Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskās aprūpes prakse

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_075LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)8Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā, klīniskās aprūpes pamatos.
Mērķis:
Pilnveidot un nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas iegūtas studiju kursa “Klīniskās aprūpes pamati” ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides tīrība un tās nodrošinājums. Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku higiēna. Higiēniskā roku mazgāšana. Higiēniskā roku dezinfekcija. Ārstniecības iestādes darbinieku personīgā higiēna un ārējais izskats.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Klīniskās procedūras, kas skar gremošanas sistēmu. NGZ. Kunģa skalošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Urogenitālās sistēmas procedūras.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Medikamentu un šķidrumu ievadīšana. Laboratoriskie izmeklējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot praksei paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Novērtējums balstās uz iegūto zināšanu daudzumu un prasmju kvalitāti, kas paredzēta prakses programmā. Lai iegūtu sekmīgu prakses vērtējumu studentam jāapgūst vismaz 80% no paredzētās prasmju programmas. Eksāmens notiek izmantojot akumulējošo vērtēšanu, kurā zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta, pamatojoties uz prakses laikā uzrādītajiem rezultātiem un prakses dokumentācijas aizpildīšanas. Eksāmena gala atzīme akumulējās no vidējas svērtās (atbilstoši vērtējuma protokolam).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa ietvaros students spēs novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras; sagatavot un ievadīt pacientam ārsta nozīmētos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar perifēro venozo katetru; veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu (zondēšana, pacienta barošana caur zondi); veikt procedūras, kas saistītas ar urīnizvadsistēmu (urīnpūšļa katetrizācija); veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.
Prasmes:Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, internā un ķirurģiskā profila nodaļās. Pratīs noteikt vitālos rādītājus, veikt klizmas, ievadīt un izņemt NGZ, veikt urīnpūšļa katerizāciju sievietēm un vīriešiem.
Kompetences:Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas. Spēja sastādīt un pamatot dažādas zāļu ievadīšanas tehnikas. Spēja veikt procedūras, kas ietekmē gremošanas traktu (nazogastrālo caurulīti, klizmu un enterālo uzturu), uroģenitālo traktu (sieviešu un vīriešu urīnpūšļa kateterizācija).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf. 8th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier, [2013], c2014.
4Gardovska J., redakcijā, „Ķirurģija”, Rīga, 2013.
5estudijas.rsu.lv. - ārstniecisko manipulāciju video
Papildu literatūra
1Perry, Anne Griffin Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures / Maryland Heights, Mo. : 2011
2Smith, Sandra F., Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Boston [etc.] : 2012
3Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2013
4Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2010
Citi informācijas avoti
1http://cid.oxfordjournals.org/content/35/11/1281.full
2http://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidelines/central-venous-access-devices-long-term