Pārlekt uz galveno saturu

6. aprīlī tiešsaistē, platformā Zoom, notika RSU Zinātnieku brokastis Kur meklēt sekundāros datus savām pētniecības aktivitātēm.

Video

Prezentācijas

Interesanta darba vide – no pesticīdiem līdz Covid-19

Dažādu projektu rezultātā iegūtās datu kopas:

  • Darba apstākļi un riski Latvijā, kurā iekļauti dati par 2007.–2021. gadu;
  • COVID-19 pandēmijas ietekme uz darba apstākļiem un attālinātā darba organizāciju, par darba devēja atbalstu, resursu pieejamību u. c.;
  • ķīmiskās vielas iedzīvotāju ikdienā;
  • iedzīvotāju aptaujas rezultāti un vecāku un bērnu urīnā noteikto pesticīdu aktīvo vielu un to metabolītu skaits (biomonitoringa dati).

Linda Matisāne,
RSU Darba drošības un vides veselības institūta vadošā pētniece

Covid-19 pētniecības platformā veiktie pētījumi un pieejamie dati

Atvērto datu platforma, kas nodrošina piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem pētniecībai un izmantošanai ārstniecībā

Jānis Kloviņš,
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs

SHARE dati – jaunākais un aktuālākais par sabiedrības novecošanu

Pētījumā SHARE (pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā) tiek aptaujāti iedzīvotāji vismaz 50 gadu vecumā, lai noskaidrotu viņu vērtējumu par fizisko un psihisko veselību, ekonomisko situāciju, ģimenes un sociālo saišu stabilitāti un citu aktuālu problemātiku, piemēram, Covid-19 ietekmi. Viegli pieejami dati sniedz iespēju ikvienam, sākot no gan bakalaura līdz pieredzējušam pētniekam, veikt gan šķērsgriezuma, gan longitudinālo datu analīzi.

Ieva Reine,
RSU Statistikas mācību laboratorijas vadošā pētniece

RSU bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi par dažādu datu pieejamību pētniecībai

Bibliotēkas vietne Atbalsts pētniecībai, pieejamie repozitoriji (meklēšana, datu ievade) un atvērtās piekļuves datu repozitoriji

Inga Znotiņa,
RSU bibliotēkas Informācijas, bibliogrāfijas, informācijpratības nodaļas vecākā bibliotekāre

 

Dalībnieki

Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija