Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Dekāne Doktorantūras nodaļā

Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Zinātņu Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - pašlaik

Medicīnas Fakultātes Domes locekle

Rīgas Stradiņa Universitāte

2009 - pašlaik

Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas vadītāja

Rīgas Austrumu klīniksās Universitātes slimnīca

2008 - pašlaik

Studiju programmas "Medicīna" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2005 - pašlaik

Profesore hematoloģijā (diploms P-D Nr. 0038)

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2013 - 2017

Studiju virziena "Veselības aprūpe" Kvalitātes padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2016

Direktora vietniece medicīniskajos jautājumos

Rīgas Hematoloģijas Centrs

1994 - 2009

Valsts Hematoloģijas Centra vadītāja

Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīca, klīnika "Linezers"

1998 - 2005

Iekšķīgo slimību katedras docente

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 1998

Onkoloģijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

1993 - 1996

Terapijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

1993 - 1995

Galvenais hematologs

Latvijas Republikas Labklājības Ministrija

1991 - 1993

Terapijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija, Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultāte

pašlaik

Dekāns

Doktorantūras nodaļa

pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

Izglītība

2017

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

2013

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

1998

Medicīnas zinātņu doktora grāds (diploms G-D Nr. 000466)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1990

Klīniskā ordinatūra hematoloģijā (sertifikāts hematoloģijā Nr. A-13029)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1981 - 1987

Ārsta kvalifikācija (diploms ar izcilību Nr. 368015)

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

1970 - 1981

Vidējā izglītība - pabeigta ar Zelta medaļu

Jēkabpils 3. vidusskola

Sasniegumi

tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Sertifikāti medicīnas specialitātēs,

​Sertifikāti:

 • Hematoloģijā (Nr. A-13029)
 • Fleboloģijā (Nr. 63553)

 

Profesionālās pilnveides paaugstināšana

 • 2014 – kursi "The Open Medical Institute satellite symposium in Medical Education" (20.-21. oktobris, Rīga, Latvija);
 • 2013 – kursi Harvard Medical School "Update in hematology and clinical oncology";
 • 2010 – kursi Harvard Medical School "Update in Internal Medicine";
 • 2009 – kursi „Course in Medical Education. Centre for Medical Education University of Dundee"';
 • 2007 – EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) kursi ​„Anaemia and Cancer Therapy" (Roma, Itālija);
 • 2006 – zinātniski-praktiski kursi „Rehabilitation and physiotherapy for patients with haemophilia" (Utena, Lietuva);
 • 2006 – kursi „GCP Training for Investigators" (Rīga, Latvija);
 • 2004 – kursi „Advanced Training Course „Evolving therapies in B-cell and T cell lymphomas", Karolinska University Hospital (Stokholma, Zviedrija);
 • 2002 – kurss „Centres of Excellence program", Department of Medicine and Medical Oncology with Wilhelminenspital (Vīne, Austrija);
 • 2002 – International Center for Advanced Studies in Health Sciences and Services of the Academy for Science, Industry and Technology at the University of Ulm, course „Methodology of Clinical Trials and Health Economics";
 • 1994 –​ 3 mēnešu stažēšanās Londonā Royal Marsden Hospital, stipendija saņemta no "International Union Against Cancer" (Šveice).

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Latvijas Republikas patenti:

 • Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens: LV 14164 B: patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. Pieteikts: 15.02.2010; publicēts: 20.01.2011.

LR VM Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā iesniegtās un apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas:

 • Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā. (2003.)
 • Autologo perifērisko asins cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai. (2003.)
 • Cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā līdz – 80oC. (2003.)
 • Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī – 180oC. (2003.)
 • Sasaldēto cilmes šūnu materiāla atsaldēšana reinfūzijai. (2003.)
 • Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no donora aferēzes procedūrā. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai saldēšanai. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā līdz – 80oC. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrajā slāpeklī – 180oC. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšana un ievadīšana. (2005.)
 • Ekstrakorporālā fotoferēze (2008.)

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadīti:

promocijas darbi: 5 (no tiem 2 aizstāvēti)

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 5

Recenzēti:

promocijas darbi: 4

​​maģistra darbi: 5

​​kvalifikācijas darbi: 6

 

Zinātniskie projekti un klīniskie pētījumi

 

Projekta vadītāja:

 • Hemofilijas A DNS diagnostikas izstrāde Latvijā (LZP grants Nr. 01.0436)
 • IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādē" apakšprojekts „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes", sadaļa „Vīrusu slodzes nozīme latentu/persistējošu vīrusu infekciju aktivācijā un imūnmodulācijā".
 • IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādē" apakšprojekts „Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā", sadaļa „Dažādu bioķīmisko, šūnu, ģenētisko un klīnisko faktoru izpēte hronisku leikožu progresēšanas un rezistences pret ķīmijterapiju apstākļos" (RSU-ZP07-5/1)
 • LZP projekts "Cilvēka hemakīna receptoru CCR1 un CCR2 kā potenciālu B šūnu malignitātes progresijas diagnostikas marķieru izpēte" (2013, 2014, 2015, 2016)

 

Līdzdalība projektos:

 • Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē (LZP grants Nr. 01.0023)
 • Latvijā sastopamo mutāciju analīze faktoru IX kodējošā gēnā hemofilijas B slimniekiem (LZP grants Nr. 01.0023.03.2)
 • Vīrusu infekcijas, kas izplatās ar asinīm (LZP grants Nr. 01.0012.5.1.)
 • Cilvēka 3p21.3 hromosomā lokalizēto hemonīna receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgajām slimībām. (LZP grants Nr. 01.0140.)
 • Persistējoša vīrusu infekcija un autoimūni procesi: vīrusu loma autoimūnu slimību patoģenēzē.. (LZP grants Nr. 01.0137.)
 • Herpes vīrusu latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība: dubultspirāliskās RNS ietekme uz šiem procesiem in vitro (LZP grants Nr. 01.0138.)
 • Cilvēka retrovīrusi: struktūra, īpašības (HRV5), replikācijas kontrole lietojot antiinformācijas pieeju (HTLV-I). (LZP grants Nr. 01.0139.)
 • Blood born viral infection in Latvian and Sweden (grants Visbijas programmas ietvaros, finansē Swedish Institute)
 • Vīrusu infekcijas pacientiem ar neskaidras izcelsmes neitropēniju un ķīmijterapijas iespējas" (apakšprogramma 03.15.00 IZM programmā „Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās")
 • Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām. (LZP projekts 04.1153.)
 • Cilvēka parvovīrusa B19 persistence (LZP projekts Nr. 04.1155.)
 • LZP sadarbības projekta Nr. 06.0035 sadaļa Nr. 06.0035.03.1 "Vienlaicīga vairāku limfotropo herpesvīrusu infekcija: latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība".
 • Valsts Pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" projekts Nr. 11. „Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas.
 • LZP/SZA projekts Nr. 09.1392 „Beta-herpesvīrusu HHV-6A un HHV-6B loma augstas malignitātes pakāpes ne-Hodžkina limfomu attīstībā" (2009.-2012.).

 

Līdzdalība klīniskajos pētījumos:

 • Randomizēts dubultakls salīdzinošs Eterocoxiba 60 mg un Diflucan 150 mg efektivitātes un drošības pētījums pacientiem ar ceļa un gūþas locītavu osteoartrītu (2003)​
 • OMRI Lip-FVIII -03-5 pētījums "Vienpusēji aizklāts, multicentrisks salīdzinošs pētījums par cilvēka rekombinantā Faktora VIII (Kogenate FS Bayer ), kas šķaidīts ar pegilizētām liposomām, efektivitātes salīdzinājums, ja šķaida standarta ceļā, nosakot no asiņošanas brīvu periodu. (2003-2004.)
 • Pētījums OBE/EPO-INT-02 Slimnieku ar limfoīdām malignitātēm (Hodžkina slimību, ne-Hodžkina limfomām, multiplo mielomu) klīniskā novērošana, uzturot hemoglobīna līmeni ar iknedēļas EPREX/ERYPO (Epoetin alfa) injekcijām. (2004.)
 • Pētījums 26866138-MMY-3001 Starptautisks atklāts protokols, kas palielina multiplās mielomas slimniekiem iespēju terapijā saņemt Velcade, viņi ir saņemuši vismaz divas iepriekšējas terapijas un ir rezistenti vai tiem ir recidīvs pēc iepriekšējās terapijas. (2005)
 • Pētījums CELSG-CSTI571AAT06 Starptautisks, multicentru, randomizēts, atklāts, 2 grupu – III fāzes pētījums par Imatinib (Glivec) iedarbību standartdevā (400 mg/dienā), salīdzinājumā ar augstu Imatinib devu (800 mg/dienā) iepriekš ārstētiem Ph+/BCR-ABL+ hroniskas mieloleikozes pacientiem. (2005, 2006, 2007, 2008)
 • Pētījums ML17641 Multicentru, randomizēts III fāzes pētījums – Rituximab kā uzturoša terapija, salīdzinot ar novērošanu pacientiem ar agresīvu ne Hodžkina limfomu: NHL-13. (2007, 2008, 2009)
 • Randomizēts, aklāts, 3. fāzes pētījums par bosutinibu salīdzinājumā ar imatinibu pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu Filadelfijas hromosomu pozitīvu hronisku mieloleikozi hroniskā fāzē. (2008, 2009, 2010,2011, 2012, 2013)
 • Multicentru, IIIb fāzes, atklāts pētījums par nilotinibu pirmreizēji diagnosticētiem pieaugušiem pacientiem ar hronisku mieloleikozi Filadelfijas hromosomu pozitīvu un/vai BCR_ABL pozitīvu hroniskā fāzē. (2010, 2011, 2012, 2013)
 • II fāzes, dubultakls, randomizēts kontrolēts pētījums, lai novērtētu un salīdzinātu farmakokinētiku, farmakodinamiku un drošību Mabthera ar TL001, kombinācijā ar CHOP ķīmijterapiju subjektiem ar CD-20 pozitīvu difūzu lielo B-šūnu ne-Hodžkina limfomu. (2011, 2012)
 • Pētījums NN7008-4015. Multicentru, atklāts pētījums par četru turoctocog alfa partiju farmakokinētiku pacientiem ar hemofiliju A (2011, 2012, 2013)
 • Pētījums NN7008-3568. N8 drošības un efektivitāte asiņošanas epizožu profilaksē un pēc vajadzības izmantotā ārstēšanā pētījuma dalībniekiem, kam ir A hemofilija. (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Pētījuma NN7008-3568. Apakšpētījums: N8 drošība un efektivitāte asiņošanas profilaksē un ārstēšanā ķirurģisku procedūru laikā pētījuma dalībniekiem, kam ir A hemofilija. (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Pētījums B1870104 "Atvērta tipa bosutiniba terapijas pagarinājuma pētījums pacientiem ar hronisku mieloleikēmiju (CML), kas iepriekš piedalījās bosutiniba pētījumos B1871006 vai B1871008. (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Pētījums "Daudzcentru, atklāts, vienas grupas, IIIB fāzes. Starptautisks pētījums, kurā tiek vērtēts Obinutuzumaba drošums, lietojot to vienu pašu vai kombinācijā ar ķīmijterapiju pacientiem ar iepriekš neārstētu vai recidivējošu/refraktāru hronisku limfoleikozi (2014, 2015, 2016, 2017)​​​​
 • Pētījums B1870104 Atvērta tipa bosutiniba terapijas pagarinājuma pētījums pacientiem ar hronisku mieloleikēmiju (CML), kas iepriekš piedalījās bosutiniba pētījumos B1871006 vai B1871008. (2014 - 2019) – vadošais pētnieks.
 • Pētījums CT-P10 3.4 Trešās fazes, randomizēts, paralēlu grupu, aktīvi-kontrolēts, dubultakls pētījums, lai salīdzinātu efektivitāti un drošību starp CT-P10 un Rituxan slimniekime ar zemu progresijas indeksu folikulāru limfomu gadījumos. (2016 – 2019) – vadošais pētnieks.

 

Dalība profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās

 

Latvijas Ārstu Biedrība –​ biedrs

Latvijas Hematologu Asociācija – ​priekšsēdētāja

Latvijas Hematologu Asociācijas Sertifikācijas Komisija – ​priekšsēdētāja

Latvijas Hemofīlijas Biedrība – ​valdes locekle

Baltijas valstu Hemofilijas Padomes (Baltic Haemophilia Advisory Board) – ​prezidente (2006-2009)

Latvijas Pretvēža Apvienība – ​prezidente

Latvijas Flebologu Biedrība – ​valdes locekle

Ķīmijterapijas Asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle

Latvijas Bērnu Onkohematologu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Latvijas Transplantologu Biedrība – ​biedrs

Internacionālā Pretvēža Biedrība (International Union Against Cancer)

Eiropas Hematologu Asociācija (European Haematology Association)

Internacionālajā Hematologu Biedrībā (International Society of Haematology)

Multinacionālā Palliatīvās aprūpes vēža slimniekiem Asociācija (Multinational association of Supportive Care in Cancer)

Interancionālā Trombozes un Hemostāzes biedrība (International Society of Trombosis and Haemostasis)

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2001. gads: Pateicības raksts par līdzdalību un atbalstu brīvprātīgo kustības stiprināšanā. Latvijas Sarkanais Krusts, UNICEF

2006. gads: Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā

2006. gads: Latvijas Zinātņu akadēmija, nosaucot sasniegumus 2006. gadā, kā nomināciju izvirzīja ieviesto jauno thnoloģiju hematoloģisko slimnieku ārstēšanā, kas ievērojami uzlabos akūtu un hronisku leikozes pacientu ārstēšanas iespējas. Jaunā tehnoloģija sasitīta ar alogēno perofērisko asiņu climes šūnu transplantāciju (Sandra Lejniece, Viesturs Boka, Ilze Puga, RSU, RAKUS).

2009. gads: Latvijas Ārstu biedrības sudraba nozīme pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu 6. Latvijas Ārstu kongresa organizēšanā un zinātniskās programmas īstenošanā.

2009. gads: Latvijas Ārstu biedrības otrās pakāpes Goda zīme „Tempus Hominis", Nr. 011 par izciliem sasniegumiem medicīnā.

2014. gads: Latvijas Rebublikas ordenis "Atzinības Krusts, III pakāpes".

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

A population based study of multiple myeloma patients with medication-related osteonecrosis of the jaw / D.Auzina, A.Slaidina, M.Sevastjanova, R.Erts, A.Lejnieks, S.Lejniece // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.21, No.1 (2019), p.13-17. - Web of Science un/vai Scopus.

Association of elevated vitamin B12 with oncohematological diseases in a cohort of 79,524 patients from Latvia / D.Gavars, D.Perminov, S.Lejniece ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.41, No.4 (2019, Dec.), p.357-362. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13930

Autologa cilmes šūnu transplantācija - viena no ārstēšanas metodēm sistēmas sklerodermijas gadījumā / I.Trociukas, B.Janicka-Kupra, S.Zelča, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2019, sept.), 55.-58.lpp.

Organ donation and transplantation in Latvia / I.Ziedina, J.Jushinskis, S.Lejniece, E.Strike // Transplantation. - Vol.103, No.11 (2019, Nov.), p.2211-2213. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.1097/TP.0000000000002764

Poriete, Līva. PET/DT nozīme Hodžkina limfomas pacientiem terapijas efekta novērtēšanā / L.Poriete, S.Lejniece // Doctus. - Nr.12 (2019), 36.-39.lpp.

Proportion of the CD19-positive and CD19-negative lymphocytes and monocytes within the peripheral blood mononuclear cell set is characteristic for rheumatoid arthritis / I.Kholodnyuk, A.Kadisa, S.Svirskis, S.Gravelsina, P.Studers, I.Spaka, A.Sultanova, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.10 (2019, Oct.), article No.630, p.1-14. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55100630

Balode, Dārta. Pārmaiņas asinsrades un asins recēšanas procesos, cilvēkam novecojot / D.Balode, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2018, apr.), 17.-19.lpp.

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and antiphospholipid syndrome with immune thrombocytopenia : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, S.Lejniece, A.Lejnieks ...[et al.] // American Journal of Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.19 (2018), p.1245-1248. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.amjcaserep.com/abstract/index/idArt/909778

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and antiphospholipid syndrome with immune thrombocytopenia : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, S.Lejniece, A.Lejnieks ...[et al.] // The American Journal of Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.19 (2018), p.1245-1248. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.amjcaserep.com/download/index/idArt/909778

Multiple myeloma treatment in real-world clinical practice : results of a prospective, multinational, noninterventional study / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. - Vol.18, No.10 (2018, Oct.), p.e401-e419. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nazarovs, Jurijs. The importance of Cyclin D1, P53, Cd56 antigen expression in plasma cells and its correlation with serological and clinical parameters in patients with multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.5 (2018, Oct.), p.259-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ungure, Arta. Talasēmijas diagnostika Latvijā / A.Ungure, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2018, aug.), 60.-62.lpp.

Auziņa, Daiga. Prognostic value of the bone turnover markers in multiple myeloma / D.Auzina, R.Erts, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.39, No.1 (2017, March), p.53-56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Janicka, Brigita. Hematoloģiskās slimības un HIV infekcija / B.Janicka, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2017, dec.), 26.-29.lpp.

Kundziņa, Linda. Klippel–Trenaunay–Weber syndrome with atypical presentation of hypersplenism and nephrotic syndrome : a case report [Elektroniskais resurss] / L.Kundzina, S.Lejniece // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Aug.), article No.243, [3 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5563946/

Lejniece, Sandra. Generic imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia : two years' experience in Latvia / S.Lejniece, I.Udre, A.Rivkina // Experimental Oncology. - Vol.39, No.2 (2017, June), p.151-154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Limfomas pacientiem dāvāta iespēja : [par limfomas ārstēšanas iespējām : stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesore, nodibinājuma "O fonds" vadītāja, hematoonkoloģe] / S.Lejniece, I.Valdheima, Ž.Kovaļova ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.33 (2017, dec.), 12.-14.lpp.

Lejniece, Sandra. Pārdomas par šodienas internās medicīnas izpratnes maiņas nepieciešamību ārstu profesionālajā attīstībā / S.Lejniece, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2017, maijs/jūn.), 22.-32.lpp.

Lejniece, Sandra. Ruksolitinibs mielofibrozes pacientu ārstēšanai līdzjūtības programmā : klīniska gadījuma apraksts / S.Lejniece, G.Kluce, J.Nazarovs // Latvijas Ārsts. - Nr.7 (2017, jūl.), 39.-41.lpp.

Pulmonary arterial hypertension in a patient treated with dasatinib : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, A.Lejnieks, S.Lejniece ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Dec.), article No.362, [4 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747081/

Treatment and outcome of 2904 CML patients from the EUTOS population-based registry / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Leukemia. - Vol.31, No.3 (2017, March), p.593-601. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Effect of HHV-6 and HHV-7 infection on the post-transplant process and the development of complications in patients after autologous stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Čapenko, Z.Zazerska, M.Murovska, S.Lejniece // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.151-159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

FVIII inhibitor development according to concentrate : data from the EUHASS registry excluding overlap with other studies [Elektroniskais resurss] / K.Fisher ...[et al.] ; on behalf of EUHASS collaborators: S.Lejniece, G.Kluce ...[et al.] // Haemophilia [Elektroniskais resurss]. - Vol.22, Issue 1 (2016, Jan.), p.e36-e38. - Resurss aprakstīts 2017.g. 1.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.12764/pdf

Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, A.Breikša, D.Auziņa, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.-292.lpp.

Inhibitor development in non-severe haemophilia across Europe / K.Fisher ...[et al.] ; EUHASS Participants: S.Lejniece ...[et al.] // Thrombosis and Haemostasis. - Vol.114, No.4 (2015, Oct.), p.670-675. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta ārstēšana pieaugušiem pacientiem / S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 60.-64.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Morfoloģisko un imūnhistoķīmisko kritēriju korelācija ar klīniski laboratoriskajiem rādītājiem sekretējošas multiplas mielomas gadījumos / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 242.-254.lpp.

Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70⁺ and ZAP-70⁻ patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia / A.Rivkina, I.Holodnuka-Kholodyuk, M.Murovska, M.Soloveichika, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.37, No.1 (2015, March), p.73-76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The EUTOS population-based registry : incidence and clinical characteristics of 2904 CML patients in 20 European Countries / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Leukemia. - Vol.29, No.6 (2015, Jun.), p.1336-1343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The pharmacokinetics of a B-domain truncated recombinant factor VIII, turoctocog alfa (NovoEight®), in patients with hemophilia A / V.Jiménez-Yuste, S.Lejniece, R.Klamroth ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.13, No.3 (2015, March), p.370-379. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Ķīmijterapijas inducēta neitropēnija : diagnostika, simptomātika un terapijas iespējas: Latvijas pieredzes apkopojums / S.Lejniece, S.Plāte // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2014, janv.), 41.-42.lpp.

Lejniece, Sandra. Mielomas slimība un pašreizējās ārstēšanas vadlīnijas / S.Lejniece, I.Trocjuka, D.Auziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 27.-31.lpp.

Lejniece, Sandra. Pseidotrombocitopēnija / S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Rivkina // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 32.-34.lpp.

 

Tēzes​​

 

Balode, Dārta. Willebrand factor multimer assay as a more accurate diagnostic tool for distinguishing between von Willebrand disease types / D.Balode, M.Pikta, S.Lejniece // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.61.

Changes in iron absorption in patients with proven enteropathy : single centre analysis / O.Basina, J.Derova, A.Derovs, S.Lejniece // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.497.

Expression of dickkopf-related protein 1 and evidence of osteolysis in multiple myeloma patients / D.Auziņa, S.Lejniece, V.Groma, A.Lejnieks ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.55.

Implementation and improvement of molecular diagnostics of polycythemia vera in Latvia / Z.Dobele, D.Rots, A.I.Tutane, S.Lejniece, L.Gailite ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.59.

Prognostic indicators in chronic lymphocytic leukemia / A.Rivkina, I.Holodnuka, I.Ventina, M.Murovska, S.Lejniece ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.63.

Trocjuka, Ilze. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in plasma cell disorders : 12 years experience in hematology centre of Latvia / I.Trociukas, B.Janicka-Kupra, S.Lejniece // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.66.

Basina, Oļesja. Iron absorption disturbances in patients with enteropathy : interim analysis of single centre study / O.Basina, A.Derovs, S.Lejniece // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. - N 2 (2018), c.106. - 20-й Юбилейный международный Славяно-Балтийский научный форум "Санкт-Петербург-Гастро-2018" (Санкт-Петербург, Россия, 16-18 мая, 2018 г.) : тезисы.

BBCR-ABL negatīvo mieloproliferatīvo slimību ģenētiskās analīzes rezultāti Latvijā / L.Gailīte, D.Rots, A.I.Tutāne, S.Lejniece ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 101.lpp.

Nazarovs, Jurijs. CD56, cyclin D1, p53 and p21 antigen expression in plasma cells as a prognostic factor of chronic kidney disease in 122 bone marrow biopsies cases of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.473, Suppl.1 (2018, Sept.), p.S269. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paaugstināta B12 līmeņa plazmā saistība ar onkohematoloģiskām slimībām / D.Gavars, A.Auce, S.Lejniece ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 99.lpp.

Auziņa, Daiga. Kaulu bojājumu analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 120.lpp.

Auziņa, Daiga. Kaulu resorbcijas kontrole mielomas slimniekiem / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 121.lpp.

Expression of the chemokine receptors CCR1 and CCR2 on CD19+CD5+ cells in peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia / A.Rivkina, I.Kholodnyuk, I.Ventina, E.Pavlova, M.Murovska, S.Lejniece ...[et al.] // 3rd Annual International Conference on New Concepts in Lymphoid Malignancies: Focus on CLL and Indolent Lymphoma (Mandelieu, France, Sept.15-17, 2017) : [Abstracts]. - Mandelieu, 2017. - Poster No.22.

IgA mieloma ar ekstraosālu izplatību un izteiktu audzēja šūnu anaplāziju gados jaunam pacientam [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, S.Ņikuļšins ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Jaukta himērisma stabilitāte ilgtermiņā bez recidīva pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas pacientei ar akūtu mieloleikozi [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Trociukas, M.Āboliņa, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Korelācija starp NK šūnu līmeņiem, CD38 un HLL stadijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Rivkina, I.Holodnjuka, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Nazarovs, Jurijs. CD56, p53 un ciklīna D1 ekspresijas biežums multiplās mielomas šūnās un tā saistība ar klīniskajiem un laboratoriskajiem saslimšanas rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 204.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Characteristic of the bone marrow morphological criteria, Cyclin D1, p53 expressions and that correlation with different stages and ß-2 microglobulin level of patient with multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.471, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : final results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.127. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spontaneous bleeding rate on turoctocog alfa prophylaxis in a large cohort of patients with haemophiliaa followed for up to 5 years – trends over time and across geography / E.Santagostino, M.Martin-Salces, S.Lejniece, ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The correlations between levels of NK cells, ZAP-70 and B-CLL stages / A.Rivkina, I.Kholodnyuk Holodnuka, S.Lejniece ...[et al.] // 3rd Annual International Conference on New Concepts in Lymphoid Malignancies: Focus on CLL and Indolent Lymphoma (Mandelieu, France, Sept.15-17, 2017) : [Abstracts]. - Mandelieu, 2017. - Poster No.21.

The correlations between levels of NK cells, ZAP-70 and stages of CLL [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Soloveičika, A.Rivkina, S.Lejniece, I.Holodņuka // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - T.p.krāj.: 3rd Annual International Conference on New Concepts in Lymphoid Malignancies: Focus on CLL and Indolent Lymphoma (Mandelieu, France, Sept.15-17, 2017). - Mandelieu, 2017. - Poster No.21. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Vienlaikus primāri diagnosticēta al amiloidoze un mielomas slimība [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, I.Trociukas ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Гематологические опухоли и добавочные селезенки / В.Монкевич, И.Видмане-Озола, С.Лейниеце ...[и др.] // Сборник научных работ III Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи 2017" (Россия, Санкт-Петербург, 23-25 июня, 2017 г.) : [тезисы форума]. - Санкт-Петербург, 2017. - С.183.

Auziņa, Daiga. A population based study of primary simultaneous diagnosed multiple myeloma and al amyloidosis in Latvia (2011-2015) / D.Auziņa, S.Lejniece, K.Rācenis // 3rd International Conference on Multiple Myeloma (Milan, Italy, Oct. 7-9, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - Poster No.9.

Auziņa, Daiga. Kaulu minerālā blīvuma noteikšana pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Daukšte, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 183.lpp.

Ķermeņa masas indeksa raksturojums pacientiem ar mielomas slimību / J.Nazarovs, A.Breikša, S.Lejniece, R.Kleina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 205.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Expression of cyclin D1 and p53 protein as prognostic factor at different stages and beta-2 microglobulin level of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.469, Suppl.1 (2016, Sept.), p.S113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nazarovs, Jurijs. p21 antigēna ekspresijas biežuma korelācija ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskajiem rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 184.lpp.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.22, Issue S2 (2016, Febr.), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of final data from the multinational, non-interventional, observational emmos study (NCT01241396) in patients (Pts) with multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.3034. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Analysis of treatment and outcome data of 2904 patients from the EUTOS population-based registry / S.Lejniece, V.S.Hoffmann, M.Baccarani ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Auziņa, Daiga. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā stacionēto mielomas slimnieku datu analīze / D.Auziņa, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 265.lpp.

Bone marrow morphology and immunohistochemistry as a prognostic factor of renal insufficiency in case of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece, D.Auziņa // Virchows Archiv. - Vol.467, Suppl.1 (2015, Sept.), p.194. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Citomegalovīrusa un Epšteina-Barra vīrusa reaktivācija pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas / I.Trociukas, S.Čapenko, S.Lejniece, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 215.lpp.

Epstein-Baar virus reativation following allogeneic stem cell transplantation in early period post-transplant / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Murovska, S.Lejniece // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.48.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 from the chromosome instability region at human 3P21.31 is impaired in EBV-carrying Burkitt's lymphoma cell lines / I.Kholodnyuk, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.21.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell in inflammation and B-cell lymphomas / I.Holodņuka, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Kadiša, A.Lejnieks, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.76-77.

Expression of cyclin D1 as prognostic factor at different stages of multiple myeloma / A.Breikša, J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.83.

Expression of p53 in plasma cells and its correlation with clinical stages of multiple myeloma / J.Nazarovs, A.Breikša, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.107.

Frequency of HHV-6 and HHV-7 infections activation in patients with autologous and allogeneic peripheral blood stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Abolina, S.Lejniece, M.Murovska // Bone Marrow Transplantation. - Vol.50, Suppl.1 (2015, March), p.S575-S576. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Frontline induction therapy for multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice : third interim analysis of the multinational, observational EMMOS study (NCT01241396) / S.Lejniece, M.Mohty, E.Terpos ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.504. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Human cytomegalovirus reactivation and the results after allogeneic stem cell transplantation during outpatient treatment / I.Trociukas, S.Čapenko, M.Murovska, S.Lejniece // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.95-96.

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Kaulu smadzeņu rutīnas morfoloģisko diagnostisko kritēriju novērtējums saistībā ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 287.lpp.

Mielomas slimības un cukura diabēta saistības biežums un nozīme saslimšanas prognozē / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.lpp.

Treatment and outcome analysis of 2,904 pateints from the EUTOS population based registry / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.2780. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Auziņa, Daiga. Bone disease in case of newly diagnosed myeloma patients in Latvia D.Auzina, S.Lejniece // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.47-48.

Baseline characteristics of CML patients accross Europe - comparing real-world patients with patient collectives included in clinical trials / M.Baccarani, V.S.Hoffmann, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3160. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Datu analīze par pacientiem ar multiplo mielomu pēc autologās cilmes šūnu transplantācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā / I.Trocjuka, M.Āboliņa, S.Lejniece, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 259.lpp.

Granulocītu koloniju stimulējošā faktora (filgastrim) izmantošana perifēro asiņu cilmes šūnu mobilizācijā pacientiem ar mielomu / I.Trocjuka, S.Lejniece, M.Murovska, A.Rivkina ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 260.lpp.

Hypercalcemia in case of multiple myeloma in Latvia 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, I.Blimhena, J.Nazarovs // XXXV World Congress International Society of Hematology (Beijing, China, Sept.4-6, 2014) : Abstracts Book. - Beijing, 2014. - Abstr. No.EP-08-008.

Incidence of CML in Europe - a comparison of 19 European Countries with US SEER data / V.S.Hoffmann, D.Lindoerfer, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3145. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Investigation of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis and chronic lymphocytic leukemia / A.Kadisa, P.Studers, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, I.Holodnuka ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 272.lpp.

Kilosonija, Ņina. Iegūta VIII faktora deficīta izraisīta masīva asiņošana jaunai sievietei pēc ginekoloģiskas operācijas - gadījuma apraksts / Ņ.Kilosonija, N.Lietuviete, S.Lejniece // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 101.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju imūnhistoķīmisks raksturojums pacientiem ar dažādām mielomas slimības klīniskām stadijām / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 278.lpp.

Renal failure of newly diagnosed patients with multiple myeloma in Latvia : 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarov // 2nd International Conference on Multiple Myeloma (Athens, Greece, Nov.7-9, 2014) : [Abstracts]. - Athens, 2014. - Poster No.7.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lejniece, Sandra. Ceļavārdi / S.Lejniece // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 11.lpp.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīts - absolūts vai funkcionāls? : ieteikumi internistiem / S.Lejniece, A.Lejnieks, B.Janicka-Kupra. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - 61, [1] lpp.

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta anēmija / S.Lejniece ; [medicīnas redaktore M.Šetlere ; literārais redaktors J.Loja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 77, [1] lpp.

Lejniece, Sandra. Hematoloģija / S.Lejniece, J.Jirgensons // Propedeitika / G.Orļikova, J.Voicehovskas un K.Pičkura redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 293.-329.lpp.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Docētie studiju kursi

Hematoloģija

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes (endokrinoloģija, hematoloģija, pneimonoloģija)

Ievads klīniskajā medicīnā

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā

Promocijas eksāmens specialitātē

Valsts pārbaudījums

Vadītie studiju kursi

Aktualitātes onkoloģisko slimību epidemioloģijā, diagnostikā un ārstēšanā. Hematoloģisko sindromu diferenciāldiagnostika

Hematoloģija

Hematoloģija

Imunoloģija

Infekciju slimības

Laboratoriskā diagnostika

Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā

Promocijas eksāmens specialitātē

Vieslektora kurss

Zinātniski pētnieciskais darbs

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja