Akadēmiskais lasījums "Dzīvesstāstu izstāstīt..." Pārlekt uz galveno saturu

RSU Labklājības un sociālā darba katedra aicina augstskolu docētājus, sociālā darba un citu nozaru speciālistus, praktiķus, studentus un interesentus uz akadēmisko lasījumu Dzīvesstāstu izstāstīt...

Akadēmiskajā lasījumā RSU docente dr. sc. soc. Maruta Pranka iepazīstinās ar biogrāfisko pieeju socioloģijā un tās izmantošanu pētniecībā.

Šajā metodoloģijā ietilpst naratīvi, kas attiecas uz atsevišķiem dzīves posmiem vai ir fokusēti uz noteiktiem procesiem un problēmām. Naratīvi var būt indivīda dzīvesstāsti, kas aptver visu indivīda dzīves gājumu. Stāstījumus var papildināt novērojumi, dažādu personisko dokumentu un audiovizuālo materiālu analītiska pētniecība. Biogrāfiskā pieeja vērsta uz personisko un sociālo attiecību atklāšanu, aplūkojot šīs attiecības visa dzīves gājuma kontekstā un uzsverot personības lomu šajās attiecībās. Socioloģijā interesi par indivīda dzīves gājumu nosaka viens no socioloģijas pētnieciskajiem uzdevumiem – izzināt aspektus, faktorus, elementus, kas veido un ietekmē indivīda sociālo būtību.

Mag. psych., mag. sc. sal., psiholoģe, sertificēta mākslas terapeite un sertificēta supervizore, RSU docētāja un doktorante Ilze Dreifelde atvērs savu grāmatu Likteņa loterija: emocionāls un personīgs stāsts par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti. Saruna ar autori par drosmi dzīvot savas pieredzes situācijā, izejot cauri sapņa zaudējumam, tiekot ievainotam; drosmi dzīvot savas pieredzes situācijā, kļūstot izdziedinātam, ja vien pašā ir šis spēks, ja vien ir ģimenes, līdzcilvēku un profesionāls atbalsts.

Uzrunājot grāmatas lasītājus, kuriem nav šādas pieredzes un savā pieredzē atrodoties starp dažādiem ikdienas izaicinājumiem, iepazīšanās ar grāmatā aprakstīto pieredzi var palīdzēt labāk izprast to, kurš ir līdzās, tepat; var palīdzēt mainīt uzskatus un attieksmi; var aicināt novērtēt – kas ir mūsu katra dzīvē? kā mēs realizējam savu dzīvi? kādas un kur ir mūsu katra robežas? un var ļaut apzināties, ka mēs esam viens – tik neticami tuvu, tik neticami blakus.

Savukārt profesionāļiem, kuri savā praksē nodrošina atbalstu cilvēkiem ar līdzīgu grāmatā aprakstītajai pieredzei, tā spilgtāk iezīmē apzinātības ceļu gan attiecībā uz saviem klientiem, gan pašiem uz sevi.

Akadēmiskie lasījumi ir atvērti dažādiem viedokļiem un idejām. Aicinām uz domu apmaiņu!

Sīkāka informācija un pieteikšanās uz akadēmisko lasījumu (līdz 4. aprīlim) – pa e-pastu ilvija[pnkts]razgaleatrsu[pnkts]lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Dalībnieki

Atrašanās vieta kartē