Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Gobiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmes, lai orientētos epidemioloģijas pamatjautājumos veselības vadībā

Priekšzināšanas

Cēlonības filozofijas pamati;
Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas pamati;
Cilvēka fizioloģijas un slimību diagnostikas pamatprincipi;
Angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

- definēt epidemioloģijas jēdzienu;
- definēt veselību;
- uzskaitīt veselību ietekmējošo faktoru kategorijas;
- nosaukt principus, pēc kuriem veidota veselības ietekmes piramīda;
- formulēt principus ar veselību saistītu notikumu un stāvokļu izvērtēšanai;
- definēt veselības, slimības, kaites un vainas jēdzienus;
- klasificēt slimību profilakses līmeņus;
- formulēt slimību skrīningu sekundārās profilakses ietvaros;
- identificēt slimību skrīninga priekšnosacījumus attiecībā uz slimību, testu un ārstēšanu;
- nosaukt diagnostisko testu pareizības un snieguma radītājus;
- nosaukt mirstības rādītājus;
- formulēt pierādījumos balstītas medicīnas principus;
- klasificēt epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus;
- nosaukt epidemioloģiskos asociāciju rādītājus;
- definēs kļūdu veidus un jaucējfaktora jēdzienu pētījumos.

Prasmes

- atbilstoši pielietot epidemioloģijā jēdzienus;
- diferencēt intervences veselības ietekmes piramīdas ietvaros;
- izskaidrot dažādu lietoto mirstības indikatoru atšķirības;
- atšķirt slimību profilakses stratēģijas un līmeņus;
- diferencēt cēloniskās un ne-cēloniskās faktoru asociācijas un veselības notikumus;
- aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus;
- aprēķināt saslimstības un mirstības rādītājus;
- aprēķināt diagnostisko testu rādītājus;
- aprēķināt epidemioloģiskos asociāciju rādītājus;
- novērtēt epidemioloģisko pētījumu validitāti atbilstoši pētījuma dizainam.

Kompetences

Pielietot epidemioloģijas pamatprincipus veselības vadības praksē un pētniecību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, VVM 1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, VVMeng 1MaģistrsObligāts