Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sandra Lejniece
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par hematoloģiskajām slimībām, to patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm. Veicināt izpratnes veidošanos par laboratoriskajām analīzēm, papildus izmeklēšanas metodēm, kas tiek lietotas hematoloģisko slimību gadījumos. Apgūt hematoloģisko slimību diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus.
• Veicināt un padziļināt izpratni par onkoloģiskām slimībām kā būtisku kontrolējamu sabiedrības veselības problēmu.
• Sekmēt zināšanu apguvi par audzēju bioloģiju un patoģenēzi mūsdienu izpratnē.
• Apgūt zināšanas par audzēju diagnostikas metodēm un slimības izplatības novērtēšanu.
• Apgūt krūts, resnās un taisnās zarnas ļaundabīgo audzēju diagnostikas un terapijas pamatprincipus.
• Apgūt onkoloģisko neatliekamo situāciju diagnostiku un terapiju.
• Apgūt hroniska sāpju sindroma patoģenēzi, diagnostikas un terapijas pamatprincipus onkoloģiskiem pacientiem.

Priekšzināšanas

1. Asinsrades shēma, asins šūnu dalīšanās un nobriešana. 2. Hematoloģisko slimību patoloģiskā fizioloģija un patoloģiskā anatomija. 3. Izmaiņas asins analīzēs, to cēloņi.
Zināšanas bioloģijā, epidemioloģijā, klīniskajā farmakoloģijā, mikrobioloģijā, histoloģijā, anatomijā, propedeitikā, ģenētikā, valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīga kursa apguves studējošie būs apguvuši par onkoloģisko slimību epidemioloģijas jēdzieniem – incidenci, prevalenci, mirstību, izdzīvotību, pirmā gada letalitāti, biežākajiem riska faktoriem un onkoloģisko slimību profilaksi. Tiks apgūts par onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas izraisītām endokrīnām patoloģijām, jaunākajām radioloģiskās, morfoloģiskās diagnostikas iespējām, plaušu audzēju diferenciāldiagnostiku, krūts vēža ārstēšanas iespējām, kā arī sistēmiskās terapijas blakusparādībām un to ārstēšanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs analizēt onkoloģisko slimību dažādus epidemioloģiskos rādītājus, pratīs atpazīt un diagnosticēt onkoloģisko slimību endokrīnās komplikācijas, prasīs izskaidrot radioloģisko izmeklējumu rezultātus. Studenti mācēs atpazīt dažādas plaušu slimības, nozīmēt atbilstošos izmeklējumus, izvērtēt digerenciāldiagnozi. Studenti būs spējīgi atpazīt dažādas onkoloģisko slimību ārstēšanas blakus parādības, nozīmēt laboratoriskās analīzes un mācēs nozīmēt atbilstošo ārstēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izveidot izmeklēšanas plānu hematoloģisko slimību gadījumos, izskaidrot laboratorisko un citu papildus analīžu rezultātus, diferencēt izmaiņas un atpazīt biežākās hematoloģiskās slimības, būs spējīgi analizēt dažādus onkoloģisko slimību epidemioloģiskos rādītājus. Spēs diagnosticēt un izvēlēties dažādus diagnostiskos izmeklējumus plaušu, krūts vēža gadījumā, spēs pacientiem izskaidrot par onkoloģisko slimību sistēmiskas ārstēšanas blakusparādībām un mācēs nozīmēt atbilstošo ārstēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēleIveta Kudaba, Sandra Lejniece
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēleIveta Kudaba, Alla Rivkina, Sandra Lejniece
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna9MaģistrsIerobežota izvēle