Pārlekt uz galveno saturu

Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā

Projekta/līguma nr.
1.1.1.2/VIAA/2/18/275, Agreement No. 9.-14.5/88
Projekta finansējums
133 805,88 EUR, tai skaitā 113734,99 EUR ERAF finansējums un 13380,58 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2019. - 31.08.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir jaunās zinātnieces Ieva Puzo zinātniskās kapacitātes attīstīšana, veicot pētījumu par pārrobežu akadēmiskās mobilitātes iedzīvināšanu praksē. Pētījumā tiek analizēta ārvalstu jauno zinātnieku mobilitātes pieredzes trijās valstīs: Latvijā, Melnkalnē un Japānā.

Apraksts

Projektā tiek pētīts, kā ārvalstu jaunie zinātnieki iedzīvina un savās darba gaitās pieredz akadēmiskās mobilitātes rīcībpolitiku trijos dažādos nacionālajos kontekstos: Latvijā, Melnkalnē un Japānā. Pētījuma metodoloģija balstās etnogrāfiskajā pieejā.

Pēcdoktorantes veiktais pētījums 1) apzina globāla un vietēja līmeņa faktorus, kas veido ārvalstu pētnieku mobilitātes pieredzi, kā arī 2) veido zināšanu bāzi, kas iespējos Latvijas zinātnes politikas veidotājus un pētniecības institūcijas attīstīt tādus mobilitātes rīcībpolitikas mehānismus, kas dos labumu gan valstij, gan zinātniskajām institūcijām, gan arī pašiem pētniekiem.

Pētījuma salīdzinošais aspekts, kā arī akadēmiskās mobilitātes pieredzes analīze līdz šim maz pētītos nacionālajos kontekstos ļauj pēcdoktorantei veikt zinātnisko jaunpienesumu vairākās nozarēs: migrācijas un mobilitātes antropoloģijā, darba antropoloģijā, kā arī starpdisciplinārajās zinātnes un tehnoloģiju studiju un reģionālo studiju jomās.

Publikācijas

Peripheral Contingencies: Experiences of International Scholars in Latvia (Cogitatio, brīvpieejas resurss)

Rīcībpolitikas ieteikumi ārvalstu pētnieku piesaistei darbam Latvijas pētniecības institūcijās (30.08.2022.)

Projekta aktualitātes

Lauka darbs un mobilitāte Japānā (31.08.2022.)

2022. gada augustā Ieva Puzo atradās Japānā, kur pēcdoktorantūras projekta ietvaros veica etnogrāfisko lauka darbu, tikās ar Keio Universitātes (Keio University) Tokijā pārstāvjiem, kā arī iepazinās un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas arī ar citu Japānas universitāšu un pētniecības institūciju pārstāvjiem. Lauka darba ietvaros pētniece veica kvalitatīvās intervijas, kā arī neformālas sarunas ar Japānas augstākās izglītības un pētniecības institūcijās strādājošiem ārvalstu zinātniekiem, savukārt mobilitātes vizītes ietvaros apsprieda nākotnes sadarbības formātus ar Keio Universitātes Biznesa un tirdzniecības fakultātes (Faculty of Business and Commerce) mācībspēkiem. Tāpat tika apspriestas sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus+ vai Japānas valdības finansētu iniciatīvu formātā ar Nagaokas Tehnoloģiju universitātes (Nagaoka University of Technology) mācībspēkiem. Ar Vācu Japānas studiju institūta (German Institute for Japanese Studies) pētniekiem tika apspriesta kopīgu pētījumu realizēšana antropoloģijas jomā.

Uzstāšanās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skolā (18.07.2022.)

15. jūlijā Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skolā Zinātne un sabiedrība Ieva Puzo stāstīja par akadēmisko mobilitāti pētnieciskajā skatījumā.

ieva_puzo_ljz_vasaras_skola.jpg

Balstoties sava pēcdoktorantūras pētījuma datos, pētniece iezīmēja izaicinājumus, ar kuriem saskaras gan ārvalstu pētnieki Latvijā, gan pāri robežām darbu meklējoši un darbam sekojoši zinātnieki kopumā. Savā stāstījumā Ieva Puzo izcēla gan iespējas, ko pārrobežu mobilitāte pētniekiem piedāvā, gan arī reizēm ļoti augsto emocionālo un attiecību maksu, ko tā ietver.

Vizīte "Bard College Berlin" (14.07.2022.)

No 4.līdz 9. jūlijam Ieva Puzo sava pēcdoktorantūras projekta ietvaros atradās mobilitātes vizītē Berlīnē, Bard College Berlin, kur tikās ar šīs augstskolas mācībspēkiem, lai apzinātu turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanos rezultātā tika izvirzīts mērķis veidot kopīgas publikācijas par akadēmiskā darba un akadēmiskās mobilitātes tēmām, koncentrējoties uz pētnieku kustību uz perifērām zināšanu radīšanas lokācijām.

Ievas Puzo atvērtā vieslekcija Gētingenes Universitātē (4.07.2022.)

Publiski pieejama Ievas Puzo atvērtā vieslekcija Peripheral Contingencies: Examining the Experiences of International Scholars in Latvia Gētingenes Universitātē 2022. gada 6. maijā.

Lauka darbs un mobilitāte Melnkalnē (28.06.2022.)

2022. gada maijā un jūnijā (22.05.–4.06. un 10.–27.06.) Ieva Puzo atradās Podgoricā Melnkalnē, kur pēcdoktorantūras projekta ietvaros veica etnogrāfisko lauka darbu, kā arī mobilitātes vizītes Doņa Goricas Universitātē. Etnogrāfiskā lauka darba laikā pētniece ieguva datus (galvenokārt kvalitatīvās intervijas) savam pētījumam, savukārt mobilitātes ietvaros viņa tikās ar Doņa Goricas administrācijas un mācībspēku pārstāvjiem un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas starp Doņa Goricas universitāti un RSU. Tāpat I. Puzo tikās arī ar Melnkalnes Universitātes mācībspēkiem un apsprieda iespējamos nākotnes sadarbības formātus.

Vieslekcija Keio Universitātes studentiem (28.06.2022.)

2022. gada 23. jūnijā Ieva Puzo sniedza attālināto vieslekciju Keio Universitātes (Keiō University, Japāna) studentiem par metodoloģiskajiem izaicinājumiem un izvēlēm sava pēcdoktorantūras pētījuma laikā. Lekcijā viņa pievērsās diviem svarīgiem sava antropoloģiskā pētījuma elementiem: metodoloģiskās pieejas izvēlei, veicot etnogrāfisku darbu COVID-19 pandēmijas laikā, kā arī pētniecības ētikai, veicot lauka darbu Melnkalnē.

Vizīte Gētingenes Universitātē (16.05.2022.)

Pēcdoktorantūras projekta mobilitātes ietvaros Ieva Puzo 2022. gada 22. aprīlī–13. maijā atradās vizītē Gētingenes Universitātes Kultūras antropoloģijas un Eiropas etnoloģijas institūtā (Institute of Cultural Anthropology/European Ethnology). Vizītes laikā pētniece tikās ar institūta pētniekiem un mācībspēkiem un apmeklēja iekšējos seminārus, kā arī atsevišķas Gētingenes Universitātes docētāju nodarbības. Tāpat pētniece sniedza atvērto lekciju Peripheral Contingencies: Examining the Experiences of International Scholars in Latvia. Šajā prezentācijā, kas balstīta nesen iesniegtā žurnāla rakstā, pētniece dalījās savā skatījumā uz pēcdoktorantūras pētījuma gaitā iegūtajiem etnogrāfiskajiem datiem par ārvalstu pētnieku darba pieredzēm Latvijas institūcijās. Tāpat Ieva Puzo padziļināti apsprieda sava pētījuma nākamo posmu (lauka darbu Melnkalnē), kā arī pētniecisko sadarbību ar institūta pētnieci Čarnu Brkoviču (Čarna Brković).

Vizīte Frankfurtes Universitātē un Frobeniusa Institūtā (3.05.2022.)

Pēcdoktorantūras projekta mobilitātes ietvaros Ieva Puzo 2022. gada 4.–12. aprīlī atradās vizītē Frankfurtes Universitātes Antropoloģijas nodaļā un ar to saistītajā Frobenius Institute for Research in Cultural Anthropology Vācijā. Vizītes laikā pētniece tikās ar šo institūciju pētniekiem un mācībspēkiem, apmeklēja iekšējos seminārus, neformāli dalījās informācijā par savu pētniecības projektu, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas (piemēram, Erasmus programmas ietvaros un attīstot kopīgus pētniecības projektus).

Pētniecisko publikāciju sagatavošana (3.03.2022.)

Pēcdoktorantūras projekta noslēguma posmā Ieva Puzo turpina gatavot pētnieciskās publikācijas. Tiek izstrādāti trīs raksti dažādiem izdevumiem: žurnālam Suomen Antropologi, žurnāla Social Inclusion speciālizlaidumam, kā arī kāda žurnāla speciālizlaidumam, kurš tiek gatavots kā turpinājums 2021. gada Amerikas Antropologu asociācijas konferences panelim Wonder, Surprise and 'Othering' in Anthropological Encounters

Dalība diskusijā par zinātnieka lomu sabiedrībā (3.12.2021.)

2021. gada 19. oktobrī Ieva Puzo piedalījās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) rīkotā diskusijā par zinātnieka lomu sabiedrībā, kur uzsvēra nepieciešamību domāt par zinātni un zināšanu radīšanu kā procesu. Diskusija skatāma LZP Youtube kanālā, un ieskats diskusijā aplūkotajos jautājumos atrodams arī izdevumā Zinātnes vēstnesis (1. un 7. lpp.).

Dalība Amerikas Antropologu asociācijas ikgadējā konferencē (30.11.2021.)

2021. gada 17.–21.novembrī Ieva Puzo piedalījās Amerikas Antropologu asociācijas (American Anthropological Association) ikgadējā konferencē, kuras virstēma šoreiz bija Truth and Responsibility. Konference šogad notika hibrīdformātā – gan klātienē Baltimorā (ASV, Merilendas štatā), gan attālināti. I. Puzo attālināti uzstājās ar lasījumu Surprises in the Proximity of Power: Anthropological Encounters in Latvia paneļa Wonder, Surprise and 'Othering' in Anthropological Encounters ietvaros.

Dalība 4S ikgadējā konferencē (6.10.2021.)

2021. gada 6. oktobrī Ieva Puzo prezentēja sava pēcdoktorantūras pētījuma rezultātus Society for Social Studies of Science (4S) ikgadējā konferencē, kas šogad bāzēta Toronto un notiek tiešsaistē visā pasaulē. Uzstāšanās tēma: Living and working science policies: The case of Latvia. Savā lasījumā pētniece, izmantojot infrastrukturālā un interpretīvā darba jēdzienus, analizēja sistēmiskos elementus, kas ierobežo ārvalstu pētnieku iekļaušanos Latvijas zinātnes ainavā. 

Intervija portretraidījumā "Monopols" (30.09.2021.)

2021. gada 30. septembrī pētniece Ieva Puzo viesojās Latvijas Radio 1 portretraidījumā Monopols, kur pieskārās arī sava pēcdoktorantūras pētījuma tēmai un antropoloģijas nozīmei sociālo procesu izpētē.

Plašāks ieskats sarunā

Sesiju organizēšana un vadīšana LJZA pirmajā vasaras skolā (1.09.2021.)

28. augustā Ieva Puzo piedalījās Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) rīkotajā vasaras skolā kā divu sesiju iniciatore, organizētāja un vadītāja. Šīs sesijas – par akadēmisko karjeru globālā kontekstā, kā arī par izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas akadēmiskajā vidē – iedvesmoja Ievas pēcdoktorantūras pētījums. Tajās tika aicināts domāt un runāt par izaicinājumiem, ar kādiem jaunajiem pētniekiem jāsastopas savā ikdienā noteiktās pētniecības un augstākās izglītības institūcijās, kā arī par plašāku problēmu loku, kas saistīts ar zinātnes rīcībpolitiku ne vien nacionālā, bet arī reģionālā un globālā kontekstā. Plašāks ieskats pasākumā – projekta blogā.

Dalība pētniecības metožu seminārā (30.06.2021.)

2021. gada 17. jūnijā Ieva Puzo piedalījās Keio Universitātes (Keiō University, Japāna) pētniecības metožu seminārā. Seminārā pētniece prezentēja savu pētījumu, galveno uzmanību pievēršot metodoloģiskajiem izaicinājumiem un atklājumiem, veicot pētniecības darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Šis seminārs ir viens no soļiem tuvākas sadarbības izveidei ar Keio Universitātes pētniekiem un mācībspēkiem.

keio_seminar_17062021.png

Intervija raidījumā "Zinātnes vārdā" (4.06.2021.)

2021. gada 3. jūnijā Ieva Puzo viesojās Radio Naba raidījumā Zinātnes vārdā, kur stāstīja par savu pēcdoktorantūras projektu Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā un dažiem tā secinājumiem Latvijas kontekstā. Pētniece arī sniedza plašāku ieskatu savās pētniecības interesēs, tostarp darba izpētē antropoloģiskā skatījumā. Sarunas ierakstu iespējams noklausīties raidījuma vietnē. Daļu intervijas iespējams izlasīt arī LSM vietnē.

Dalība konferencēs (31.03.2021.)

2021. gada 25. martā Ieva Puzo ar lasījumu Making infrastructural work visible in Latvian research institutions piedalījās RSU Zinātnes nedēļas ietvaros notikošajā starptautiskajā konferencē PLACES. Savukārt 27. martā pētniece sniedza populārzinātnisku lasījumu Studenšu korporāciju Filistru savienības un Studenšu prezidiju konventa pavasara konferencē Cilvēks kā kapitāls.

Turpinās pētījuma pielāgošana pandēmijas apstākļiem (15.02.2021.)

Noslēdzot 2020. gada un sākot 2021. gada darba cēlienu, Ieva Puzo turpina pielāgot savu pētījumu COVID-19 pandēmijas apstākļiem un veikt lauka darbu tiešsaistē, intervējot ārvalstu pētniekus Latvijā un Japānā, kā arī plānojot pirmās sarunas ar pētniekiem un institūciju pārstāvjiem Melnkalnē. Tāpat viņa veic tiešsaistes novērojumu un līdzdalīgo novērojumu, apmeklējot un piedaloties sarunās un diskusijās par Latvijas zinātnes politiku, kā arī veic jau iegūto datu analīzi. Paralēli pētniece arī gatavo divus tēžu pieteikumus starptautiskām konferencēm, kā arī gatavojas sniegt zinātnisku prezentāciju starptautiskajā RSU Research week 2021 konferencē PLACES. Ieva Puzo ir arī uzaicināta 2021. gada martā sniegt populārzinātnisku uzstāšanos konferencē Cilvēks kā kapitāls.

Turpinās lauka darbs tiešsaistē (15.11.2020.)

2020. gada rudenī Ieva Puzo turpina lauka darbu tiešsaistē: intervē ārvalstu pētniekus Latvijā, kā arī Latvijas uzņemošo institūciju pārstāvjus. Tāpat viņa arī piedalās tiešsaistes diskusijās un sarunās, kas saistītas ar Latvijas  zinātnes politiku, piemēram, izmaiņām Augstskolu likumā. Paralēli pētniece ir veikusi arī pirmās intervijas ar ārvalstu pētniekiem Japānā, tostarp Latvijas zinātniekiem, kuri tur strādā vai ir dzīvojuši iepriekš, tādējādi pielāgojot pētījumu COVID-19 krīzes apstākļiem.

4S tiešsaistes konferences apmeklējums (25.08.2020.)

2020. gada 18.–21.augustā Ieva Puzo apmeklēja Society for Social Studies of Science (4S) tiešsaistes konferenci Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds. Pētniece nepiedalījās ar savu lasījumu, taču izmantoja lielisko tiešsaistes formāta piedāvāto iespēju attālināti uzzināt par aktuālākajām tendencēm zinātnes un tehnoloģiju studiju jomā, apmeklēt konferences plenārsēdes, kā arī izsekot jaunākajiem projektiem, kuri tieši saistīti ar viņas pētniecības interesēm, tas ir, pētnieku mobilitāti un darba apstākļiem.

Dalība EASA tiešsaistes konferencē (4.08.2020.)

2020. gada 20.–24. jūlijā Ieva Puzo piedalījās European Association of Social Anthropologists (EASA) konferencē. EASA konferences tiek organizētas reizi divos gados un šoreiz tai vajadzēja notikt Lisabonā. COVID-19 pandēmijas dēļ visas konferences aktivitātes norisinājās tiešsaistē, un arī Ieva attālināti sniedza savu lasījumu Technologies of hope, devices of anxiety: Mediating the present and the future of transnationally mobile early career researchers. Tajā viņa ieskicēja sava pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma sākotnējos secinājumus.

Sākts lauka darbs tiešsaistē (4.06.2020.)

Par spīti COVID-19 pandēmijai un ārkārtas situācijai valstī, Ieva Puzo ir sākusi etnogrāfisko datu vākšanu savam pēcdoktorantūras pētījumam. Ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus, pētniece ir sākusi organizēt un veikt daļēji strukturētās intervijas ar Latvijā dzīvojošiem ārvalstu pētniekiem. Lielākā daļa interviju līdz šim ir notikusi tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom, taču pētniece ir atvērta arī citiem inovatīviem risinājumiem, kas ļautu uzklausīt pētījuma dalībnieku viedokļus un atvērt durvis arī līdzdalīgajam novērojumam un citām etnogrāfiskām metodēm pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Projekta vadītājas vizīte Pitsburgas Universitātē (10.03.2020.)

Pēcdoktorantūras projekta mobilitātes ietvaros Ieva Puzo 2020. gada februāra pēdējo nedēļu aizvadīja Pitsburgas Universitātē ASV, kur tikās ar vairākiem Pitsburgas Universitātes Antropoloģijas un komunikācijas studiju nodaļas mācībspēkiem, doktorantiem un doktorantūras absolventiem, lai apspriestu savu pētniecības projektu un iegūtu atgriezenisko saiti par projekta virzību. Tapāt sava brauciena laikā pētniece piedalījās vairākos darbsemināros un apmeklēja atvērtās lekcijas, ko organizēja dažādas Pitsburgas Universitātes nodaļas.

Saņemta RSU Pētījumu ētikas komisijas piekrišana pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai (publicēts 14.02.2020.)

2020. gada februārī Ieva Puzo saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komisijas piekrišanu pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai. Jau martā tiks veiktas pirmās intervijas ar Latvijas akadēmiskajās un pētniecības institūcijās strādājošajiem ārvalstu pētniekiem.

Dalība pētniecības tīkla "Justice, Arts, and Migration" pirmajā simpozijā (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada novembra sākumā Ieva Puzo kā viens no uzaicinātajiem runātājiem piedalījās nesen izveidotā pētniecības tīkla Justice, Arts, and Migration pirmajā simpozijā Honkongas Baptistu universitātē (Hong Kong Baptist University). Simpozijā Ieva piedalījās ar lasījumu Moving here and moving there: The mobile lives of research workers in a comparative context, kurā iezīmēja arī sava pēcdoktorantūras pētījuma galvenās premisas. Plānots, ka tiks izdots arī simpozija prezentācijās balstītu rakstu krājums.

JAM.jpg

Dalība EASA seminārā Briselē (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada 28. un 29. oktobrī Ieva Puzo piedalījās beigās Briselē notiekošajā European Association of Social Anthropologists (EASA) seminārā Europe, knowledge politics and bureaucracy: anthropological perspectives. Seminārā viņa sniedza lasījumu Towards EUropeanness? Study and Research Mobility from Montenegro, ieskicēja sava pēcdoktorantūras projektā sāktā pētījuma tēmu, kā arī piedalījās diskusijās par Eiropas Savienības zinātnes politiku, pētniecības politikas lēmumu pieņemšanu valstiskā līmenī, kā arī izteiktāko mūsdienu pētniecības tendenci – uz projektiem balstītu zinātni.

Projekta vadītājas blogs

 

 

Dokumenti

Datu pārraudzība (203.64 KB)
Data management (204.11 KB)