Pārlekt uz galveno saturu

Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā

Projekta/līguma nr.
1.1.1.2/VIAA/2/18/275, Agreement No. 9.-14.5/88
Projekta finansējums
133 805,88 EUR, tai skaitā 113734,99 EUR ERAF finansējums un 13380,58 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2019. - 31.08.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir jaunās zinātnieces Ieva Puzo zinātniskās kapacitātes attīstīšana, veicot pētījumu par pārrobežu akadēmiskās mobilitātes iedzīvināšanu praksē. Pētījumā tiek analizēta ārvalstu jauno zinātnieku mobilitātes pieredzes trijās valstīs: Latvijā, Melnkalnē un Japānā.

Apraksts

Projektā tiek pētīts, kā ārvalstu jaunie zinātnieki iedzīvina un savās darba gaitās pieredz akadēmiskās mobilitātes rīcībpolitiku trijos dažādos nacionālajos kontekstos: Latvijā, Melnkalnē un Japānā. Pētījuma metodoloģija balstās etnogrāfiskajā pieejā.

Pēcdoktorantes veiktais pētījums 1) apzina globāla un vietēja līmeņa faktorus, kas veido ārvalstu pētnieku mobilitātes pieredzi, kā arī 2) veido zināšanu bāzi, kas iespējos Latvijas zinātnes politikas veidotājus un pētniecības institūcijas attīstīt tādus mobilitātes rīcībpolitikas mehānismus, kas dos labumu gan valstij, gan zinātniskajām institūcijām, gan arī pašiem pētniekiem.

Pētījuma salīdzinošais aspekts, kā arī akadēmiskās mobilitātes pieredzes analīze līdz šim maz pētītos nacionālajos kontekstos ļauj pēcdoktorantei veikt zinātnisko jaunpienesumu vairākās nozarēs: migrācijas un mobilitātes antropoloģijā, darba antropoloģijā, kā arī starpdisciplinārajās zinātnes un tehnoloģiju studiju un reģionālo studiju jomās.

Projekta aktualitātes

Sesiju organizēšana un vadīšana LJZA pirmajā vasaras skolā (1.09.2021.)

28. augustā Ieva Puzo piedalījās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) rīkotajā vasaras skolā kā divu sesiju iniciatore, organizētāja un vadītāja. Šīs sesijas – par akadēmisko karjeru globālā kontekstā, kā arī par izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas akadēmiskajā vidē – iedvesmoja Ievas pēcdoktorantūras pētījums. Tajās tika aicināts domāt un runāt par izaicinājumiem, ar kādiem jaunajiem pētniekiem jāsastopas savā ikdienā noteiktās pētniecības un augstākās izglītības institūcijās, kā arī par plašāku problēmu loku, kas saistīts ar zinātnes rīcībpolitiku ne vien nacionālā, bet arī reģionālā un globālā kontekstā. Plašāks ieskats pasākumā – projekta blogā.

Dalība pētniecības metožu seminārā (30.06.2021.)

2021. gada 17. jūnijā Ieva Puzo piedalījās Keio Universitātes (Keiō University, Japāna) pētniecības metožu seminārā. Seminārā pētniece prezentēja savu pētījumu, galveno uzmanību pievēršot metodoloģiskajiem izaicinājumiem un atklājumiem, veicot pētniecības darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Šis seminārs ir viens no soļiem tuvākas sadarbības izveidei ar Keio Universitātes pētniekiem un mācībspēkiem.

keio_seminar_17062021.png

Intervija raidījumā "Zinātnes vārdā" (4.06.2021.)

2021. gada 3. jūnijā Ieva Puzo viesojās Radio Naba raidījumā Zinātnes vārdā, kur stāstīja par savu pēcdoktorantūras projektu Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā un dažiem tā secinājumiem Latvijas kontekstā. Pētniece arī sniedza plašāku ieskatu savās pētniecības interesēs, tostarp darba izpētē antropoloģiskā skatījumā. Sarunas ierakstu iespējams noklausīties raidījuma vietnē. Daļu intervijas iespējams izlasīt arī LSM vietnē.

Dalība konferencēs (31.03.2021.)

2021. gada 25. martā Ieva Puzo ar lasījumu Making infrastructural work visible in Latvian research institutions piedalījās RSU Zinātnes nedēļas ietvaros notikošajā starptautiskajā konferencē PLACES. Savukārt 27. martā pētniece sniedza populārzinātnisku lasījumu Studenšu korporāciju Filistru savienības un Studenšu prezidiju konventa pavasara konferencē Cilvēks kā kapitāls.

Turpinās pētījuma pielāgošana pandēmijas apstākļiem (15.02.2021.)

Noslēdzot 2020. gada un sākot 2021. gada darba cēlienu, Ieva Puzo turpina pielāgot savu pētījumu COVID-19 pandēmijas apstākļiem un veikt lauka darbu tiešsaistē, intervējot ārvalstu pētniekus Latvijā un Japānā, kā arī plānojot pirmās sarunas ar pētniekiem un institūciju pārstāvjiem Melnkalnē. Tāpat viņa veic tiešsaistes novērojumu un līdzdalīgo novērojumu, apmeklējot un piedaloties sarunās un diskusijās par Latvijas zinātnes politiku, kā arī veic jau iegūto datu analīzi. Paralēli pētniece arī gatavo divus tēžu pieteikumus starptautiskām konferencēm, kā arī gatavojas sniegt zinātnisku prezentāciju starptautiskajā RSU Research week 2021 konferencē PLACES. Ieva Puzo ir arī uzaicināta 2021. gada martā sniegt populārzinātnisku uzstāšanos konferencē Cilvēks kā kapitāls.

Turpinās lauka darbs tiešsaistē (15.11.2020.)

2020. gada rudenī Ieva Puzo turpina lauka darbu tiešsaistē: intervē ārvalstu pētniekus Latvijā, kā arī Latvijas uzņemošo institūciju pārstāvjus. Tāpat viņa arī piedalās tiešsaistes diskusijās un sarunās, kas saistītas ar Latvijas  zinātnes politiku, piemēram, izmaiņām Augstskolu likumā. Paralēli pētniece ir veikusi arī pirmās intervijas ar ārvalstu pētniekiem Japānā, tostarp Latvijas zinātniekiem, kuri tur strādā vai ir dzīvojuši iepriekš, tādējādi pielāgojot pētījumu COVID-19 krīzes apstākļiem.

4S tiešsaistes konferences apmeklējums (25.08.2020.)

2020. gada 18.–21.augustā Ieva Puzo apmeklēja Society for Social Studies of Science (4S) tiešsaistes konferenci Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds. Pētniece nepiedalījās ar savu lasījumu, taču izmantoja lielisko tiešsaistes formāta piedāvāto iespēju attālināti uzzināt par aktuālākajām tendencēm zinātnes un tehnoloģiju studiju jomā, apmeklēt konferences plenārsēdes, kā arī izsekot jaunākajiem projektiem, kuri tieši saistīti ar viņas pētniecības interesēm, tas ir, pētnieku mobilitāti un darba apstākļiem.

Dalība EASA tiešsaistes konferencē (4.08.2020.)

2020. gada 20.–24. jūlijā Ieva Puzo piedalījās European Association of Social Anthropologists (EASA) konferencē. EASA konferences tiek organizētas reizi divos gados un šoreiz tai vajadzēja notikt Lisabonā. COVID-19 pandēmijas dēļ visas konferences aktivitātes norisinājās tiešsaistē, un arī Ieva attālināti sniedza savu lasījumu Technologies of hope, devices of anxiety: Mediating the present and the future of transnationally mobile early career researchers. Tajā viņa ieskicēja sava pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma sākotnējos secinājumus.

Sākts lauka darbs tiešsaistē (4.06.2020.)

Par spīti COVID-19 pandēmijai un ārkārtas situācijai valstī, Ieva Puzo ir sākusi etnogrāfisko datu vākšanu savam pēcdoktorantūras pētījumam. Ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus, pētniece ir sākusi organizēt un veikt daļēji strukturētās intervijas ar Latvijā dzīvojošiem ārvalstu pētniekiem. Lielākā daļa interviju līdz šim ir notikusi tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom, taču pētniece ir atvērta arī citiem inovatīviem risinājumiem, kas ļautu uzklausīt pētījuma dalībnieku viedokļus un atvērt durvis arī līdzdalīgajam novērojumam un citām etnogrāfiskām metodēm pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Projekta vadītājas vizīte Pitsburgas Universitātē (10.03.2020.)

Pēcdoktorantūras projekta mobilitātes ietvaros Ieva Puzo 2020. gada februāra pēdējo nedēļu aizvadīja Pitsburgas Universitātē ASV, kur tikās ar vairākiem Pitsburgas Universitātes Antropoloģijas un komunikācijas studiju nodaļas mācībspēkiem, doktorantiem un doktorantūras absolventiem, lai apspriestu savu pētniecības projektu un iegūtu atgriezenisko saiti par projekta virzību. Tapāt sava brauciena laikā pētniece piedalījās vairākos darbsemināros un apmeklēja atvērtās lekcijas, ko organizēja dažādas Pitsburgas Universitātes nodaļas.

Saņemta RSU Pētījumu ētikas komisijas piekrišana pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai (publicēts 14.02.2020.)

2020. gada februārī Ieva Puzo saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komisijas piekrišanu pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai. Jau martā tiks veiktas pirmās intervijas ar Latvijas akadēmiskajās un pētniecības institūcijās strādājošajiem ārvalstu pētniekiem.

Dalība pētniecības tīkla "Justice, Arts, and Migration" pirmajā simpozijā (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada novembra sākumā Ieva Puzo kā viens no uzaicinātajiem runātājiem piedalījās nesen izveidotā pētniecības tīkla Justice, Arts, and Migration pirmajā simpozijā Honkongas Baptistu universitātē (Hong Kong Baptist University). Simpozijā Ieva piedalījās ar lasījumu Moving here and moving there: The mobile lives of research workers in a comparative context, kurā iezīmēja arī sava pēcdoktorantūras pētījuma galvenās premisas. Plānots, ka tiks izdots arī simpozija prezentācijās balstītu rakstu krājums.

JAM.jpg

Dalība EASA seminārā Briselē (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada 28. un 29. oktobrī Ieva Puzo piedalījās beigās Briselē notiekošajā European Association of Social Anthropologists (EASA) seminārā Europe, knowledge politics and bureaucracy: anthropological perspectives. Seminārā viņa sniedza lasījumu Towards EUropeanness? Study and Research Mobility from Montenegro, ieskicēja sava pēcdoktorantūras projektā sāktā pētījuma tēmu, kā arī piedalījās diskusijās par Eiropas Savienības zinātnes politiku, pētniecības politikas lēmumu pieņemšanu valstiskā līmenī, kā arī izteiktāko mūsdienu pētniecības tendenci – uz projektiem balstītu zinātni.

Projekta vadītājas blogs