Pārlekt uz galveno saturu

Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde

Projekta/līguma nr.
2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020
Projekta finansējums
475 239,18 EUR, tai skaitā 428 332,79 EUR ESF finansējums, 45 954,49 EUR valsts budžeta finansējums un 951,90 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2013. - 31.08.2015.

Mērķis

Projekta vispārīgais mērķis (cilvēkresursu piesaiste zinātnei): veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei, pētnieciskajam darbam piesaistot, jaunos zinātniekus, ārvalstu zinātnieku un doktorantus

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis: izstrādāt trīs jaunas tehnoloģijas ļaundabīga endokrīna un neiroendokrīna audzēja diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, kuras balstītas uz audzēja bioloģiskā potenciāla noteikšanu, izmantojot imūnhistoķīmiskos un molekulāros marķierus un kontrasta ultrasonogrāfiju

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Administratīvās aktivitātes: jaunas zinātniskās grupas izveide; jaunu darba vietu izveide; projekta administrēšana; projekta publicitātes nodrošināšana
  • Pētniecības aktivitātes: vairogdziedzera mezglu kontrasta ultrasonogrāfijas metodes izstrāde; vairogdziedzera mezglu imūnhistoķīmiskā un molekulārā analīze; neiroendokrīno audzēju imūnhistoķīmiskais un molekulārais raksturojums; neiroendokrīno un endokrīno audzēju terapijas efektivitātes izvērtēšana; zinātnisku publikāciju un monogrāfijas sagatavošana; referātu sagatavošana; neiroendokrīno un endokrīno audzēju diagnostikas algoritma izstrāde
Projekta rezultāti
  1. Izveidota starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa
  2. Sagatavotas zinātniskās publikācijas un publicētas/ saņemts apstiprinājums par pieņemšanu publicēšanai
  3. Sagatavota un iesniegta publicēšanai mogrāfija "Hereditary Cancer Syndromes – The Comprehensive Spectrum" (autori – A. Vanags, E. Vasko, I. Štrumfa, Z. Simtniece, A. Ābolins, B. Štrumfs, J. Gardovskis)
  4. Sagatavotas un prezentētas 8 tēžu publikācijas par projekta rezultātiem
  5. Sagatavoti un prezentēti stenda referāti par projekta rezultātiem
  6. Izstrādātas 3 tehnoloģijas, 1 algoritms un 1 pārskats

2015.gada 22. janvārī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē projekta zinātniskā asistente Zane Simtniece aizstāvēja promocijas darbu "Operētu aizkuņģa dziedzera vēžu prognostiskie faktori"

2015.gada 14. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē projekta zinātniskais asistents Māris Sperga aizstāvēja promocijas darbu "Rētainas izmaiņas nierēs un to saistība ar nieru audzējiem"