistes kvalifikācija

Latvijas universitāte

Papildu informācija

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura Izglītības līmenis, Pilna laika studijas, Žurnālistika

 

Vadītie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Fotožurnālistika

Iekšējā komunikācija

Ievads žurnālistikā

Komunikācijas un sabiedriskās attiecības

Mediju auditorijas

Mediju ekonomika un menedžments

Pētnieciskā žurnālistika

Politiskā komunikācija publiskajā pārvaldē

Projektu vadība

Redaktora darbs presē un citos plašsaziņas līdzekļos

Sporta žurnālistika

Televīzijas sižetu veidošana

Ziņu žurnālistika

Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmas

Žurnālistikas metodes un žanri

Žurnālistikas metodes un žanri I

Žurnālistikas metodes un žanri II

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Ievads studijās un specialitātē

Ievads žurnālistikā

Komunikācijas un sabiedriskās attiecības

Kultūras žurnālistika

Masu mediju un reklāmas auditorijas

Mediju auditorijas

Mediju ekonomika un menedžments

Pētnieciskā žurnālistika

Prakse

Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmas

Žurnālistikas metodes un žanri

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Rožukalne, Anda. Internet news about Ukraine and the “audience agenda” : topics, sources and the audience aggressiveness / A.Rozukalne // Journalism Research = Žurnalistikos tyrimai. - Vol.8 (2015), p.17-37.

Rožukalne, Anda. Krievijas mediji Latvijā : īpašnieki, regulācija, ietekme / A.Rožukalne // Krievijas publiskā diplomātija Latvijā : mediji un nevalstiskais sektors / red. A.Kudors. - Rīga : Austrumeiropas politikas pētījumu centrs : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 76.-99.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvian media during economic recession : ownership changes, concentration and political parallelism (2008-2012) / A.Rozukalne // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2012 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.21-31.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju "Ēdienkarte". Kurš un kā ietekmē kvalitāti ? / A.Rožukalne // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.49 (2012/2013), 122.-131.lpp.

Rožukalne, Anda. From PBS to PSM: the shape of "new" public media in the Baltic States [Elektroniskais resurss] / A.Rozukalne // 6th RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise) Conference "Value for public money - money for public value" (Sydney, Australia, Sept.5-7, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Sydney, 2012. - 24 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ripeat.org/2012

Rožukalne, Anda. Hidden advertising in Latvian media content : reasons, editorial strategies and advertiser practice / A.Rozukalne // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2011 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.13-26.

Rožukalne, Anda. Journalism quality in Latvia : looking for new values in the middle of chaoss / A.Rožukalne // Media Transformations. - N 6 (2012), p.92-107.

Rožukalne, Anda. Media audience development in Latvia (2004-2012) / A.Rožukalne // Media Transformations. - N 6 (2012), p.144-157.

Rožukalne, Anda. Media ownership trends in Latvia : political parallelism and concentration / A.Rožukalne // Media Transformations. - N 6 (2012), p.108-142.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 30.-40.lpp.

Rožukalne, Anda. Construction of health and healthy lifestyle in Latvian press (2005-2008) / A.Rozukalne // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.52-59.

Rožukalne, Anda. Latvian print media as opinion leaders / A.Rozukalne // Shrinking citizenship : discursive practices that limit democratic participation in Latvian politics / ed. by M.Golubeva, R.Gould. - Amsterdam, 2010. - P.67-80.

Rožukalne, Anda. Latvijas jauniešu mediju lietojuma paradumi = The media usage Patterns of Latvian youth / A.Rožukalne // Acta Prosperitatis / Biznesa augstskola Turība. - Nr.1: Komunikācija publiskajā telpā (2010), 102.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.

Rožukalne, Anda. Starp nicinājumu un apbrīnu : kāpēc mēs lasām žurnālu "Privātā Dzīve"? / A.Rožukalne // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 73.-86.lpp.

Rožukalne, Anda. The construction of ethnic political identity and the mechanisms of exclusion in the Latvian-language media / A.Rozukalne // Shrinking citizenship : discursive practices that limit democratic participation in Latvian politics / ed. by M.Golubeva, R.Gould. - Amsterdam, 2010. - P.111-131.

 

Tēzes​​

 

Rožukalne, Anda. Neatkarīgie un pašvaldību dibinātie vietējie mediji Latvijā : vērtības, saturs, auditorija / A.Rožukalne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 317.lpp.

Rožukalne, Anda. Auditorijas pienākums nīst politiķus : verbālā agresivitāte portālos latviešu un krievu valodā (2013-2014) / A.Rožukalne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 425.lpp.

Rožukalne, Anda. Agresīva auditorija un medija "vārtu sargs" : principi, profesionālās lomas un ētikas dilemmas / A.Rožukalne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 466.lpp.

Rožukalne, Anda. Communication of social problems in the Internet news sites in Latvia : journalism, algorithms and audience aggressiveness / A.Rozukalne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.62.

Rožukalne, Anda. Editorial independence in Latvian media : ownership strategies and journalists' compromises [Elektroniskais resurss] / A.Rožukalne // 6th International CEECOM Conference "Liquidity, fragmentation and individualization in the mediascape" (Kaunas, Lithuania, Apr.26-27, 2013) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Kaunas, 2013. - P.49-50. - Resurss aprakstīts 2014.g. 12.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.balticmedia.eu/sites/default/files/CEECOM2013_Ab…

Rožukalne, Anda. Effects of tsynami and tectonic fluctuation : Baltic media system after economic recession (2011-2013) / A.Rožukalne // The 5th International Media Readings in Moscow "Mass Media and Communications - 2013" : Abstracts = Пятые Международные научные чтения в Москве "СМИ и массовые коммуникации - 2013" : тезисы (Moscow, Russia, Nov.14-15, 2013). - Moscow, 2013. - P.108-109.

Rožukalne, Anda. Komentētāju agresivitāte internetā : auditorijas un žurnālistu stratēģiskā spēle / A.Rožukalne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 439.lpp.

Rožukalne, Anda. "Vārtu sarga" fenomens jeb kā redaktoru lēmumi izraisa agresīvu komunikāciju internetā / A.Rožukalne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 474.lpp.

Rožukalne, Anda. Jaunu cilvēku mediju lietojuma paradumi : Latvija un Baltijas konteksts / A.Rožukalne // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 21.-22.lpp.

Rožukalne, Anda. Politiskais paralēlisms Latvijas reģionālo mediju īpašnieku struktūrā / A.Rožukalne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 473.lpp.

Rožukalne, Anda. Slēptās reklāmas atklātā daba : Latvijas mediju prakses analīze / A.Rožukalne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 394.lpp.

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju blogosfēra : politisko, personisko un korporatīvo blogu funkcijas / A.Rožukalne, R.Siliņa // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 388.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Rožukalne, Anda. Latvijas mediju auditorija recesijas laikā / A.Rožukalne, I.Skulte // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 8.nod., 175.-192.lpp.

Rožukalne, Anda. Kam pieder Latvijas mediji ? : monogrāfija par Latvijas mediju sistēmu un ietekmīgākajiem mediju īpašniekiem / A.Rožukalne. - Rīga : Zinātne, 2013. - 351 lpp.

Rožukalne, Anda. Latvia’s Media Owners [Elektroniskais resurss] : A monograph on Latvia’s media system and the most important owners thereof / A.Rožukalne. - Rīga : Zinātne, 2013. - 418 p. - E-grāmata pieejama: http://www.zinatnesgramatas.lv/lv/izdotaas-graamatas-3644/o…

Rožukalne, Anda. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā / A.Rožukalne. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011. - 350, [1] lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kontakti

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ieva Puzo
Vecākā pētniece