Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.09.2023
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_088LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Gobiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cēlonības filozofijas pamati; Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas pamati; Cilvēka fizioloģijas un slimību diagnostikas pamatprincipi; Angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmes, lai orientētos epidemioloģijas pamatjautājumos veselības vadībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Epidemioloģija un veselības vadība. Pierādījumos balstīta medicīna un veselības aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
2Aprakstošie epidemioloģiskie pētījumi. JaucējfaktorsLekcijas1.00auditorija
3 Epidemioloģiskie pamatrādītāji: prevalenceNodarbības1.00auditorija
4Gadījumu - kontroles pētījumi: izredžu attiecībaLekcijas1.00auditorija
5Kohortas pētījumi: incidence, relatīvais risks un atributējamais risksLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Klīniskie pētijumi. Eksperimentālie petījumi. RandomizācijaLekcijas1.00auditorija
7Kļūdas pētījumosLekcijas1.00auditorija
8Mirstība. StandartizācijaNodarbības1.00auditorija
9Diagnostiskie testi. Skrīnings.Nodarbības2.00auditorija
10Sabiedrības veselība un veselības vadība. SaslimstībaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgo darbu izpilde un teorētisko jautājumu apguve norādītajos obligāti lasāmos materiālos (IZLASĪT!) e-studijās. Lai izvērtētu studiju kursa kvalitāti kopumā, studentam jāaizpilda studiju kursa novērtēšanas anketa Studējošo portālā.
Vērtēšanas kritēriji:
Kumulatīvais vērtējums: - Aktīva līdzdalība nodarbībās (10%); - Pabeigti un termiņos iesniegti patstāvīgie darbi (30%); - Atbilžu pareizība kursa noslēguma testā (60%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- definēt epidemioloģijas jēdzienu; - definēt veselību; - uzskaitīt veselību ietekmējošo faktoru kategorijas; - nosaukt principus, pēc kuriem veidota veselības ietekmes piramīda; - formulēt principus ar veselību saistītu notikumu un stāvokļu izvērtēšanai; - definēt veselības, slimības, kaites un vainas jēdzienus; - klasificēt slimību profilakses līmeņus; - formulēt slimību skrīningu sekundārās profilakses ietvaros; - identificēt slimību skrīninga priekšnosacījumus attiecībā uz slimību, testu un ārstēšanu; - nosaukt diagnostisko testu pareizības un snieguma radītājus; - nosaukt mirstības rādītājus; - formulēt pierādījumos balstītas medicīnas principus; - klasificēt epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus; - nosaukt epidemioloģiskos asociāciju rādītājus; - definēs kļūdu veidus un jaucējfaktora jēdzienu pētījumos.
Prasmes:- atbilstoši pielietot epidemioloģijā jēdzienus; - diferencēt intervences veselības ietekmes piramīdas ietvaros; - izskaidrot dažādu lietoto mirstības indikatoru atšķirības; - atšķirt slimību profilakses stratēģijas un līmeņus; - diferencēt cēloniskās un ne-cēloniskās faktoru asociācijas un veselības notikumus; - aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus; - aprēķināt saslimstības un mirstības rādītājus; - aprēķināt diagnostisko testu rādītājus; - aprēķināt epidemioloģiskos asociāciju rādītājus; - novērtēt epidemioloģisko pētījumu validitāti atbilstoši pētījuma dizainam.
Kompetences:Pielietot epidemioloģijas pamatprincipus veselības vadības praksē un pētniecību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fleming, S. (2014). Managerial epidemiology cases and concepts. ProQuest Ebook Central
2Greenberg R.S. (Ed.). (2014). Medical Epidemiology: Population Health and Effective Health Care. 5th ed. McGraw Hill.
Papildu literatūra
1Lesneski, C. D., & Healey, B. J. (2011). Transforming public health practice: Leadership and management essentials. ProQuest Ebook Central
Citi informācijas avoti
1Eurostat Health Data
2WHO Health Data
3OECD Health Data