Pārlekt uz galveno saturu

Apraksts

Agrita Kiopa ir zinātņu prorektore. Viņas pienākumi ietver Rīgas Stradiņa universitātes kā starptautiski atzītas pētniecības institūcijas attīstību un doktora studiju pārraudzību.

Pirms pievienošanās rektora komandai viņa bija Valsts sekretāra vietniece un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Izglītības un zinātnes ministrijā. Pildot šos pienākumus, viņa vadīja Latvijas pētniecības un inovācijas sistēmas strukturālo reformu īstenošanu, tostarp zinātnes attīstības finansēšanas sistēmas pilnveidi, snieguma finansējuma ieviešanu un pētniecības projektu finansēšanu atbilstīgi Eiropas Savienības standartiem. Viņas profesionālās un pētnieciskās intereses ietver organizācijas teoriju un zinātnes cilvēkkapitālu.

Agrita Kiopa ir ieguvusi sociālo zinātņu doktora grādu rīcībpolitikā Džordžijas Tehnoloģiju institūtā.

Kontakti