Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Mednieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Sniegt iespēju Medicīnas fakultātes studējošajiem apgūt papildu zināšanas par nozīmīgām nervu sistēmas slimībām, kuras ir svarīgas neiroloģijas disciplīnā, bet nav ietvertas obligātajā programmā.

Priekšzināšanas

Nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā, klīniskajās disciplīnās iekšķīgajās slimībās un infektoloģijā , zināšanas neiroloģijas pamatkursa līmenī pēc obligātās programmas apgūšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par neiroloģiskajiem sindromiem un slimībām, kuri ietverti kursa programmā un spēs novērtēt neiroloģisko problēmu lomu un ietekmi vispārējā klīniskajā praksē.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti pratīs:
Piemērot iemaņas neiroloģisko pacientu izmeklēšanā un aprūpē dažādos klīniskā darba etapos.
Atklāt un izskaidrot galvenos neiroloģiskos simptomus un patoģenētiskos aspektus.

Kompetences

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs atpazīt un analizēt programmā ietverto neiroloģisko slimību simptomus, pratīs izvēlēties diagnostikā izmantojamās metodes, zinās ārstēšanas principus un aprūpes taktiku katrai konkrētajai slimībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle