Pārlekt uz galveno saturu

Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā

Projekta/līguma nr.
1.1.1.2/VIAA/2/18/275, Agreement No. 9.-14.5/88
Projekta finansējums
133 805,88 EUR, tai skaitā 113734,99 EUR ERAF finansējums un 13380,58 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2019. - 31.08.2022.

Mērķis

Projekta mērķis ir jaunās zinātnieces Ieva Puzo zinātniskās kapacitātes attīstīšana, veicot pētījumu par pārrobežu akadēmiskās mobilitātes iedzīvināšanu praksē. Pētījumā tiek analizēta ārvalstu jauno zinātnieku mobilitātes pieredzes trijās valstīs: Latvijā, Melnkalnē un Japānā.

Apraksts

Projektā tiek pētīts, kā ārvalstu jaunie zinātnieki iedzīvina un savās darba gaitās pieredz akadēmiskās mobilitātes rīcībpolitiku trijos dažādos nacionālajos kontekstos: Latvijā, Melnkalnē un Japānā. Pētījuma metodoloģija balstās etnogrāfiskajā pieejā.

Pēcdoktorantes veiktais pētījums 1) apzina globāla un vietēja līmeņa faktorus, kas veido ārvalstu pētnieku mobilitātes pieredzi, kā arī 2) veido zināšanu bāzi, kas iespējos Latvijas zinātnes politikas veidotājus un pētniecības institūcijas attīstīt tādus mobilitātes rīcībpolitikas mehānismus, kas dos labumu gan valstij, gan zinātniskajām institūcijām, gan arī pašiem pētniekiem.

Pētījuma salīdzinošais aspekts, kā arī akadēmiskās mobilitātes pieredzes analīze līdz šim maz pētītos nacionālajos kontekstos ļauj pēcdoktorantei veikt zinātnisko jaunpienesumu vairākās nozarēs: migrācijas un mobilitātes antropoloģijā, darba antropoloģijā, kā arī starpdisciplinārajās zinātnes un tehnoloģiju studiju un reģionālo studiju jomās.

Projekta aktualitātes

Sākts lauka darbs tiešsaistē (04.06.2020.)

Par spīti COVID-19 pandēmijai un ārkārtas situācijai valstī, Ieva Puzo ir sākusi etnogrāfisko datu vākšanu savam pēcdoktorantūras pētījumam. Ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus, pētniece ir sākusi organizēt un veikt daļēji strukturētās intervijas ar Latvijā dzīvojošiem ārvalstu pētniekiem. Lielākā daļa interviju līdz šim ir notikusi tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom, taču pētniece ir atvērta arī citiem inovatīviem risinājumiem, kas ļautu uzklausīt pētījuma dalībnieku viedokļus un atvērt durvis arī līdzdalīgajam novērojumam un citām etnogrāfiskām metodēm pēc ārkārtas stāvokļa beigām.

Projekta vadītājas vizīte Pitsburgas Universitātē (10.03.2020.)

Pēcdoktorantūras projekta mobilitātes ietvaros Ieva Puzo 2020. gada februāra pēdējo nedēļu aizvadīja Pitsburgas Universitātē ASV, kur tikās ar vairākiem Pitsburgas Universitātes Antropoloģijas un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēkiem, doktorantiem un doktorantūras absolventiem, lai apspriestu savu pētniecības projektu un iegūtu atgriezenisko saiti par projekta virzību. Tapāt sava brauciena laikā pētniece piedalījās vairākos darbsemināros un apmeklēja atvērtās lekcijas, ko organizēja dažādas Pitsburgas Universitātes nodaļas.

Saņemta RSU Pētījumu ētikas komisijas piekrišana pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai (publicēts 14.02.2020.)

2020. gada februārī Ieva Puzo saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komisijas piekrišanu pēcdoktorantūras projekta etnogrāfiskās datu vākšanas un analīzes veikšanai. Jau martā tiks veiktas pirmās intervijas ar Latvijas akadēmiskajās un pētniecības institūcijās strādājošajiem ārvalstu pētniekiem.

Dalība pētniecības tīkla "Justice, Arts, and Migration" pirmajā simpozijā (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada novembra sākumā Ieva Puzo kā viens no uzaicinātajiem runātājiem piedalījās nesen izveidotā pētniecības tīkla Justice, Arts, and Migration pirmajā simpozijā Honkongas Baptistu universitātē (Hong Kong Baptist University). Simpozijā Ieva piedalījās ar lasījumu Moving here and moving there: The mobile lives of research workers in a comparative context, kurā iezīmēja arī sava pēcdoktorantūras pētījuma galvenās premisas. Plānots, ka tiks izdots arī simpozija prezentācijās balstītu rakstu krājums.

JAM.jpg

Dalība EASA seminārā Briselē (publicēts 15.12.2019.)

2019. gada 28. un 29. oktobrī Ieva Puzo piedalījās beigās Briselē notiekošajā European Association of Social Anthropologists (EASA) seminārā Europe, knowledge politics and bureaucracy: anthropological perspectives. Seminārā viņa sniedza lasījumu Towards EUropeanness? Study and Research Mobility from Montenegro, ieskicēja sava pēcdoktorantūras projektā sāktā pētījuma tēmu, kā arī piedalījās diskusijās par Eiropas Savienības zinātnes politiku, pētniecības politikas lēmumu pieņemšanu valstiskā līmenī, kā arī izteiktāko mūsdienu pētniecības tendenci – uz projektiem balstītu zinātni.

Projekta vadītājas blogs