Pārlekt uz galveno saturu

Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās

Projekta/līguma nr.
2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025
Projekta finansējums
413 649,00 EUR, tai skaitā 372 821,00 EUR ESF finansējums un 40 828,00 valsts budžeta finansējums

Projekta īstenošana
01.12.2013. - 31.08.2015.

Mērķis

Izveidot jaunu cilvēkresursu grupu, piesaistot zinātnei doktorantus un jaunos zinātniekus

Zinātniskais mērķis ir izstrādāt modernas diagnostikas metodes nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās

Apraksts

Projekta aktivitātes

1. Jaunas zinātniskās grupas izveide un darbības nodrošināšana

2. Pētniecība

2.1. Jauno materiālu un tehnoloģiju radīto nanodaļiņu izraisīto risku novērtēšanas metožu izstrāde un pilnveidošana

 • Nanodaļiņu iekļūšanas šūnās noteikšanas alternatīvo metožu izpēte
 • Nanodaļiņu noteikšanas un analīzes metožu pilnveidošana darba  videi
 • Nanodaļinu iekļūšanas šūnās izpēte
 • Nanodaļiņu klīniskās iedarbības izpēte

2.2. Dažādu darba vietu radītā muskuļu un skeleta slimību (MSS) agrīnas diagnostikas un ekonomiskā novērtējuma metožu izstrāde

 • Jaunu MSS miogrāfisko un termogrāfisko diagnostikas metožu izstrāde

 • Ar darbu saistīto MSS radīto zaudējumu ekonomiskā analīzes metodes izstrāde

3. Pētniecības rezultātu izplatīšana un publikāciju sagatavošana

 • Dalība starptautiskās konferencēs un semināros

 • Rezultātu apkopošana un zinātnisko publikāciju gatavošana

4. Jaunu darba vietu izveide

Projekta partneris

 • Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta rezultāti
 • Izstrādāta jauna metodika nanodaļiņu iekļūšanai šūnās noteikšana
 • Veikta nanodaļiņu noteikšana un raksturošana darba vides gaisā
 • Izstrādāta darba vides ergonomisko riska faktoru noteikšana agrīnai arodslimību diagnosticēšanai
 • Izstrādāta  darba vides ergonomisko problēmu radīto ekonomisko zaudējumu aprēķināšanas metodika
 • Dalība 12 konferencēs un semināros, tai skaitā 5 stenda referāti un uzstāšanās
 • Rezultāti apkopoti 4 zinātniskās publikācijās