Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

2013 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

Izglītība

2010

Latvijas Republikas medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums: "Population Screening for Hereditary Cancer in Valka District" / "Pārmantota vēža populācijas skrīnings Valkas rajonā"

Promocijas darba vadītāji: Jānis Gardovskis, Ilze Štrumfa

2002 - 2007

Rezidenta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 2002

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte/ Latvijas Medicīnas Akadēmija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

International Surgical Week ISW 2009 / the 43th World Congress of the International Society of Surgery, 06. – 10.09.2009., Adelaide, Austrālija.​

2nd European Lung Cancer Conference, 29. – 30.04.2010., Lugano, Šveice.

5th Baltic Congress of Oncology, 14. – 15.05.2010., Rīga, Latvija.​

33rd International Congress of the European Hernia Society.10. – 13.05.2011.,​Ģente, Beļģija,

International Surgical Week/ ISW 2011, 29.08. – 01.09.2011., Jokohama, Japāna.​

7th Congress of Baltic Association of Surgeons, 27. – 29. 09.2012., Rīga, Latvija.​

International Surgical Week (ISW2013), 25. – 29.08.2013., Helsinki, Somija.​

11th Annual Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, 05. – 07.03.2014., Barselona, Spānija.

8th Congress of the Baltic Association of Surgeons, 10. – 12.09.2015., Tallina, Igaunija.​

46th World Congress of Surgery, 23. – 27.08.2015., Bangkoka, Taizeme.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Neiroendokrīnie un endokrīnie audzēji
  • Audzēju ķirurģiskā ārstēšana un prognostiskie parametri
  • Pārmantots vēzis

 

Vadītie studiju kursi

 

Ieskats ķirurģijā

 

Docētie studiju kursi

Abdominālās ķirurģijas aktualitātes un jaunumi

Ķirurģiskās slimības I (neatliekamā un plānveida abdominālā, krūts un endokrīnā ķirurģija)

Ķirurģiskās slimības II

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

​Vadītie kvalifikācijas darbi: 2

 

Recenzētie ​​kvalifikācijas darbi: 2

 

Projekti

 

Projekta zinātniskais vadītājs (2013. – 2015.g.): Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā zinātniskā projekta „Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde". Projekta vienošanās Nr. 2013/0004/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/020.​

Pētnieks (2012.g.) projektā "Development of hereditary cancer prevention measures in Pskov region" (HeCaPrev ELRI-097).

Eksperts (2010. - 2012.g.) Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā „Jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide krūts vēža izpētei, terapijas efektivitātes un pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanai". Projekta Nr. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070.

Stipendiāts (2010.g.) Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētajā projektā "Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē". Projekta Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/009.

Dalībnieks (2008. – 2010.g.) projektā "Pārmantotā vēža profilakse, zināšanu apmaiņa un apzināšanās veicināšana par slimību Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos" ("Hereditary cancer knowledge exchange, awareness raising and management in the border regions of Belarus, Latvia, Lithuania"), HCKEARM BYLV.

Dalībnieks (2005. – 2007.g.) Eiropas Savienības Interreg IIIB līdzfinansētajā projektā "Pārmantotā vēža profilakses pasākumu attīstība Latvijā un Igaunijā" (NI-008HecaPrev EE LV).

Dalībnieks (2004.g.) pilotprojektā „Latvijas vienotā iedzīvotāju genoma datubāze".

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ķirurgu asociācija

 

Publikācijas

 

Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos:

1.I.Vanags, A.Petersons, V.Ose, I.Ozolanta, V.Kasyanov, J.Laizans, E.Vjaters, J.Gardovskis, A.Vanags. Biomechanical properties of oesophagus wall under loading. Journal of Biomechanics, 2003; 36: 1387 – 1390.

2.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Borosenko, M.Bitina, I.Melbarde-Gorkusa, A.Vanags, G.Kurzawski, J.Suchy, B.Gorski, J.Gardovskis. Clinical, molecular and geographical features of hereditary breast / ovarian cancer in Latvia. Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2005; 3(2): 71 – 76.

3.A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Boroschenko, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, M.Bitina, J.Suchy, J.Gardovskis. Pilot study on low penetrance breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia. Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2006; 4(1): 48 – 51.

4.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Borosenko, M.Bitina, I.Melbarde-Gorkusa, A.Vanags, J.Gardovskis. Update on hereditary breast – ovarian cancer in Latvia. Proceedings of the XXXV World Congress of the International College of Surgeons, 2006: 191 – 195.

5.V.Borošenko, A.Irmejs, I.Melbārde-Gorkuša, A.Gardovskis, M.Pavārs, A.Vanags, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, J.Gardovskis. Initial results of colorectal polyposis research in Latvia. Anticancer Research, 2009; 29: 711 – 716.

6.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Gardovskis, V.Borošenko, A.Āboliņš, U.Teibe, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, J.Gardovskis. Population screening for hereditary and familial cancer syndromes in Valka district of Latvia. Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2010, 8(8): doi:10.1186/1197-4287-8-8 (11 lpp).

7.A.Āboliņš, A.Vanags, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Molecular subtype shift in breast cancer upon trastuzumab treatment: a case report. Pol J Pathol, 2011; 62(1): 65 – 68.

8.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, A.Abolins, Z.Simtniece, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The first evidence of hereditary and familial gastric cancer in Latvia: implications for prevention. Medicina (Kaunas),2012; 48(6):317 - 323.

9.Z.Simtniece, I.Strumfa, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis. Prognostic factors after curative resection of pancreatic ductal adenocarcinoma: a retrospective study. Journal of Cancer Therapeutics and Research, 2012; http://www.hoajonline.com/journals/jctr/content/pdf/27.pdf (10 lpp.).

10.Epithelial-mesenchymal transition and stem cell differentiation in pancreatic cancer. Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, E.Vasko, P.Trapencieris, I.Franckevica, J.Gardovskis. Jökull Journal, 2015; 65(7), ID:5bg8z.

11.Medical treatment of the neuroendocrine tumours of the lung. A.Gerina-Berzina, I.Strumfa, A.Vanags. European Scientific Journal, 2015; 11(24): 330 – 345.

12.Morphological and immunohistochemical profile of pancreatic neuroendocrine neoplasms. Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, M.Sperga, E.Vasko, P.Prieditis, P.Trapencieris, J.Gardovskis. Pol J Pathol, 2015; 66(2): 176 – 194.

13.Evaluation of malignant parathyroid tumours in two European cohorts of patients with sporadic primary hyperparathyroidism. A.Ozolins, Z.Narbuts, A.Vanags, Z.Simtniece, Z.Visnevska, A.Akca, D.Wirowski, J.Gardovskis, I.Strumfa, P.E.Gorecki. Pieņemts publicēšanai (30.11.2015.) Langenbeck's Archives of Surgery.

14.Large solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas in the oldest known male patient. A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, I.Strumfa, P.Prieditis, I.Franckevica. JOP. J Pancreas (Online), 2015; 16(6): 633 – 644.

15.Laparoscopic cholecystectomy for a patient with a lumboperitoneal shunt: A rare case. R.Rumba, A.Vanags, I.Strumfa, A.Pupkevics, M.Pavars. Chirurgia (Bucur), 2016; 111(3): 263 – 265.​

 

 

Recenzētu starptautisku zinātnisku monogrāfiju nodaļas:

1.Hepatic surgery for colorectal cancer metastasis: possibilities and prerequisites. I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, Z.Simtniece, P.Trapencieris, J.Gardovskis. Chapter 7 in "Recent advances in liver diseases and surgery", ed.by Hesham Abdeldayem, Ahmed El-Shaarawy, Tary Salman, ISBN 978-953-51-2193-0, doi: 10.5772/59737, 328 pp. InTech, 2015. Pp.169 – 203.

2.Primary and metastatic tumours of the liver: expanding scope of morphological and immunohistochemical details in biopsy. I.Strumfa, J.Vilmanis, A.Vanags, E.Vasko, D.Sulte, Z.Simtniece, A.Abolins, J.Gardovskis. Chapter 7 in: „Liver biopsy – indications, procedures, results", ed. by Nobumi Tagaya, ISBN 978-953-51-0853-5, doi: 10.5772/46113, 292 pp. InTech, 2012. Pp.115 – 159.

 

 

Publikācijas citos recenzējamos zinātnes izdevumos, kas ietverti elektroniskās datu bāzēs:

I.Vanags, A.Petersons, I.Ozolanta, V.Kasyanov, V.Ose, J.Laizans, J.Gardovskis, A.Vanags. Anisotropy of biomechanical properties of oesophagus, trachea and main bronchi under loading in longitudinal and circumferential directions. Acta Chirurgica Latviensis, 2004(4): 66 – 70.

A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Borosenko, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, M.Bitina, J.Suchy, J. Gardovskis. Pilot study on the moderate penetrance breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis, 2005(5): 3 – 5.

I.Vanags, A.Petersons, V.Ose, I.Ozolanta, V.Kasyanov, J.Laizans, M.Dobelis, J.Gardovskis, E.Vjaters, A.Vanags. The relationship between biomechanical and structural properties of oesophagus wall. Acta Chirurgica Latviensis, 2005(5): 10 – 13.

V.Borosenko, A.Irmejs, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, A.Abele, A.Gardovskis, M.Pavars, W.Friedl, J.Gardovskis. First results of colorectal polyposis research in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis, 2007(7): 3 – 6.

A.Vanags, A.Irmejs, E.Miklasevics, I.Strumfa, J.Gardovskis. Identification of BRCA1 gene mutation-bearing kindred: the possibilities of a new diagnostic approach to cancer prevention. Acta Chirurgica Latviensis, 2008(8): 87 – 89.

A.Vanags, M.Pavars, P.Prieditis, I.Strumfa, A.Irmejs, J.Gardovskis. Biliary cystadenocarcinoma: a case study of a rare tumour. Acta Chirurgica Latviensis, 2008(8): 90 – 93.

J.Gardovskis, I.Štrumfa, E.Miklaševičs, A.Irmejs, G.Trofimovičs, E.Vjaters, V.Borošenko, I.Melbārde-Gorkuša, A.Gardovskis, A.Vanags, A.Ābele, S.Subatniece, M.Bitiņa, L.Švampāne, J.Žestkova, D.Bērziņa, K.Aksenoka, V.Boka, A.Puķītis, A.Stāka, L.Tihomirova. Epidemiological, clinical, molecular features and early detection strategy of most frequent hereditary cancers in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2009; Sect.B, 63: 131 – 140.

A.Vanags, J.Grushina, I.Strumfa, J.Gardovskis. The first evidence of familial lung cancer in Latvia by population screening for hereditary cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2009; 9: 3 – 9.

A.Vanags, M.Pavars, P.Prieditis, I.Strumfa, A.Irmejs, J.Gardovskis. Biliary cystic tumours with mesenchymal stroma. Acta Chirurgica Latviensis, 2009; 9: 95 – 99.

A.Vanags, I.Strumfa, M.Pavars, J.Gardovskis. Intragastric migration of Swedish adjustable gastric band. Acta Chirurgica Latviensis, 2009; 9: 105 – 107.

A.Āboliņš, A.Vanags, G.Volanska, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Malignant peripheral nerve sheath tumour of the breast in complex clinical background. Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10/2): 112 – 114.

A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, I.Melbarde-Gorkusa, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The adjustment of hereditary cancer surveillance by Valka district population screening data. Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10/2): 3 – 8.

A.Vanags, I.Strumfa, A.Abolins, A.Gardovskis, I.Melbarde-Gorkusa, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The concept, diagnostics, surgical prevention and treatment of hereditary colorectal cancer in nowadays medicine. Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10/2): 80 – 85.

A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, I.Melbarde-Gorkusa, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The characteristics of hereditary colorectal cancer syndromes by population screening. Acta Chirurgica Latviensis, 2010 (10/2): 9 – 15.

I.Melbārde-Gorkuša, I.Štrumfa, A. Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Pathological features of BRCA1 / BRCA2 mutation – associated breast cancers: implications for diagnostics and treatment. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 114 – 121.

A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Brikuns, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Primary adenocarcinoma of the appendix. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 151 – 153.

A.Vanags, J.Grusina-Ujumaza, I.Strumfa, G.Ambalovs, A.Abolins, J.Gardovskis. Primary bronchus – associated lymphoid tissue (BALT) lymphoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 144 – 147.

A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Histological and immunohistochemical evaluation of cytokeratin 5/6 expressing breast cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 28 – 33.

A.Abolins, A.Vanags, I.Strumfa, I.Melbarde-Gorkusa, M.Abolina, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis. Primary breast lymphoma: clinical and morphological characteristics. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 9 – 15.

Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, M.Pavars, J.Gardovskis. Prognostic factors in potentially radically operated pancreatic carcinoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2011; 11: 34 – 38.

I.Strumfa, A.Vanags, A.Abolins, J.Gardovskis. Pathology of breast cancer: from classic concepts to molecular pathology and pathogenesis. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12: 59 – 66.

A.Vanags, M.Sneidere, I.Strumfa, Z.Simtniece, M.Pavars, J.Gardovskis. Recurrent gallstone ileus in an elderly patient with significant co-morbidity. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12: 78 – 80.

A.Abolins, I.Strumfa, A.Vanags, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Granular cell tumour of the breast: challenging clinical and radiological mimic of cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2012; 12: 84 – 86.

A.Vanags, I.Strumfa, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Neuroendocrine tumour of the appendix in pregnancy. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 81 – 83.

I.Strumfa, D.Gailis, E.Vasko, A.Vanags, A.Ozolins, I.Franckevica, T.Bogdanova, J.Gardovskis. Spectrum of surgically treated thyroid carcinoma in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 3 – 8.

Z.Simtniece, G.Kirsakmens, I.Strumfa, A.Vanags, M.Pavars, J.Gardovskis. Delayed pancreatic metastasis of renal clear cell carcinoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 79 – 80.

A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa. Glioblastoma – current concepts, prognostic markers and molecular classification. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 58 – 64.

A.Jakovlevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Low-grade rhabdoid meningioma: unusual morphological characteristics. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 84 – 86.

T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, E.Vasko, J.Gardovskis, I.Strumfa. Inflammatory fibroid polyp – a rare cause of significant gastric bleeding. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 87 – 90.

Z.Simtniece, A.Vanags, I.Strumfa, J.Gardovskis. The general overview and molecular pathogenesis of pancreatic cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 65 – 71.

T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Tumour volume assessment in gastric cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 15 – 19.

A.Jukna, I.Strumfa, I.Drike, A.Vanags, J.Gardovskis. Pulmonary endometriosis – a rare differential diagnosis of lung cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 38 – 40.

I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Frequency of morphologic prognostic factors in surgically treated colorectal cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 3 – 10.

A.Balta, M.Lubgane, I.Orube, G.Ziemele, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Deciduosis of the appendix manifesting as acute abdomen in pregnancy. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 43 – 45.

A.Jakovlevs, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis, I.Strumfa. Heterogeneity of Ki-67 and p53 expression in glioblastoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 11 – 14.

G.J.Bergs, R.Bricis, A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. Prolonged survival after neurosurgical resection of lung cancer metastasis. Acta Chirurgica Latviensis, 2014; 14(1): 32 – 34.

R.Rumba, I.Strumfa, A.Vanags. Massive weight loss due to carcinoid tumor. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 46 – 48.

E.Vasko, A.Vanags, I.Strumfa, T.Bogdanova, I.Drike, J.Gardovskis. Malignant neighbours in liver: co-occurence of metastatic colorectal and hepatocellular carcinomas. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 49 – 51.

I.Drike, I.Strumfa, L.Kolomencikova, E.Vasko, A.Vanags, J.Gardovskis. Colorectal leiomyosarcoma – a rare tumour in GIST era. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 36 – 39.

G.J.Bergs, J.Stukens, M.Bremmers, A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. Recurrent multiple atypical meningiomas despite neurosurgical resection. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 56 – 58.

A.Jukna, I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags. Bilateral squamous cell carcinoma of the lung in association with recurrent respiratory papillomatosis. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 43 – 45.

M.Bremmers, J.Stukens, G.J.Bergs, A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. Pathological spinal fracture due to metastasis of mucinous breast carcinoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 52 – 55.

S.Jekabsone, T.Bogdanova, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Synchronous renal and hepatocellular carcinomas. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(1): 40 – 42.

Solitary and multiple meningiomas: an immunohistochemical comparison. B.Vikmane, A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(2): 23 – 28.

Successful treatment of pelvic congestion syndrome by percutaneous embolisation of left ovarian vein. M.Petrovica, I.Strumfa, S.Thora, A.Vanags. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(2): 76 – 77.

Treatment outcome of acute mesenteric ischemia 10 years ago and today. V.Razinkovs, I.Krupska, A.Canajevs, A.Vanags, M.Pavars. Acta Chirurgica Latviensis, 2015; 15(2): 3 – 7.

 

 

​​​Publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos Latvijā:

A.Vanags, A.Irmejs, V.Borošenko, A.Gardovskis, E.Miklaševičs, J.Gardovskis. Pārmantotā vēža populācijas skrīninga analīzes un paaugstināta riska grupas klīniski molekulāro īpatnību izpētes pirmie rezultāti. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti. 2006. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2007: 163 – 166.

V.Borosenko, A.Irmejs, E.Miklasevics, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitiņa, J.Suchy, J.Gardovskis. Vidējas penetrances pakāpes kolorektālo vēzi predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti. 2006. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2007: 149 – 151.

A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M. Bitiņa. Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās, molekulārās un ģeogrāfiskās īpatnības Latvijā. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti. 2006. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2007: 152 – 155.

A.Vanags, A.Irmejs, E.Miklasevics, A.Gardovskis, V.Borosenko, J.Gardovskis. Pārmantota vēža populācijas skrīnings Valkas rajonā. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti. 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2008: 156 – 159.

V.Borosenko, A.Irmejs, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, A.Abele, A.Gardovskis, M.Pavars, M.Bitina, W.Friedl, J.Gardovskis. First results of colorectal polyposis research in Latvia. Riga Stradiņš University. Collection of Scientific Papers 2007. Rīga, RSU, 2008: 46 – 49.

A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklashevics, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusha, V.Boroshenko, M.Bitina, J.Gardovskis. Hereditary breast and ovarian cancer hospital based screening in Latvia. Riga Stradiņš University. Collection of scientific papers 2007. Rīga, RSU, 2008: 39 – 41.

A.Vanags, A. Irmejs, V.Borosenko, A. Gardovskis, E.Miklasevics, J.Gardovskis. Comparison of the expedience of population and hospital screening in hereditary cancer detection. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti. 2008. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2009.

 

 

​​Tēzes starptautiskos medicīnas kongresos un konferencēs:

1.A.Irmejs, A.Gardovskis, V.Borosenko, M. Bitina, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, G.Kurzawski, J.Suchy, B.Gorski, J.Gardovskis. Hereditary breast – ovarian cancer in Latvia. 4th Congress of Baltic Association of Surgeons, Abstract Volume, 2004; 29.

2.A.Irmejs, A.Vanags, V.Borosenko, A.Gardovskis, E.Miklasevics, J. Gardovskis. First results of hereditary cancer population screening in Latvia. Familial Cancer, 2006; 61.

3.V.Borosenko, A.Irmejs, E.Miklasevics, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitina, J.Suchy, J.Gardovskis. Pilot study on the moderate penetrance breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia. Familial Cancer, 2006; 52.

4.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Borosenko, M.Bitina, I.Melbarde-Gorkusa, A.Vanags, G.Kurzawski, J.Suchy, B.Gorski, J.Gardovskis. Clinical, molecular and geographical features of hereditary breast – ovarian cancer in Latvia. Familial Cancer, 2006; 56.

5.A.Irmejs, A.Vanags, V.Borosenko, A.Gardovskis, E.Miklasevics, J.Gardovskis. First results of hereditary cancer population screening in Latvia. Cancer and Genetics, 2006; 24.

6.E.Miklasevics, V.Borosenko, A.Irmejs, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbarde-Gorkusa, M.Bitina, J.Gardovskis. First results on the moderate penetrance breast and colorectal cancer predisposition markers in Latvia. Cancer and Genetics, 2006; 33.

7.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklasevics, V.Borosenko, M.Bitina, I.Melbarde-Gorkusa, A.Vanags, J.Gardovskis. Update on hereditary breast – ovarian cancer in Latvia. Cancer and Genetics, 2006; 19.

8.A.Vanags, I.Strumfa, A.Irmejs, E.Miklasevics, J.Gardovskis. Population screening for hereditary cancer: a novel, effective tool in early cancer diagnostics. International Surgical Week ISW 2009 / the 43th World Congress of the International Society of Surgery (06. – 10.09.2009., Adelaide, Austrālija), Abstract Book: 305.

9.A.Vanags, M.Pavars, I.Strumfa, J.Gardovskis. Prolonged clinical course of two surgically treated cystic pancreatobiliary tumours with mesenchymal stroma. International Surgical Week ISW 2009 / the 43th World Congress of the International Society of Surgery (06. – 10.09.2009., Adelaide, Austrālija), Abstract Book: 256.

10.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, V.Borosenko, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The clinical characteristics of familial lung cancer (FLC) by population screening. Journal of Thoracic Oncology, 2010; 5(5), Suppl. 1: S52.

11.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Gardovskis, V.Borošenko, A.Āboliņš, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. The first evidence of familial brain tumours in Latvia. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 10 – 11.

12.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Gardovskis, V.Borošenko, A.Āboliņš, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. The characteristics of the hereditary and familial gastric cancer in Latvia by population screening. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 17.

13.I.Štrumfa, A.Vanags, A.Āboliņš, G.Volanska, J.Gardovskis. Unusual metastatic presentation of malignant melanoma. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 35 – 36.

14.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Volanska, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Morphological and immunohistochemical profile of mucinous breast cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 37.

15.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Volanska, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Frequency and characteristics of p53 protein overexpressing breast cancer. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 37 – 38.

16.I.Štrumfa, A.Vanags, A.Āboliņš, G.Volanska, J.Gardovskis. The diagnostic protocols in surgical oncological pathology. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 80 – 81.

17.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Gardovskis, V.Borošenko, A.Āboliņš, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. The frequency of index cancer in hereditary cancer pedigrees. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 82 – 83.

18.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Gardovskis, V.Borošenko, A.Āboliņš, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. The full spectrum of hereditary and familial cancer by population screening in Valka district. Acta Chirurgica Latviensis, 2010; Suppl. 10/1: 84.

19.A.Abolins, I.Strumfa, I.Melbarde-Gorkusa, A.Vanags, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Mucinous breast cancer: morphological and immunohistochemical characterisation. The Breast, 2011; 20 (Suppl. 1): S23 (Primary Therapy of Early Breast cancer. 12th International Conference. St. Galēna, Šveice, 16. – 19.03.2011.).

20.A.Vanags, I.Strumfa, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Familial gastric cancer by hereditary cancer population screening: implications for prevention. World J Surg, 2011; 35 (Suppl. 1): S49 – 50.

21.A.Vanags, M.Pavars, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Abolins, J.Gardovskis. The surgical and immunohistochemical characteristics of pancreatic ductal adenocarcinoma. World J Surg, 2011; 35 (Suppl. 1): S242.

22.G.Volanska, I.Strumfa, I.Ozola-Zalite, J.Gardovskis, E.Miklasevics, A.Vanags. Localized amyloidosis of sternum as the manifestation of multiple myeloma. Virchows Arch, 2011; 459 (Suppl. 1): S104.

23.I.Štrumfa, B.Štrumfs, A.Vanags, A.Āboliņš, I. Melbārde-Gorkuša, J.Grušina-Ujumaza, G.Ambalovs, J.Gardovskis. Audu izmeklējumu stratēģija diagnostikā un medicīnas zinātnē. Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresa (24. – 27.10.2011., Rīga, Latvija) Medicīnas sekcijas „Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" tēzes, 2011; 98.

24.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, I.Melbārde-Gorkuša, A.Gardovskis, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs, J.Gardovskis. Pārmantota vēža sindromu kopaina Latvijā. Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresa (24. – 27.10.2011., Rīga, Latvija) Medicīnas sekcijas „Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" tēzes, 2011; 105.

25.I.Strumfa, A.Abolins, J.Gekis, K.Pavlovs, A.Vanags, B.Strumfs, G.Volanska, J.Gardovskis. Localized nodular pulmonary and thoracic cage amyloidosis. Virchows Arch, 2012; 461 (Suppl. 1): S71.

26.I.Strumfa, A.Abolins, J.Gekis, K.Pavlovs, A.Vanags, J.Grusina-Ujumaza, G.Volanska, J.Gardovskis. Expression of CD44, E-Cadherin and Bcl-2 in lung cancer. Virchows Arch, 2012; 461 (Suppl. 1): S71.

27.A.Abolins, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Analysis of BCL2 oncoprotein expressing breast cancer by molecular subtype. Virchows Arch, 2012; 461 (Suppl. 1): S234.

28.A.Abolins, I.Strumfa, G.Volanska, A.Vanags, B.Strumfs, J.Gardovskis. Extramammary tumour metastasis in the breast. Virchows Arch, 2012; 461 (Suppl. 1): S234.

29.Z.Simtniece, A.Vanags, A.Abolins, R.Erts, J.Gardovskis, I.Strumfa. Survival analysis after potentially radical surgical treatment of pancreatic carcinoma. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 10.

30.A.Vanags, J.Vilmanis, I.Strumfa, M.Pavars, J.Gardovskis, Z.Simtniece, A.Abolins, A.Jakovlevs. Primary cystic and solid biliary liver tumours. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 11.

31.E. Vasko, Z.Jaunmuktane, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Surgically treated malignant triton tumour in adult neurofibromatosis I patient: a rare malignancy with complex pathogenesis and diagnostics. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 25.

32.A.Vanags, I.Strumfa, M.Pavars, J.Gardovskis, M.Sneidere, K.Soldatenkova, A.Abolins, Z.Simtniece. Immunohistochemical diagnostics and molecular characteristics of neuroendocrine tumours. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 76.

33.A.Vanags, E.Vasko, I.Strumfa, A.Abolins, J.Gardovskis, Z.Simtniece, M.Sneidere. Peripheral primitive neuroectodermal tumour (PNET) of the stomach. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 65.

34.A.Vanags, A.Abolins, E.Vasko, I.Strumfa, J.Gardovskis, Z.Simtniece, Z.Jaunmuktane, K.Soldatenkova. Multifocal gastrointestinal stromal tumour (GIST) in the setting of multiple synchronous gastric carcinoids. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 53.

35.Z.Simtniece, I.Strumfa, A.Abolins, A.Vanags, J.Gardovskis. Diagnostic protocol for the examination of surgical specimens from pancreatic carcinoma. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 71.

36.A.Jakovlevs, A.Vanags, J.Gardovskis, A.Abolins, I.Strumfa. Gallbladder cancer in routine cholecystectomy material. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 72.

37.A.Vanags, A.Lemanis, A.Abolins, I.Strumfa, J.Gardovskis. Synchronous gastric adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumour. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 58.

38.E.Vasko, A.Vanags, G.Trofimovics, J.Gardovskis, I.Strumfa. Malignant biological potential in surgically treated paraganglioma. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 56.

39.A.Abolins, I.Strumfa, J.Vilmanis, A.Vanags, J.Gardovskis. Thyroid metastases from colorectal cancer. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 63.

40.K.Pavlovs, A.Vanags, J.Gekis, I.Strumfa, J.Gardovskis. Pulmonary lymphangioleiomyomatosis – report of two cases. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 49.

41.J.Gekis, A.Vanags, K.Pavlovs, I.Strumfa, J.Gardovskis. Epithelial mesenchymal transition in malignant lung tumours. Baltijas Ķirurgu Asociācijas 7. kongresa (27. – 29.09.2012.) tēžu krājums (Abstracts of the 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons), Rīga, Latvija, 2012; 75.

42.A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, G.Ambalovs, J.Gardovskis. Diagnostic algorithm in distinction between high-grade neuroendocrine and squamous pulmonary carcinoma. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 99.

43.A.Vanags, D.Gailis, G.Volanska, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Role of intermediary filaments in the differential diagnostic algorithm of thyroid carcinoma. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 100.

44.A.Vanags, D.Gailis, G.Volanska, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Neuroendocrine markers, NCAM and CD44 in thyroid carcinoma: implications for diagnostics. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 101.

45.A.Jakovļevs, L.Feldmane, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis. Intramedullary cervical melanotic schwannoma – a rare and challenging diagnosis. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 84. Apbalvots stenda referāts (2. vieta).

46.I.Štrumfa, A.Vanags, E.Vasko, A.Jakovļevs, T.Bogdanova, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Molecular typing of malignant tumours for routine practice and scientific evaluation. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 23.

47.Z.Simtniece, G.Ķiršakmens, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Late-onset pancreatic metastasis of renal clear cell carcinoma: a case report. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 94.

48.I.Štrumfa, D.Gailis, E.Vasko, A.Vanags, A.Ozoliņš, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Morphological spectrum of thyroid carcinoma in operation material. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 97.

49.Z.Simtniece, I.Štrumfa, M.Pavārs, A.Vanags, J.Gardovskis. Pancreatic intraepithelial neoplasia, grade III lesion in autoimmune pancreatitis. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 93.

50.I.Štrumfa, D.Gailis, A.Vanags, J.Gardovskis. Malignant primary solitary fibrous tumour of the thyroid gland. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 96.

51.T.Bogdanova, O.Sjomina, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Regional lymph node status assessment in surgically treated gastric carcinoma. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 78.

52.T.Bogdanova, A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Synchronous gastric neuroendocrine and Cajal cell proliferation. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 79.

53.A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis. Analysis of cyclooxygenase-2 expressing breast cancer by molecular subtype. Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 76.

54.D.Gailis, I.Štrumfa, A.Vanags, Z.Jaunmuktāne, J.Gardovskis. Primary thyroid marginal zone B-cell lymphoma of the mucosa-associated lymphoid tissue (MALT). Baltic Morphology VII Scientific Conference „Morphological Sciences in the Experimental and Clinical Medicine" (Rīga, Latvija, 07. – 09.11.2013.); Abstract Book: 81.

55.A.Vanags, I.Strumfa, M.Sneidere, K.Soldatenkova, A.Abolins, Z.Simtniece, M.Pavars, J.Gardovskis. Immunohistochemical profile of neuroendocrine tumours by grade and localisation. International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Somija, 25. – 29.08.2013.); Abstract volume: 265.

56.Z.Simtniece, A.Vanags, A.Abolins, E.Vasko, M.Pavars, G.Trofimovics, J.Gardovskis, I.Strumfa. Primary pancreatic angiomyolipoma in a complex clinical background. International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Somija, 25. – 29.08.2013.); Abstract volume: 291.

57.E.Vasko, A.Vanags, I.Strumfa, J.Gardovskis. Immunohistochemical profile of surgically treated glial tumours: relation with biological potential. International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Somija, 25. – 29.08.2013.); Abstract volume: 95.

58.A.Vanags, E.Vasko, Z.Simtniece, A.Abolins, M.Pavars, G.Trofimovics, J.Gardovskis, I.Strumfa. Large solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas in elderly male. International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Somija, 25. – 29.08.2013.); Abstract volume: 281.

59.Z.Simtniece, I.Strumfa, A.Vanags, A.Abolins, J.Gardovskis. Cytokeratin profile (7, 19, 20) and CDX2 expression in pancreatic ductal adenocarcinoma and benign pancreatic ducts. International Surgical Week ISW 2013 (Helsinki, Somija, 25. – 29.08.2013.); Abstract volume: 285.

60.A.Vanags, I.Strumfa, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Vimentin and E-cadherin expression in primary neuroendocrine tumors by grade. 11th Annual Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease (Barselona, Spānija, 05. – 07.03.2014.); Abstracts: 116.

61.A.Vanags, Z.Simtniece, I.Strumfa. Neuroendocrine tumor of the appendix in pregnancy. 11th Annual Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease (Barselona, Spānija, 05. – 07.03.2014.); Abstracts: 231.

62.I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, Z.Simtniece, A.Jukna, A.Abolins, J.Gardovskis. Pulmonary lymphangioleiomyomatosis: an extended immunohistochemical investigation. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S372.

63.A.Jakovļevs, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Heterogeneity of Ki-67 and p53 expression in glioblastomas. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S352.

64.A.Jakovļevs, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Lipoastrocytoma of the spinal cord mimicking lipoma. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S353.

65.A.Abolins, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Multiple, synchronous, co-localized gastric tumours of different histogenesis. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S142.

66.Z.Simtniece, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Frequency and significance of epithelial-mesenchymal transition and CD44 in pancreatic endocrine tumours. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S313.

67.Z.Simtniece, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Microvascular density in pancreatic ductal adenocarcinoma and pancreatic endocrine tumours. Virchows Arch, 2014; 465 (Suppl. 1): S313.

68.I.Strumfa, E.Vasko, A.Vanags, A.Abolins, I.Drike, T.Bogdanova. Cell adhesion molecules in parathyroid pathology: a predominance of E-cadherin. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 120.

69.I.Strumfa, A.Vanags, E.Vasko, Z.Simtniece, D.Ulase, A.Abolins. Intermediate filaments in parathyroid pathology. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 121.

70.I.Strumfa, E.Vasko, A.Jakovlevs, A.Jukna, A.Vanags. Molecular heterogeneity in hyperplastic, benign and malignant parathyroid pathology. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 122.

71.I.Strumfa, E.Vasko, A.Abolins, A.Vanags. Proliferation activity and cell cycle regulation in parathyroid pathology. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 123.

72.T.Bogdanova, A.Hanturova, A.Dorosko, A.Vanags, I.Strumfa, J.Gardovskis. CD44, CDX2 and p53 in gastric cancer. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 80.

73.T.Bogdanova, A.Dorosko, A.Hanturova, A.Vanags, I.Strumfa, J.Gardovskis. Significance of inflammation in gastric cancer. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 81.

74.I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. E-cadherin as a prognostic factor in locally advanced colorectal cancer. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 86.

75.I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Tumour necrosis in colorectal cancer: an association with the invasive potential. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 87.

76.A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. Immunohistochemical analysis of platelet-derived growth factor receptor-alpha (PDGFRA) expression in gliomas. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 90.

77.A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. The spectrum of brain metastases. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 91.

78.A.Jukna, Z.Ozolniece, G.Kauke, A.Vanags, I.Strumfa. Tumour volume assessment: an association with histological type and grade of lung carcinoma. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 94.

79.Z.Ozolniece, G.Kauke, A.Jukna, A.Vanags, I.Strumfa. Proliferation activity and vimentin expression in primary lung adenocarcinoma: an association with metastatic spread. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 108.

80.D.Ulase, T.Bogdanova, S.Nikulshin, A.Abolins, I.Strumfa, A.Vanags, M.Abolina, J.Gardovskis. Transformation of gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma to diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): a case report. Abstracts of the 8th Baltic Morphology Scientific Conference: Interdisciplinary Nature of Contemporary Morphology (Viļņa, Lietuva, 12. – 14.11.2015.): 128.

81.A.Abolins, I.Strumfa, M.Pavars, A.Vanags, J.Gardovskis. Surgical challenge: retroperitoneal tumour mimicking gastric cancer. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 23.

82.R.Rumba, A.Vanags, I.Strumfa, A.Pupkevics, M.Pavars. Laparoscopic cholecystectomy in a patient with a lumboperitoneal shunt. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 36.

83.T.Bogdanova, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Perineural invasion in gastric cancer. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 65.

84.I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Regional lymph node status in synchronous colorectal carcinoma. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 66.

85.I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Tumour volume: lack of biological significance in colorectal cancer. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 67.

86.A.Jakovlevs, A.Vanags, I.Strumfa. IDH1-R132 immunohistochemistry in human gliomas: a way to improved diagnostics. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 68.

87.A.Jukna, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Lymph node involvement in resected primary lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 69.

88.A.Ozolins, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, P.Prieditis, Z.Narbuts, J.Gardovskis. Diagnostic role of CD56, HBME-1 and cyclin D1 in the differential diagnosis of thyroid cancer. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 74.

89.A.Ozolins, I.Strumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, P.Prieditis, Z.Narbuts, P.E.Goretzki, J.Gardovskis. Follicular variant of PTC (fvPTC) in patients from two European areas does subtyping of PTC matter? 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 72.

90.S.Lebedjkovs, M.Pavars, J.Gardovskis, A.Brikuns, A.Vanags, R.Rumba. Rectal cancer. Outcome after laparoscopic surgery. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 75.

91.E.Vasko, A.Vanags, I.Strumfa, J.Gardovskis. Molecular comparison of hepatocellular carcinoma and liver metastases of colorectal cancer. 8th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Tallina, Igaunija, 10. – 12.09.2015.); Eesti Arst, 2015; Suppl. 2: 84 – 85.

92.A.Vanags, Z.Simtniece, I.Strumfa, I.Franckevica, P.Trapencieris, M.Sperga, Z.Narbuts, J.Gardovskis. Prognostic factors in pancreatic ductal adenocarcinoma and pancreatic endocrine tumours: survival analysis. 46th World Congress of Surgery (Bangkoka, Taizeme, 23. – 27.08.2015.); tēžu krājums: 554.

93.E.Vasko, A.Vanags, I.Strumfa, I.Drike, J.Gardovskis. Immunohistochemical factors associated with metastatic spread of surgically treated colorectal cancer. 46th World Congress of Surgery (Bangkoka, Taizeme, 23. – 27.08.2015.); tēžu krājums: 441.

94.Contrast enhanced ultrasound in diagnosis of solitary thyroid nodules. Preliminary study on papillary cancer. P.Prieditis, M.Radzina, I.Strumfa, Z.Narbuts, A.Ozolins, A.Vanags. European Congress of Radiology (Vīne, Austrija, 02. – 06.03.2016.), DOI: 10.1594/ecr2016/B-1022.

95.Expression of aberrant p53 protein in hepatocellular carcinoma. D.Mezale, I.Strumfa, A.Vanags. Starptautisks simpozijs "Targets of immunotherapy of chronic viral infections and cancer" (Rīga, Latvija, 24. – 26.05.2016.); elektronisks tēžu krājums: TARGET_abstract_Mezale.

96.Expression of p53 protein in lung cancer. A.Jukna, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Starptautisks simpozijs "Targets of immunotherapy of chronic viral infections and cancer" (Rīga, Latvija, 24. – 26.05.2016.); elektronisks tēžu krājums: TARGET_abstract_Jukna.

97.p53 protein as a potential target of cancer vaccines in glioblastomas. A.Jakovlevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Strumfa. Starptautisks simpozijs "Targets of immunotherapy of chronic viral infections and cancer" (Rīga, Latvija, 24. – 26.05.2016.); elektronisks tēžu krājums: TARGET_abstract_Jakovlevs.

98.p53 protein expression and its correlation with cell proliferation in colorectal cancer. I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Starptautisks simpozijs "Targets of immunotherapy of chronic viral infections and cancer" (Rīga, Latvija, 24. – 26.05.2016.); elektronisks tēžu krājums: TARGET_abstract_Drike #1.

99.Modified Klintrup-Makinen inflammation score in relation to invasive properties of colorectal cancer. I.Drike, I.Strumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Starptautisks simpozijs "Targets of immunotherapy of chronic viral infections and cancer" (Rīga, Latvija, 24. – 26.05.2016.); elektronisks tēžu krājums: TARGET_abstract_Drike #2.

 

 

​​Tēzes Latvijas medicīnas kongresos un konferencēs:

1.A.Irmejs, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borosenko, M.Bitina, G.Kurzawski, J.Lubinski. Ziņojums par 7 pārmantota nepolipozā kolorektālā vēža mutācijām Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas nozares 2004. gada Zinātniskās konferences tēzes; 127. lpp.

2.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, M.Bitiņa, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko. Pārmantota krūts – olnīcu vēža klīniskās, molekulārās un ģeogrāfiskās īpatnības Latvijā. 3. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2005; 61. lpp.

3.V.Borošenko, A.Irmejs, A.Gardovskis, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitiņa, G.Kurzawski, J.Lubinski. Ziņojums par 10 pārmantotā nepolipozā kolorektālā vēža mutācijām Latvijā. 3. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2005; 60. lpp.

4.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M.Bitiņa. Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās, molekulārās un ģeogrāfiskās īpatnības Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2006. gada zinātniskās konferences tēzes; 107. lpp.

5.A.Irmejs, E.Miklaševičs, V.Borošenko, A.Gardovskis, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitiņa, J.Gardovskis. Pirmie rezultāti par vidējas penetrances pakāpes resnās, taisnās zarnas un krūts vēzi predisponējošo gēnu mutāciju īpatnībām Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2006. gada zinātniskās konferences tēzes; 108. lpp.

6.A.Vanags, A.Irmejs, V.Borošenko, A.Gardovskis, E.Miklaševičs, J.Gardovskis. Jaunākie pārmantota vēža populācijas skrīninga rezultāti. Rīgas Stradiņa universitātes 2007. gada zinātniskās konferences tēzes; 192. lpp.

7.A.Vanags, A.Irmejs, V.Borošenko, A.Gardovskis, E.Miklaševičs, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis. Pārmantotā vēža paaugstinātā riska grupas raksturojums populācijā. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 36. – 37. lpp.

8.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M.Bitiņa. Pārmantotā krūts – olnīcu vēža hospitālais skrīnings Latvijā. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 28. – 29. lpp.

9.V.Borošenko, A.Irmejs, A.Gardovskis, A.Vanags, E.Miklaševičs, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitiņa, J.Gardovskis. Pārmantota kolorektāla vēža hospitālais un populācijas skrīnings Latvijā. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 34. – 35. lpp.

10.M.Liepiņš, J.Vilmanis, A.Vanags, J.Gardovskis. Komplikāciju biežums pēc laparoskopiskām holecistektomijām. 3 gadu pieredze. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 44. – 45. lpp.

11.M.Pavārs, A.Vanags, J.Gardovskis. Pancreas galviņas tumora radikālās terapijas iespējas, veicot duodēna saudzējošu aizkuņģa dziedzera galviņas rezekciju. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 48. – 49. lpp.

12.M.Pavārs, A.Vanags, J.Gardovskis. Infiltrējošas papilla Vateri adenokarcinomas diagnostikas un radikālas ārstēšanas iespējas, veicot duodēna saudzējošu aizkuņģa dziedzera galviņas rezekciju. 4. Latvijas ķirurgu kongresa tēzes, 2007; 50. – 51. lpp.

13.V.Borošenko, A.Irmejs, A.Gardovskis, A.Vanags, E.Miklaševičs, I.Melbārde-Gorkuša, M.Bitiņa, J.Gardovskis. Jaunākie dati par pārmantota kolorektālā vēža skrīningu Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2007. gada zinātniskās konferences tēzes; 190. lpp.

14.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M.Bitiņa. Jaunākie dati par pārmantotā krūts un olnīcu vēža klīniskajām un molekulārajām īpatnībām Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2007. gada zinātniskās konferences tēzes; 189. lpp.

15.A.Vanags, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Gardovskis, V.Borošenko, J.Gardovskis. Population screening for hereditary cancer in Valka region: final results. Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskās konferences tēzes; 157. lpp.

16.V.Borošenko, A.Irmejs, I.Melbārde-Gorkuša, A.Gardovskis, A.Vanags, M.Pavārs, E.Miklaševics, W.Friedl, J.Gardovskis. First results on polyposis research in Latvia. Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskās konferences tēzes; 163. lpp.

17.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M.Bitiņa. Pārmantotā krūts – olnīcu vēža klīniskais, epidemioloģiskais un molekulārais raksturojums Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskās konferences tēzes; 156. lpp.

18.A.Vanags, A.Irmejs, I.Štrumfa, J.Gardovskis, J.Baško, A.Pirtnieks, M.Pavārs, L.Feldmane, A. Āboliņš. Imūnhistoķīmija audzēja primārās lokalizācijas diagnostikā: resnās zarnas vēža gadījuma apraksts. Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskās konferences tēzes; 150. lpp.

19.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Irmejs, J.Gardovskis, L.Feldmane, A. Āboliņš. Resnās zarnas vēža operācijas materiālu patomorfoloģisko slēdzienu audits P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskās konferences tēzes; 151. lpp.

20.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, A.Irmejs, J.Gardovskis. p53 proteīnu ekspresējoša krūts dziedzera vēža morfoloģiskais raksturojums. Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada zinātniskās konferences tēzes; 181. lpp.

21.A.Āboliņš, I.Štrumfa, G.Trofimovičs, A.Vanags, A.Irmejs, J.Gardovskis. Duktāla krūts vēža molekulāro apakštipu mainība: klīniskā gadījuma apraksts. Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada zinātniskās konferences tēzes; 182. lpp.

22.A.Gardovskis, A.Irmejs, E.Miklaševičs, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis, V.Borošenko, M.Bitiņa. Pārmantotā krūts un olnīcu vēža hospitālais skrīnings olnīcu vēža pacientēm Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada zinātniskās konferences tēzes; 171. lpp.

23.V.Borosenko, A.Irmejs, I.Melbarde-Gorkusa, A.Gardovskis, M.Pavars, L.Svampane, A.Vanags, I.Strumfa, E.Miklasevics, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Initial results of colorectal cancer determined low penetrance genes research in Latvia. Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada zinātniskās konferences tēzes; 175. lpp.

24.I.Štrumfa, I.Melbārde-Gorkuša, A.Vanags, E.Miklaševičs, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Krūts vēža morfoloģijas un imūnfenotipa īpatnības kā norāde uz BRCA1 gēna mutāciju. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 276.

25.A.Vanags, E.Miklasevics, I.Strumfa, A.Gardovskis, V.Borosenko, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The ethnic distribution of BRCA1 founder mutations 4154delA and 5382 insC in Valka population. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 277.

26.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, V.Borosenko, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Screening for hereditary colorectal cancer in regional population. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 278.

27.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, V.Borosenko, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. The first evidence of familial urinary bladder cancer in Latvia. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 279.

28.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, V.Borosenko, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Familial pancreatic cancer by population screening in Valka district. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 280.

29.I.Štrumfa, A.Vanags, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Diagnostisko protokolu loma patoloģijas laboratorijas darba organizācijā. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 281.

30.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Volanska, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. p53 proteīnu ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 282.

31.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Volanska, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) izvērtējums p53 proteīnu ekspresējošos krūts vēžos. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 283.

32.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, J.Gardovskis. Mammaglobīns kā primāri nezināmas izcelsmes audzēja metastāžu histoģenēzes diagnostikas marķieris. Rīgas Stradiņa Universitātes 2010. gada zinātniskās konferences (18. – 19.03.2010.) tēzes. Rīga, RSU, 2010; 284.

33.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Citokeratīnu 5/6 ekspresējošu krūts vēžu histoloģiskā un molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 282.

34.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Hereditary invasive papillary breast cancer. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 283.

35.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Medullāra krūts vēža morfoloģisks un imūnhistoķīmisks raksturojums. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 284.

36.I.Melbārde-Gorkuša, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Miklaševičs, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Mioepiteliālā diferenciācija BRCA1-pozitīva krūts vēža audos. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 294.

37.I.Melbārde-Gorkuša, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Miklaševičs, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Timidilātsintāzes ekspresija pārmantotā invazīvā krūts vēzī. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 295.

38.I.Melbārde-Gorkuša, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Miklaševičs, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Ciklooksigenāze-2 kā BRCA-1 pozitīva krūts vēža marķieris. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 296.

39.I.Štrumfa, A.Vanags, J.Grušina-Ujumaza, J.Baško, G.Ambalovs, J.Gardovskis. Plaušu vēža morfoloģiskās diagnostikas protokolu izveide. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 297.

40.I.Štrumfa, A.Vanags, J.Grušina-Ujumaza, J.Baško, G.Ambalovs, J.Gardovskis. Sklerozējoša pneimocitoma – rets primārs plaušas audzējs. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 298.

41.A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, M.Pavārs, J.Gardovskis. Ciklooksigenāzes-2 ekspresija un korelācija ar aizkuņģa dziedzera vēža šūnu proliferāciju. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 299.

42.A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, M.Pavārs, J.Gardovskis. Epiteliāli mezenhimāla transformācija aizkuņģa dziedzera vēža šūnās. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 300.

43.A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, M.Pavārs, J.Gardovskis. CD44 ekspresija aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 301.

44.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Lēmanis, M.Pavārs, J.Gardovskis. Aklās zarnas tārpveida piedēkļa primāra adenokarcinoma. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 302.

45.A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, M.Pavārs, J.Gardovskis. Potenciāli radikāli operēto aizkuņģa dziedzera audzēju prognostiskie parametri. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 303.

46.A.Vanags, I.Strumfa, A.Gardovskis, A.Abolins, G.Trofimovics, J.Gardovskis. Hereditary prostate cancer by population screening in Valka district. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 304.

47.J.Grušina-Ujumaza, G.Ambalovs, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Baško, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Radikāli operēts plakanšūnu plaušu vēzis pārmantota plaušu vēža skartā ģimenē. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 305.

48.J.Grušina-Ujumaza, G.Ambalovs, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Baško, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Prelimināra plaušu vēža histoloģiskā veida analīze saistībā ar ģimenes onkoloģisko anamnēzi. Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskās konferences (14. – 15.04.2011.) tēzes. Rīga, RSU, 2011; 306.

49.A.Vanags, J.Grušina-Ujumaza, I.Štrumfa, A.Āboliņš, G.Volanska, J.Gardovskis. Potenciāli audzēja progresijas faktori plaušu vēža audos. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 278.

50.A.Vanags, A.Āboliņš, I.Melbārde-Gorkuša, I.Štrumfa, G.Volanska, B.Štrumfs, J.Gardovskis. Ekstramammāru audzēju metastāzes krūts dziedzerī. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 279.

51.A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, G.Volanska, T.Bogdanova, M.Pavārs, J.Gardovskis. Difūza un intestināla kuņģa vēža imūnfenotipa salīdzinājums. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 280.

52.A.Vanags, J.Vilmanis, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, A.Jakovļevs, J.Gardovskis. Primāri biliāri cistiski aknu audzēji. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 281.

53.A.Vanags, A.Balta, G.Ziemele, I.Orube, M.Lubgane, I.Štrumfa. Nieru audzēju morfoloģiskās diagnostikas protokola izveide potenciāli radikālu operāciju materiāla izmeklēšanai. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 282.

54.I.Štrumfa, A.Vanags, J.Grušina-Ujumaza, A.Āboliņš, J.Geķis, K.Pavlovs, J.Gardovskis. Epiteliāli mezenhimāla transformācija ļaundabīgos plaušu audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 283.

55.I.Štrumfa, A.Vanags, J.Grušina-Ujumaza, A.Āboliņš, J.Geķis, K.Pavlovs, J.Gardovskis. Plaušu sīkšūnu vēža imūnfenotips. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 284.

56.A.Jakovļevs, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Ābolinš, J.Gardovskis. Žultspūšļa vēzis ikdienas holecistektomijas materiālā. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 285.

57.J.Grušina-Ujumaza, G.Ambalovs, A.Vanags, I.Štrumfa, U.Kopeika, J.Gardovskis. Smēķēšanas un aroda karcinogēno faktoru analīze plaušu vēža gadījumā. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 286.

58.A.Buls, J.Grušina-Ujumaza, I.Štrumfa, A.Vanags, A.Āboliņš, T.Bogdanova, G.Volanska, J.Gardovskis. Neiroendokrīna audzēja rets morfoloģisks variants: plaušu meningiomas analogs. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 287.

59.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, M.Pavārs, J.Gardovskis. Aizkuņģa dziedzera vēža pacientu dzīvildze pēc potenciāli radikālas operācijas. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 257.

60.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, M.Pavārs, J.Gardovskis. Bcl2 ekspresija un proliferācijas frakcija aizkuņģa dziedzera adenokarcinomā. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 258.

61.A.Vanags, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Āboliņš, G.Volanska, J.Gardovskis. E-kadherīna ekspresija kuņģa un resnās zarnas vēža šūnās. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 277.

62.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, T.Bogdanova, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) izvērtējums Bcl2 onkoproteīnu ekspresējošos krūts vēžos. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 263.

63.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, A.Jakovļevs, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Krūts vēža klīniski radioloģiskais līdzinieks – granulāro šūnu audzējs. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 264.

64.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Krūts dziedzera primāra maligna fibroza histiocitoma. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 265.

65.A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, I.Melbārde-Gorkuša, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Bcl-2 onkoproteīnu ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2012.gada Zinātniskās konferences (29. – 30.03.2012.) tēzes. Rīga, RSU, 2012; 266.

66.A.Vanags, L.Baklāne, I.Štrumfa, G.Trofimovičs. Kuņģa ļaundabīgo audzēju ķirurģiskās ārstēšanas iespējas un rezultāti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 256.

67.E.Vasko, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis. Šūnas ciklu regulējošo proteīnu ekspresija astrocitāros audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 274.

68.I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Šūnu cikla regulatorie proteīni un adhēzijas marķieri limfangioleiomiomatozes šūnās. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 273.

69.I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, I.Driķe, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Plaušu limfangioleiomiomatozes klīnisks, morfoloģisks un imūnhistoķīmisks raksturojums. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 272.

70.I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, A.Vanags, G.Volanska, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Plaušu un krūšu kurvja sienas lokalizēta amiloidoze. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 271.

71.T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. HER2 ekspresija difūzos un intestinālos kuņģa vēžos. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 261.

72.T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Nozīmīgu onkoloģisku parametru (pTNGR) raksturojums radikālu kuņģa vēža operāciju materiālā. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 260.

73.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, D.Balodis, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Ciklīnu D1 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 260.

74.A.Āboliņš, I.Štrumfa, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis. Multipli sinhroni ko-lokalizēti dažādas histoģenēzes audzēji: klīniskā gadījuma apraksts. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 270.

75.T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Kuņģa iekaisuma fibroīds polips – nozīmīgas asiņošanas rets cēlonis. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 262.

76.T.Bogdanova, A.Āboliņš, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Mezenhimālas hondrosarkomas retas izpausmes. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 263.

77.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, M.Pavārs, J.Gardovskis. Citokeratīnu profils un CDX2 ekspresija aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā un aizkuņģa dziedzera izvados. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 264.

78.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, M.Pavārs, J.Gardovskis. Aizkuņģa dziedzera audzēja morfoloģiskās izmeklēšanas protokola izveide. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 265.

79.A.Jakovļevs, A.Āboliņš, A.Vanags, G.Trofimovičs, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Kuņģa švannoma – rets, diagnostiski svarīgs mezenhimāls audzējs. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 266.

80.A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. CNS audzēju morfoloģiskais spektrs operāciju un stereotaktisku biopsiju materiālā. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 267.

81.I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Plaušu emfizēmas morfoloģiskais veids pacientiem ar spontānu pneimotoraksu. Rīgas Stradiņa universitātes 2013.gada Zinātniskās konferences (21. – 22.03.2013.) tēzes. Rīga, RSU, 2013; 141.

82.A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Augstas malignitātes neiroendokrīnu un plakanšūnu vēžu diferenciālās diagnostikas algoritma izstrāde. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 283.

83.I.Štrumfa, J.Vilmanis, A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Proliferācijas aktivitāte primāros un metastātiskos aknu audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 301.

84.I.Štrumfa, J. Vilmanis, A.Vanags, T.Bogdanova, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Šūnu adhēzija un epiteliāli mezenhimāla transformācija primāros un metastātiskos aknu audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 302.

85.A.Jukna, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Plaušu audzēju morfoloģiskais spektrs pacientiem Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 303.

86.A.Vanags, D.Gailis, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Neiroendokrīno marķieru, NCAM un CD44 ekspresija vairogdziedzera vēža audos un tās diagnostiskā nozīme. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 284.

87.A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Ki-67 proliferācijas indeksa un p53 proteīna ekspresijas heterogenitāte glioblastomās. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 309.

88.A.Jukna, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Potenciāli radikāli operētu plaušu audzēju pTNMGR izvērtējums. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 304.

89.T.Bogdanova, S.Uguzova, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Kuņģa vēža tilpuma noteikšana operācijas materiālā pacientiem Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 307.

90.A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Gliosarkoma – rets gliāls audzējs bērnu vecumā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 308.

91.A.Vanags, J.Vilmanis, I.Štrumfa, A.Jakovļevs, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Neiroendokrīna diferenciācija aknu audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 286.

92.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis. Endokrīno marķieru ekspresija aizkuņģa dziedzera vēža šūnās. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 292.

93.A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Gliosarkomu diagnostiskie un prognostiskie marķieri. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 293.

94.A.Jukna, I.Štrumfa, I.Driķe, A.Vanags, J.Gardovskis. Primitīva neiroektodermāla audzēja vēlīna metastāze plaušaudos. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 305.

95.A.Jakovļevs, D.Kigitoviča, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Anaplastiska hemangiopericitoma – rets smadzeņu apvalku audzējs. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 294.

96.I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Radikāli operēta kolorektālā vēža morfoloģiskais spektrs. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 295.

97.I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Kolorektālā vēža prognostisko faktoru analīze radikālu operāciju materiālā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 296.

98.D.Gailis, A.Vanags, I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, Z.Simtniece, J.Gardovskis. Intermediāro filamentu loma vairogdziedzera vēža diagnostikas algoritmā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 298.

99.Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Šūnu adhēzijas zudums aizkuņģa dziedzera duktālā adenokarcinomā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 300.

100. I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Reģionālo limfmezglu stāvoklis kolorektālas karcinomas gadījumā. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 297.

101. Z.Simtniece, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Asinsvadu blīvums aizkuņģa dziedzera duktālās adenokarcinomās un endokrīnos audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 299.

102. J.Vilmanis, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Hepatocellulāras karcinomas diagnostisko marķieru informativitāte. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 288.

103. J.Vilmanis, A.Vanags, I.Štrumfa, I.Driķe, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Imūnhistoķīmiskais algoritms hepatocellulāra vēža un metastātiska kolorektāla vēža diagnostikai. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 289.

104. J.Vilmanis, A.Vanags, I.Štrumfa, I.Driķe, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Hepatocītu izmaiņas ap metastātisku aknu bojājumu. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 290.

105. I.Štrumfa, A.Āboliņš, J.Vilmanis, A.Vanags, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Hemihepatektomija aknu fokālas nodulāras hiperplāzijas dēļ pacientei ar krūts sarkomu. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 291.

106. A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Apendikulāra deciduoze grūtniecei – ļaundabīga audzēja morfoloģiskais līdzinieks. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 285.

107. A.Vanags, I.Štrumfa, A.Jakovļevs, Z.Simtniece, E.Vasko, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Neiroendokrīns plaušu audzējs ar bioloģisku robežpotenciālu: vēlīna metastazēšanās. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 286.

108. I.Štrumfa, J.Vilmanis, A.Vanags, A.Āboliņš, Z.Simtniece, E.Vasko, J.Gardovskis. Aknu amiloidozes morfoloģiska progresija. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 172.

109. A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, Z.Simtniece, I.Driķe, J.Gardovskis. Aklās zarnas tārpveida piedēkļa mucinoza cistadenoma: morfoloģiskās progresijas un klīniskās ainas analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 282.

110. A.Jukna, I.Štrumfa, I.Driķe, A.Vanags, J.Gardovskis. Endometrioze plaušās – reta slimības lokalizācija. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 171.

111. A.Āboliņš, M.Āboliņa, A.Jakovļevs, I.Štrumfa, L.Kokaine, A.Vanags, J.Gardovskis. Recidivējoša skrofuloze pieaugušo vecumā saistībā ar 1. tipa neirofibromatozi. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 214.

112. A.Jukna, I.Štrumfa, I.Driķe, J.Vilmanis, A.Vanags, J.Gardovskis. Plaušu ehinokokozes klīnisks, radioloģisks un morfoloģisks raksturojums. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 215.

113. A.Āboliņš, I.Štrumfa, Z.Simtniece, A.Vanags, D.Balodis, J.Gardovskis. Ciklooksigenāzes-2 ekspresējošu krūts vēžu molekulārā apakštipa salīdzinoša analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 306.

114. A.Vanags, I.Štrumfa, T.Bogdanova, Z.Simtniece, A.Āboliņš, J.Gardovskis. Sinhrona kuņģa vēža metastazēšanās un primāra krūts karcinoģenēze. Rīgas Stradiņa universitātes 2014.gada Zinātniskās konferences (10. – 11.04.2014.) tēzes. Rīga, RSU, 2014; 281.

115. I.Štrumfa, E.Vasko, A.Vanags, I.Driķe, J.Gardovskis. Metastāžu veidošanās molekulārie faktori ķirurģiski ārstētā kolorektālā karcinomā. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 275.

116. I.Štrumfa, E.Vasko, A.Vanags, I.Driķe, J.Gardovskis. Aknu ķirurģijas molekulārais portrets: biežāko rezecējamo karcinomu salīdzinājums. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 277.

117. Z.Simtniece, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, J.Gardovskis. Aizkuņģa dziedzera audzēju metastāžu veidošanās molekulārie rādītāji. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 274.

118. Z.Simtniece, A.Vanags, I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, J.Gardovskis. Aizkuņģa dziedzera duktālas adenokarcinomas un endokrīnu audzēju prognostiskie faktori: izdzīvotības analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 276.

119. I.Driķe, I.Štrumfa, A.Uzars, O.Ževaka, Ļ.Kolomenčikova, A.Vanags, J.Gardovskis. Kolorektālu audzēju morfoloģiskā spektra saistība ar pacienta vecumu un audzēja lokalizāciju. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 278.

120. I.Driķe, I.Štrumfa, Ļ.Kolomenčikova, O.Ževaka, A.Uzars, A.Vanags, J.Gardovskis. Kolorektālā vēža tilpuma saistība ar audzēja lokalizāciju un patoloģisko klasifikāciju. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 279.

121. A.Jukna, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis. Plaušu audzēju proliferācijas aktivitāte un pacientu demogrāfiskais profils. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 282.

122. A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, A.Āboliņš, I.Štrumfa. Primārās un sekundārās glioblastomas operāciju materiālā pacientiem Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 280.

123. A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. CD44 proteīna ekspresija gliālos audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 281.

124. A.Āboliņš, M.Āboliņa, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Klīniski morfoloģiskā balss saišu polipu un mezgliņu analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 346.

125. T.Bogdanova, S.Jēkabsone, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Vimentīna un E-kadherīna imūnhistoķīmisks raksturojums operēta kuņģa vēža audos. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 273.

126. T.Bogdanova, O.Sjomina, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Primāra kuņģa vēža un limfmezglu metastāžu imūnfenotipa salīdzinājums. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 271.

127. T.Bogdanova, E.Tauvēna, A.Āboliņš, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. Perineirālā invāzija – prognostisks parametrs kuņģa vēža operāciju materiālā. Rīgas Stradiņa universitātes 2015.gada Zinātniskās konferences (26. – 27.03.2015.) tēzes. Rīga, RSU, 2015; 272.

128. I.Štrumfa, E.Vasko, A.Āboliņš, D.Gailis, A.Vanags, A.Jakovļevs, T.Bogdanova, J.Gardovskis. Proliferācijas heterogenitāte hiperplastisku un neoplastisku epitēlijķermenīšu audos. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 198.

129. A.Jukna, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Primāras plaušu adenokarcinomas histoloģiskā subtipa saistība ar audzēja proliferācijas aktivitāti. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 193.

130. A.Jakovļevs, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis. p21 un p53 proteīna ekspresija gliālos audzējos. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 192.

131. A.Jakovļevs, A.Vanags, J.Gardovskis, I.Štrumfa. IDH1 R132H mutanta proteīna ekspresijas biežums difūzās astrocitomās. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 191.

132. I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Iekaisuma intensitātes un Krona slimībai līdzīgās limfoīdās reakcijas nozīme kolorektālā vēzī. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 190.

133. T.Bogdanova, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. p21 un p27 proteīnu ekspresējoša kuņģa vēža klīniski morfoloģiskais profils. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 194.

134. I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, A.Jakovļevs, A.Jukna, A.Vanags, I.Fridrihsone, D.Gailis, J.Gardovskis. Šūnas cikla regulācija un tās heterogenitāte paratireoīdās patoloģijās. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 200.

135. I.Štrumfa, A.Vanags, E.Vasko, Z.Simtniece, I.Driķe, A.Āboliņš, I.Fridrihsone, A.Jukna, J.Gardovskis. Intermediārie filamenti epitēlijķermenīšu patoloģijā. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 201.

136. I.Štrumfa, A.Āboliņš, E.Vasko, A.Vanags, I.Driķe, T.Bogdanova, D.Gailis, J.Gardovskis. Šūnu adhēzija epitēlijķermenīšu audos: E-kadherīna predominance. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 202.

137. I.Štrumfa, V.Meļņikova, A.Vanags, J.Gardovskis. Kuņģa polipoīdo bojājumu morfoloģiskais spektrs un diametra diagnostiskā nozīme. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 208.

138. I.Štrumfa, S.Ukleikins, A.Vanags, J.Gardovskis. Asins ainas parametri kā urīnpūšļa karcinomas invāzijas dziļuma un diferenciācijas pakāpes raksturlielums. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 209.

139. A.Āboliņš, L.Seilis, M.Āboliņa, A.Vanags, I.Štrumfa, J.Gardovskis. Odontogēno cistu lokalizāciju analīze. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 226.

140. T.Bogdanova, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Šūnas cikla regulatorproteīnu p21 un p27 saistība ar kuņģa vēža diferenciāciju. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 195.

141. I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. p53 proteīna ekspresija kolorektālā vēzī. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 189.

142. I.Driķe, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Šūnu adhēzijas prognostiskā nozīme kolorektālā vēzī. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 188.

143. A.Jukna, I.Štrumfa, A.Vanags, J.Gardovskis. Plaušu vēža tilpuma saistība ar audzēja histoloģisko veidu un diferenciācijas pakāpi. Rīgas Stradiņa universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences (17. – 18.03.2016.) tēzes. Rīga, RSU, 2016; 186.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja