Pārlekt uz galveno saturu

2019. gads Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir pasludināts par pētniecības atbalsta gadu. Zinātnes sasniegumu “zvaigžņu parāde” mūsu augstskolā ir ikgadējā Zinātniskā konference, kurā tiek prezentēti daudzveidīgu disciplīnu pētījumi un to rezultāti.

Vēsture liecina, ka pirmā RSU zinātniskā konference notikusi pirms 20 gadiem – 1999. gadā.

Taču arī iepriekš šeit bijusi aktīva ideju ģenerēšana un zinātniskais darbs. 1959. gada 26. jūnijā toreizējais rektors profesors Vasilijs Kalbergs laikrakstā Padomju Mediķis raksta: “Institūta laboratorijās notiek pētījumi nopietnos teorētiskās un praktiskās medicīnas jautājumos. Kārtējā zinātniskajā sesijā nebija iespējams uzņemt dienas kārtībā visus pieteiktos referātus. Sesijā [..] triju dienu laikā nolasīja 46 referātus.”

1963. gadā Rīgas Medicīnas institūtā (RSU priekštecis) zinātnes veicināšanas nolūkā nodibināja Centrālo zinātniski pētniecisko laboratoriju jeb CZPL, kurai bija labi nodrošināta materiāli tehniskā bāze.  Līdzās laboratorijas kolektīva zinātniski pētnieciskajam darbam CZPL uzdevumos ietilpa kompleksu pētījumu organizēšana par medicīnas zinātnes svarīgākajām problēmām.  Ārsti bija ieinteresēti ieviest šo praktisko pētījumu rezultātus savā darbā, un tie tika ļoti gaidīti.  

RSU vēstures muzejs piedāvā izstādi par dažiem mūsu augstskolas bijušo un esošo docētāju un laboratoriju pētnieku sasniegumiem lietišķajās zinātnēs. Šeit redzami dažādu laiku pētniecības rezultāti, par kuriem saņemtas autorapliecības, tie ieviesti praksē, daži arī patentēti un pārdoti ārzemēs. Eksponāti ir no RSU muzeja un citu muzeju krājumiem, kā arī deponēti no RSU struktūrvienībām un privātām kolekcijām.

Ar šo izstādi vēlamies iedvesmot pētniekus, kā arī studentus pievērsties pētniecībai. Tāpat aicinām ikvienu nodot RSU vēstures muzejam nozīmīgus ar lietišķajiem pētījumiem saistītus priekšmetus.

Izstāde apskatāma no 28. marta līdz 19. jūlijam darbdienās un sestdienās no 9.00 līdz 19.00.

Norises vieta

Telpa
K korpuss, I stāvs, gaitenis
Datums:

Kontaktinformācija