Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Dekāne Doktorantūras nodaļā

Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Zinātņu Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - pašlaik

Medicīnas Fakultātes Domes locekle

Rīgas Stradiņa Universitāte

2009 - pašlaik

Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas vadītāja

Rīgas Austrumu klīniksās Universitātes slimnīca

2008 - pašlaik

Studiju programmas "Medicīna" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2005 - pašlaik

Profesore hematoloģijā (diploms P-D Nr. 0038)

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2013 - 2017

Studiju virziena "Veselības aprūpe" Kvalitātes padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2016

Direktora vietniece medicīniskajos jautājumos

Rīgas Hematoloģijas Centrs

1994 - 2009

Valsts Hematoloģijas Centra vadītāja

Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīca, klīnika "Linezers"

1998 - 2005

Iekšķīgo slimību katedras docente

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 1998

Onkoloģijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

1993 - 1996

Terapijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija

1993 - 1995

Galvenais hematologs

Latvijas Republikas Labklājības Ministrija

1991 - 1993

Terapijas katedras asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija, Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultāte

Izglītība

2017

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

2013

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

1998

Medicīnas zinātņu doktora grāds (diploms G-D Nr. 000466)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1990

Klīniskā ordinatūra hematoloģijā (sertifikāts hematoloģijā Nr. A-13029)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1981 - 1987

Ārsta kvalifikācija (diploms ar izcilību Nr. 368015)

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte

1970 - 1981

Vidējā izglītība - pabeigta ar Zelta medaļu

Jēkabpils 3. vidusskola

Sasniegumi

tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Sertifikāti medicīnas specialitātēs,

​Sertifikāti:

 • Hematoloģijā (Nr. A-13029)
 • Fleboloģijā (Nr. 63553)

 

Profesionālās pilnveides paaugstināšana

 • 2014 – kursi "The Open Medical Institute satellite symposium in Medical Education" (20.-21. oktobris, Rīga, Latvija);
 • 2013 – kursi Harvard Medical School "Update in hematology and clinical oncology";
 • 2010 – kursi Harvard Medical School "Update in Internal Medicine";
 • 2009 – kursi „Course in Medical Education. Centre for Medical Education University of Dundee"';
 • 2007 – EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) kursi ​„Anaemia and Cancer Therapy" (Roma, Itālija);
 • 2006 – zinātniski-praktiski kursi „Rehabilitation and physiotherapy for patients with haemophilia" (Utena, Lietuva);
 • 2006 – kursi „GCP Training for Investigators" (Rīga, Latvija);
 • 2004 – kursi „Advanced Training Course „Evolving therapies in B-cell and T cell lymphomas", Karolinska University Hospital (Stokholma, Zviedrija);
 • 2002 – kurss „Centres of Excellence program", Department of Medicine and Medical Oncology with Wilhelminenspital (Vīne, Austrija);
 • 2002 – International Center for Advanced Studies in Health Sciences and Services of the Academy for Science, Industry and Technology at the University of Ulm, course „Methodology of Clinical Trials and Health Economics";
 • 1994 –​ 3 mēnešu stažēšanās Londonā Royal Marsden Hospital, stipendija saņemta no "International Union Against Cancer" (Šveice).

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Latvijas Republikas patenti:

 • Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens: LV 14164 B: patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. Pieteikts: 15.02.2010; publicēts: 20.01.2011.

LR VM Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā iesniegtās un apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas:

 • Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no slimnieka aferēzes procedūrā. (2003.)
 • Autologo perifērisko asins cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai sasaldēšanai. (2003.)
 • Cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā līdz – 80oC. (2003.)
 • Cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrā slāpeklī – 180oC. (2003.)
 • Sasaldēto cilmes šūnu materiāla atsaldēšana reinfūzijai. (2003.)
 • Perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības savākšana no donora aferēzes procedūrā. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu apstrāde un sagatavošana pakāpeniskai kontrolētai saldēšanai. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības sasaldēšana programmētā sasaldēšanas režīmā līdz – 80oC. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu 1 vienības uzglabāšana šķidrajā slāpeklī – 180oC. (2005.)
 • Alogēno perifērisko asiņu cilmes šūnu sasaldētā materiāla atsaldēšana un ievadīšana. (2005.)
 • Ekstrakorporālā fotoferēze (2008.)

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadīti:

promocijas darbi: 5 (no tiem 2 aizstāvēti)

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 5

Recenzēti:

promocijas darbi: 4

​​maģistra darbi: 5

​​kvalifikācijas darbi: 6

 

Zinātniskie projekti un klīniskie pētījumi

 

Projekta vadītāja:

 • Hemofilijas A DNS diagnostikas izstrāde Latvijā (LZP grants Nr. 01.0436)
 • IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādē" apakšprojekts „Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes", sadaļa „Vīrusu slodzes nozīme latentu/persistējošu vīrusu infekciju aktivācijā un imūnmodulācijā".
 • IZM projekts „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādē" apakšprojekts „Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā", sadaļa „Dažādu bioķīmisko, šūnu, ģenētisko un klīnisko faktoru izpēte hronisku leikožu progresēšanas un rezistences pret ķīmijterapiju apstākļos" (RSU-ZP07-5/1)
 • LZP projekts "Cilvēka hemakīna receptoru CCR1 un CCR2 kā potenciālu B šūnu malignitātes progresijas diagnostikas marķieru izpēte" (2013, 2014, 2015, 2016)

 

Līdzdalība projektos:

 • Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē (LZP grants Nr. 01.0023)
 • Latvijā sastopamo mutāciju analīze faktoru IX kodējošā gēnā hemofilijas B slimniekiem (LZP grants Nr. 01.0023.03.2)
 • Vīrusu infekcijas, kas izplatās ar asinīm (LZP grants Nr. 01.0012.5.1.)
 • Cilvēka 3p21.3 hromosomā lokalizēto hemonīna receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgajām slimībām. (LZP grants Nr. 01.0140.)
 • Persistējoša vīrusu infekcija un autoimūni procesi: vīrusu loma autoimūnu slimību patoģenēzē.. (LZP grants Nr. 01.0137.)
 • Herpes vīrusu latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība: dubultspirāliskās RNS ietekme uz šiem procesiem in vitro (LZP grants Nr. 01.0138.)
 • Cilvēka retrovīrusi: struktūra, īpašības (HRV5), replikācijas kontrole lietojot antiinformācijas pieeju (HTLV-I). (LZP grants Nr. 01.0139.)
 • Blood born viral infection in Latvian and Sweden (grants Visbijas programmas ietvaros, finansē Swedish Institute)
 • Vīrusu infekcijas pacientiem ar neskaidras izcelsmes neitropēniju un ķīmijterapijas iespējas" (apakšprogramma 03.15.00 IZM programmā „Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās")
 • Hemokīnu receptoru gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām. (LZP projekts 04.1153.)
 • Cilvēka parvovīrusa B19 persistence (LZP projekts Nr. 04.1155.)
 • LZP sadarbības projekta Nr. 06.0035 sadaļa Nr. 06.0035.03.1 "Vienlaicīga vairāku limfotropo herpesvīrusu infekcija: latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība".
 • Valsts Pētījumu programmas „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" projekts Nr. 11. „Imūnmodulējošie vīrusi, to infekciju diagnostikas stratēģija un terapijas korekcijas iespējas.
 • LZP/SZA projekts Nr. 09.1392 „Beta-herpesvīrusu HHV-6A un HHV-6B loma augstas malignitātes pakāpes ne-Hodžkina limfomu attīstībā" (2009.-2012.).

 

Līdzdalība klīniskajos pētījumos:

 • Randomizēts dubultakls salīdzinošs Eterocoxiba 60 mg un Diflucan 150 mg efektivitātes un drošības pētījums pacientiem ar ceļa un gūþas locītavu osteoartrītu (2003)​
 • OMRI Lip-FVIII -03-5 pētījums "Vienpusēji aizklāts, multicentrisks salīdzinošs pētījums par cilvēka rekombinantā Faktora VIII (Kogenate FS Bayer ), kas šķaidīts ar pegilizētām liposomām, efektivitātes salīdzinājums, ja šķaida standarta ceļā, nosakot no asiņošanas brīvu periodu. (2003-2004.)
 • Pētījums OBE/EPO-INT-02 Slimnieku ar limfoīdām malignitātēm (Hodžkina slimību, ne-Hodžkina limfomām, multiplo mielomu) klīniskā novērošana, uzturot hemoglobīna līmeni ar iknedēļas EPREX/ERYPO (Epoetin alfa) injekcijām. (2004.)
 • Pētījums 26866138-MMY-3001 Starptautisks atklāts protokols, kas palielina multiplās mielomas slimniekiem iespēju terapijā saņemt Velcade, viņi ir saņemuši vismaz divas iepriekšējas terapijas un ir rezistenti vai tiem ir recidīvs pēc iepriekšējās terapijas. (2005)
 • Pētījums CELSG-CSTI571AAT06 Starptautisks, multicentru, randomizēts, atklāts, 2 grupu – III fāzes pētījums par Imatinib (Glivec) iedarbību standartdevā (400 mg/dienā), salīdzinājumā ar augstu Imatinib devu (800 mg/dienā) iepriekš ārstētiem Ph+/BCR-ABL+ hroniskas mieloleikozes pacientiem. (2005, 2006, 2007, 2008)
 • Pētījums ML17641 Multicentru, randomizēts III fāzes pētījums – Rituximab kā uzturoša terapija, salīdzinot ar novērošanu pacientiem ar agresīvu ne Hodžkina limfomu: NHL-13. (2007, 2008, 2009)
 • Randomizēts, aklāts, 3. fāzes pētījums par bosutinibu salīdzinājumā ar imatinibu pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu Filadelfijas hromosomu pozitīvu hronisku mieloleikozi hroniskā fāzē. (2008, 2009, 2010,2011, 2012, 2013)
 • Multicentru, IIIb fāzes, atklāts pētījums par nilotinibu pirmreizēji diagnosticētiem pieaugušiem pacientiem ar hronisku mieloleikozi Filadelfijas hromosomu pozitīvu un/vai BCR_ABL pozitīvu hroniskā fāzē. (2010, 2011, 2012, 2013)
 • II fāzes, dubultakls, randomizēts kontrolēts pētījums, lai novērtētu un salīdzinātu farmakokinētiku, farmakodinamiku un drošību Mabthera ar TL001, kombinācijā ar CHOP ķīmijterapiju subjektiem ar CD-20 pozitīvu difūzu lielo B-šūnu ne-Hodžkina limfomu. (2011, 2012)
 • Pētījums NN7008-4015. Multicentru, atklāts pētījums par četru turoctocog alfa partiju farmakokinētiku pacientiem ar hemofiliju A (2011, 2012, 2013)
 • Pētījums NN7008-3568. N8 drošības un efektivitāte asiņošanas epizožu profilaksē un pēc vajadzības izmantotā ārstēšanā pētījuma dalībniekiem, kam ir A hemofilija. (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Pētījuma NN7008-3568. Apakšpētījums: N8 drošība un efektivitāte asiņošanas profilaksē un ārstēšanā ķirurģisku procedūru laikā pētījuma dalībniekiem, kam ir A hemofilija. (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Pētījums B1870104 "Atvērta tipa bosutiniba terapijas pagarinājuma pētījums pacientiem ar hronisku mieloleikēmiju (CML), kas iepriekš piedalījās bosutiniba pētījumos B1871006 vai B1871008. (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Pētījums "Daudzcentru, atklāts, vienas grupas, IIIB fāzes. Starptautisks pētījums, kurā tiek vērtēts Obinutuzumaba drošums, lietojot to vienu pašu vai kombinācijā ar ķīmijterapiju pacientiem ar iepriekš neārstētu vai recidivējošu/refraktāru hronisku limfoleikozi (2014, 2015, 2016, 2017)​​​​​​​​​​​

 

Dalība profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās

 

Latvijas Ārstu Biedrība –​ biedrs

Latvijas Hematologu Asociācija – ​priekšsēdētāja

Latvijas Hematologu Asociācijas Sertifikācijas Komisija – ​priekšsēdētāja

Latvijas Hemofīlijas Biedrība – ​valdes locekle

Baltijas valstu Hemofilijas Padomes (Baltic Haemophilia Advisory Board) – ​prezidente (2006-2009)

Latvijas Pretvēža Apvienība – ​prezidente

Latvijas Flebologu Biedrība – ​valdes locekle

Ķīmijterapijas Asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle

Latvijas Bērnu Onkohematologu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Latvijas Transplantologu Biedrība – ​biedrs

Internacionālā Pretvēža Biedrība (International Union Against Cancer)

Eiropas Hematologu Asociācija (European Haematology Association)

Internacionālajā Hematologu Biedrībā (International Society of Haematology)

Multinacionālā Palliatīvās aprūpes vēža slimniekiem Asociācija (Multinational association of Supportive Care in Cancer)

Interancionālā Trombozes un Hemostāzes biedrība (International Society of Trombosis and Haemostasis)

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2001. gads: Pateicības raksts par līdzdalību un atbalstu brīvprātīgo kustības stiprināšanā. Latvijas Sarkanais Krusts, UNICEF

2006. gads: Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā

2006. gads: Latvijas Zinātņu akadēmija, nosaucot sasniegumus 2006. gadā, kā nomināciju izvirzīja ieviesto jauno thnoloģiju hematoloģisko slimnieku ārstēšanā, kas ievērojami uzlabos akūtu un hronisku leikozes pacientu ārstēšanas iespējas. Jaunā tehnoloģija sasitīta ar alogēno perofērisko asiņu climes šūnu transplantāciju (Sandra Lejniece, Viesturs Boka, Ilze Puga, RSU, RAKUS).

2009. gads: Latvijas Ārstu biedrības sudraba nozīme pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu 6. Latvijas Ārstu kongresa organizēšanā un zinātniskās programmas īstenošanā.

2009. gads: Latvijas Ārstu biedrības otrās pakāpes Goda zīme „Tempus Hominis", Nr. 011 par izciliem sasniegumiem medicīnā.

2014. gads: Latvijas Rebublikas ordenis "Atzinības Krusts, III pakāpes".

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Auziņa, Daiga. Prognostic value of the bone turnover markers in multiple myeloma / D.Auzina, R.Erts, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.39, No.1 (2017, March), p.53-56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Janicka, Brigita. Hematoloģiskās slimības un HIV infekcija / B.Janicka, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2017, dec.), 26.-29.lpp.

Kundziņa, Linda. Klippel–Trenaunay–Weber syndrome with atypical presentation of hypersplenism and nephrotic syndrome : a case report [Elektroniskais resurss] / L.Kundzina, S.Lejniece // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Aug.), article No.243, [3 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5563946/

Lejniece, Sandra. Generic imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia : two years' experience in Latvia / S.Lejniece, I.Udre, A.Rivkina // Experimental Oncology. - Vol.39, No.2 (2017, June), p.151-154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Limfomas pacientiem dāvāta iespēja : [par limfomas ārstēšanas iespējām : stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesore, nodibinājuma "O fonds" vadītāja, hematoonkoloģe] / S.Lejniece, I.Valdheima, Ž.Kovaļova ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.33 (2017, dec.), 12.-14.lpp.

Lejniece, Sandra. Pārdomas par šodienas internās medicīnas izpratnes maiņas nepieciešamību ārstu profesionālajā attīstībā / S.Lejniece, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2017, maijs/jūn.), 22.-32.lpp.

Lejniece, Sandra. Ruksolitinibs mielofibrozes pacientu ārstēšanai līdzjūtības programmā : klīniska gadījuma apraksts / S.Lejniece, G.Kluce, J.Nazarovs // Latvijas Ārsts. - Nr.7 (2017, jūl.), 39.-41.lpp.

Pulmonary arterial hypertension in a patient treated with dasatinib : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, A.Lejnieks, S.Lejniece ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Dec.), article No.362, [4 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747081/

Effect of HHV-6 and HHV-7 infection on the post-transplant process and the development of complications in patients after autologous stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Čapenko, Z.Zazerska, M.Murovska, S.Lejniece // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.151-159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

FVIII inhibitor development according to concentrate : data from the EUHASS registry excluding overlap with other studies [Elektroniskais resurss] / K.Fisher ...[et al.] ; on behalf of EUHASS collaborators: S.Lejniece, G.Kluce ...[et al.] // Haemophilia [Elektroniskais resurss]. - Vol.22, Issue 1 (2016, Jan.), p.e36-e38. - Resurss aprakstīts 2017.g. 1.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.12764/pdf

Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, A.Breikša, D.Auziņa, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.-292.lpp.

Inhibitor development in non-severe haemophilia across Europe / K.Fisher ...[et al.] ; EUHASS Participants: S.Lejniece ...[et al.] // Thrombosis and Haemostasis. - Vol.114, No.4 (2015, Oct.), p.670-675. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta ārstēšana pieaugušiem pacientiem / S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 60.-64.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Morfoloģisko un imūnhistoķīmisko kritēriju korelācija ar klīniski laboratoriskajiem rādītājiem sekretējošas multiplas mielomas gadījumos / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 242.-254.lpp.

Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70⁺ and ZAP-70⁻ patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia / A.Rivkina, I.Holodnuka-Kholodyuk, M.Murovska, M.Soloveichika, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.37, No.1 (2015, March), p.73-76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The EUTOS population-based registry : incidence and clinical characteristics of 2904 CML patients in 20 European Countries / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Leukemia. - Vol.29, No.6 (2015, Jun.), p.1336-1343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The pharmacokinetics of a B-domain truncated recombinant factor VIII, turoctocog alfa (NovoEight®), in patients with hemophilia A / V.Jiménez-Yuste, S.Lejniece, R.Klamroth ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.13, No.3 (2015, March), p.370-379. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Ķīmijterapijas inducēta neitropēnija : diagnostika, simptomātika un terapijas iespējas: Latvijas pieredzes apkopojums / S.Lejniece, S.Plāte // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2014, janv.), 41.-42.lpp.

Lejniece, Sandra. Mielomas slimība un pašreizējās ārstēšanas vadlīnijas / S.Lejniece, I.Trocjuka, D.Auziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 27.-31.lpp.

Lejniece, Sandra. Pseidotrombocitopēnija / S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Rivkina // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 32.-34.lpp.

Vitamin D status and its seasonal variations and association with parathyroid hormone concentration in healthy women in Riga / A.Lejnieks, A.Slaidina, U.Soboleva, S.Lejniece ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.329-334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High-dose imatinib induction followed by standart dose maintenance in pre-treated chronic phase chronic myeloid leukemia patients - final analysis of a randomized multicentre, phase III trial / A.L.Petzer, D.Fong, S.Lejniece ...[et al.] // Haematologica. - Vol.97, N 10 (2012), p.1562-1569. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejnieks, Aivars. Progress antikoagulantu terapijā: orālie trombīna un Xa faktora tiešie inhibitori : [par jaunajiem orāliem antikoagulantiem, to darbības mehānismu, priekšrocībām un ierobežojumiem] / A.Lejnieks, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2012), 13.-14., 16., 18.-[19.]lpp.

Relationship between beta-herpesviruses reactivation and development of complications after autologous peripheral blood stem cell transplantation / S.Chapenko, I.Trociukas, S.Donina, M.Chistyakov, A.Sultanova, S.Gravelsina, S.Lejniece, M.Murovska // Journal of medical virology. - Vol.84, N 12 (2012, Dec.), p.1953-1960. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The international factor IX treatment network survey / E.Berntrop, A.D.Shapiro, S.Lejniece ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.18, Issue 3 (2012, May), p.e60-e87. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Beta-herpesvīrusu infekcijas reaktivācija pacientiem pēc alogēnisko cilmes šūnu transplantācijas / A.Sultanova, I.Trociukas, S.Čapenko, M.Čistjakovs, S.Grāvelsiņa, S.Lejniece, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 116.-120.lpp.

Identifying the stage of new CLL patients using TK, ZAP-70, CD38 levels / A.Rivkina, G.Vitols, M.Murovska, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.33, N 2 (2011, June), p.99-103. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Presence of HHV-6A, HHV-^B and EBV DNA in peripheral blood of primary chronic lymphocytic leukemia patients and its inffluence on B-cell subpopulation profile / A.Spaks, R.Birkenfelde, I.Spaka, A.Rivkina, M.Upmane, I.Sasoveca, S.Lejniece, V.Kalnina, I.Holodnuka // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.32-37.

Progressive multifocal leukoencephalopathy following fludarabine treatment in a chronic lymphocytic leukemia patient / S.Lejniece, Z.Jaunmuktane, S.Chapenko, M.Murovska, L.Feldmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.33, N 4 (2011, Dec.), p.239-241. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between beta-herpesviruses reactivation and complications development after peripheral blood stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Chapenko, A.Sultanova, S.Gravelsina, M.Chistjakovs, S.Donina, S.Lejniece, M.Murovska // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.27-31.

Splenektomijas komplikācijas aknu cirozes slimniekiem ar hipersplenismu / S.Lejniece, I.Vidmane-Ozola, V.Boka ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 212.-221.lpp.

The thymidine kinase's level correlation with different clinical parameters of chronic lymphocytic leukemia patients / A.Rivkina, S.Lejniece, G.Vitols, M.Murovska // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.29-34.

Transcription of B-cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in EBV-negative malignant and EBV-positive non-malignant B-cell lines / I.Holodnuka (Kholodnyuk), S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, S.Imreh // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.122-127.

 

Tēzes​​

 

Auziņa, Daiga. Kaulu bojājumu analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 120.lpp.

Auziņa, Daiga. Kaulu resorbcijas kontrole mielomas slimniekiem / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 121.lpp.

Iga mieloma ar ekstraosālu izplatību un izteiktu audzēja šūnu anaplāziju gados jaunam pacientam [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, S.Ņikuļšins ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Jaukta himērisma stabilitāte ilgtermiņā bez recidīva pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas pacientei ar akūtu mieloleikozi [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Trociukas, M.Āboliņa, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Korelācija starp NK šūnu līmeņiem, CD38 un HLL stadijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Rivkina, I.Holodnjuka, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Nazarovs, Jurijs. CD56, p53 un ciklīna D1 ekspresijas biežums multiplās mielomas šūnās un tā saistība ar klīniskajiem un laboratoriskajiem saslimšanas rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 204.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Characteristic of the bone marrow morphological criteria, Cyclin D1, p53 expressions and that correlation with different stages and ß-2 microglobulin level of patient with multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.471, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : final results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.127. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spontaneous bleeding rate on turoctocog alfa prophylaxis in a large cohort of patients with haemophiliaa followed for up to 5 years – trends over time and across geography / E.Santagostino, M.Martin-Salces, S.Lejniece, ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The correlations between levels of NK cells, ZAP-70 and stages of CLL [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Soloveičika, A.Rivkina, S.Lejniece, I.Holodņuka // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Vienlaikus primāri diagnosticēta al amiloidoze un mielomas slimība [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, I.Trociukas ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Гематологические опухоли и добавочные селезенки / В.Монкевич, И.Видмане-Озола, С.Лейниеце ...[и др.] // Сборник научных работ III Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи 2017" (Россия, Санкт-Петербург, 23-25 июня, 2017 г.) : [тезисы форума]. - Санкт-Петербург, 2017. - С.183.

Auziņa, Daiga. A population based study of primary simultaneous diagnosed multiple myeloma and al amyloidosis in Latvia (2011-2015) / D.Auziņa, S.Lejniece, K.Rācenis // 3rd International Conference on Multiple Myeloma (Milan, Italy, Oct. 7-9, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - Poster No.9.

Auziņa, Daiga. Kaulu minerālā blīvuma noteikšana pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Daukšte, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 183.lpp.

Ķermeņa masas indeksa raksturojums pacientiem ar mielomas slimību / J.Nazarovs, A.Breikša, S.Lejniece, R.Kleina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 205.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Expression of cyclin D1 and p53 protein as prognostic factor at different stages and beta-2 microglobulin level of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.469, Suppl.1 (2016, Sept.), p.S113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nazarovs, Jurijs. p21 antigēna ekspresijas biežuma korelācija ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskajiem rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 184.lpp.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.22, Issue S2 (2016, Febr.), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of final data from the multinational, non-interventional, observational emmos study (NCT01241396) in patients (Pts) with multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.3034. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Analysis of treatment and outcome data of 2904 patients from the EUTOS population-based registry / S.Lejniece, V.S.Hoffmann, M.Baccarani ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Auziņa, Daiga. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā stacionēto mielomas slimnieku datu analīze / D.Auziņa, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 265.lpp.

Bone marrow morphology and immunohistochemistry as a prognostic factor of renal insufficiency in case of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece, D.Auziņa // Virchows Archiv. - Vol.467, Suppl.1 (2015, Sept.), p.194. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Citomegalovīrusa un Epšteina-Barra vīrusa reaktivācija pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas / I.Trociukas, S.Čapenko, S.Lejniece, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 215.lpp.

Epstein-Baar virus reativation following allogeneic stem cell transplantation in early period post-transplant / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Murovska, S.Lejniece // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.48.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 from the chromosome instability region at human 3P21.31 is impaired in EBV-carrying Burkitt's lymphoma cell lines / I.Kholodnyuk, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.21.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell in inflammation and B-cell lymphomas / I.Holodņuka, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Kadiša, A.Lejnieks, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.76-77.

Expression of cyclin D1 as prognostic factor at different stages of multiple myeloma / A.Breikša, J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.83.

Expression of p53 in plasma cells and its correlation with clinical stages of multiple myeloma / J.Nazarovs, A.Breikša, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.107.

Frequency of HHV-6 and HHV-7 infections activation in patients with autologous and allogeneic peripheral blood stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Abolina, S.Lejniece, M.Murovska // Bone Marrow Transplantation. - Vol.50, Suppl.1 (2015, March), p.S575-S576. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Frontline induction therapy for multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice : third interim analysis of the multinational, observational EMMOS study (NCT01241396) / S.Lejniece, M.Mohty, E.Terpos ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.504. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Human cytomegalovirus reactivation and the results after allogeneic stem cell transplantation during outpatient treatment / I.Trociukas, S.Čapenko, M.Murovska, S.Lejniece // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.95-96.

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Kaulu smadzeņu rutīnas morfoloģisko diagnostisko kritēriju novērtējums saistībā ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 287.lpp.

Mielomas slimības un cukura diabēta saistības biežums un nozīme saslimšanas prognozē / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.lpp.

Treatment and outcome analysis of 2,904 pateints from the EUTOS population based registry / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.2780. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Auziņa, Daiga. Bone disease in case of newly diagnosed myeloma patients in Latvia D.Auzina, S.Lejniece // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.47-48.

Baseline characteristics of CML patients accross Europe - comparing real-world patients with patient collectives included in clinical trials / M.Baccarani, V.S.Hoffmann, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3160. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Datu analīze par pacientiem ar multiplo mielomu pēc autologās cilmes šūnu transplantācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā / I.Trocjuka, M.Āboliņa, S.Lejniece, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 259.lpp.

Granulocītu koloniju stimulējošā faktora (filgastrim) izmantošana perifēro asiņu cilmes šūnu mobilizācijā pacientiem ar mielomu / I.Trocjuka, S.Lejniece, M.Murovska, A.Rivkina ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 260.lpp.

Hypercalcemia in case of multiple myeloma in Latvia 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, I.Blimhena, J.Nazarovs // XXXV World Congress International Society of Hematology (Beijing, China, Sept.4-6, 2014) : Abstracts Book. - Beijing, 2014. - Abstr. No.EP-08-008.

Incidence of CML in Europe - a comparison of 19 European Countries with US SEER data / V.S.Hoffmann, D.Lindoerfer, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3145. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Investigation of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis and chronic lymphocytic leukemia / A.Kadisa, P.Studers, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, I.Holodnuka ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 272.lpp.

Kilosonija, Ņina. Iegūta VIII faktora deficīta izraisīta masīva asiņošana jaunai sievietei pēc ginekoloģiskas operācijas - gadījuma apraksts / Ņ.Kilosonija, N.Lietuviete, S.Lejniece // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 101.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju imūnhistoķīmisks raksturojums pacientiem ar dažādām mielomas slimības klīniskām stadijām / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 278.lpp.

Renal failure of newly diagnosed patients with multiple myeloma in Latvia : 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarov // 2nd International Conference on Multiple Myeloma (Athens, Greece, Nov.7-9, 2014) : [Abstracts]. - Athens, 2014. - Poster No.7.

Amyloidosis of upper gastrointestinal tract in case of lymphoma / R.Kleina, S.Lejniece, I.Franckeviča ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.57.

CML patients in clinical trials represent fairly well the general population of CML patients : a comparative analysis of 5803 patients from the EUTOS Registry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lejniece, V.S.Hoffmann, D.Lindoerfer ...[et al.] // Blood [Elektroniskais resurss]. - Vol.122, No.21 (2013, Oct.), 2735. - Starptautiski citējamā izdevumā.

EBV-linked immunophenotypes of Burkitt's lymphoma cell lines defined by 5-color flow cytometric analysis / I.Spaka, J.Osmjana, S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, V.I.Kalnina, I.Holodnuka ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 275.lpp.

Immunophenotypes of Burkitt's lymphoma cell lines alter at different Epstein-Barr Virus (EBV) infection latency types [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Spaka, S.Kozireva, J.Osmjana, S.Lejniece, I.Kholodnyuk ...[et al.] // 15th International Congress of Immunology (ICI) (Milan, Italy, Aug.22-27, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.00399…)

Nazarovs, Jurijs. AL amyloidosis in patient with myeloma : a case report J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.90.

The international, observational EMMOS registry of myeloma patients treated in routine clinical practise : first results / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. - Vol.13, Suppl.1 (2013, April), p.S229.-S230. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The pharmacokinetics of turoctocog alfa are consistent over different concentrations and production lots [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lejniece, V.Jiménez-Yuste, R.Klamroth ...[et al.] // Blood [Elektroniskais resurss]. - Vol.122, No.21 (2013, Oct.), 4783.

Changes in circulating B-cell subset profile associated with the presence of human herpes virus 6 (HHV-6) DNA in blood of primary chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients / A.Spaks, R.Birkenfelde, A.Rivkina, I.Sasoveca, V.Kalnina, I.Holodnuka (Kholodnyuk), S.Lejniece ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 289.lpp.

Correlation between ZAP-70 level and others prognostics markers in B-CLL patients / A.Rivkina, M.Murovska, G.Vitols, S.Lejniece // Haematologica. - Vol.97, Suppl.1 (2012, June), p.522. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hematoloģiskie audzēji un papildliesas / I.Vidmane-Ozola, V.Boka, E.Cunskis, S.Lejniece // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 268.lpp.

Sīmanis, Raimonds. Clinical course of hepatitis C -natural clearance : [abstract] / R.Simanis, S.Lejniece, L.Viksna // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.89.

A case of essential thrombocythemia and version of hereditary thrombophilia - MTHFR mutation / S.Lejniece, V.Dunska-Petersone, A.Toma, A.Lejnieks // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.88. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Complete ITP remission in adults following the splenectomy in Latvia / I.Vidmane-Ozola, S.Lejniece, V.Boka, I.Kalnins // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.649-650. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Expression of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell sub-populations of chronic lymphocytic leukemia patients / A.Rivkina, A.Spaks, R.Birkenfelde, S.Lejniece, M.Murovska, V.Saulite ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 317.lpp.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell lymphoma cell lines and on CD10-positive B-cells in peripheral blood of patients with B-cell lymphoproliferative disorders / I.Kholodnyuk, V.I.Kalnina, S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska ...[et al.] // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.149-150. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HHV-6 and HHV-7 infection in the patients with autologous peripheral blood stem cell transplantation : [abstract] / S.Chapenko, I.Trocjukas, S.Gravelsina, M.Chistyakov, A.Sultanova, S.Donina, Z.Nora-Krukle, S.Lejniece, M.Murovska // 7th International Conference on HHV-6&7 (Reston, Virginia, USA, Febr.27-March 2, 2011) : Program Book. - Reston, 2011. - P.63.

Laparoscopic versus open splenectomy for hematological patients / I.Kalnins, U.Teibe, S.Lejniece ...[et al.] // 4th Central European Congress of Surgery (Budapest, Hungary, Apr.28-30, 2011) : Book of Abstracts. - Riga, 2011. - P.40.

Pravaine, Dace. Grūtniecības norise un iznākums pacientēm ar Villebranda slimību / D.Pravaine, M.Jansone, S.Lejniece // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 78.lpp.

Predictive factors of complications following the splenectomy / I.Kalnins, S.Lejniece, V.Boka ...[et al.] // 15th Annual Meeting of European Society of Surgery (Krakow, Poland, Nov.17-19, 2011) : Abstract Book. - Krakow, 2011. - P.78.

Successful treatment of prostate cancer in a case of severe haemophilia A patient / S.Lejniece, A.Lejnieks, G.Kluce ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.219. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The European population-based CML registry : objectives and first results [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Hasford, A.Almeida, S.Lejniece ...[et al.] // 16th Congress of European Hematology Association (London, UK, June 9-12, 2011) [Elektroniskais resurss]. - London, 2011. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2012.g. 16.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.postersessiononline.eu/aula_poster.asp?grupo=442…

Timidīnkināzes koncentrācijas izmaiņas hroniskas limfoleikozes ārstēšanas gaitā / A.Rivkina, S.Lejniece, I.Ūdre, G.Vītols, M.Murovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 278.lpp.

Vidmane-Ozola, Ieva. Laparoskopiskās splenektomijas pielietojums pacientiem ar hematoloģiskiem audzējiem / I.Vidmane-Ozola, V.Boka, S.Lejniece // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 275.lpp.

ZAP-70 kā nemainīgs prognostisks rādītājs hroniskas limfoleikozes gadījumā / A.Rivkina, S.Lejniece, I.Ūdre, M.Murovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 279.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta anēmija / S.Lejniece ; [medicīnas redaktore M.Šetlere ; literārais redaktors J.Loja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 77, [1] lpp.

Lejniece, Sandra. Hematoloģija / S.Lejniece, J.Jirgensons // Propedeitika / G.Orļikova, J.Voicehovskas un K.Pičkura redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 293.-329.lpp.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Liesas slimības / M.Pūce, G.Trofimovičs, S.Lejniece, V.Boka // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 34.nod., 869.-884.lpp.

Dziļo vēnu tromboze : diagnostika, profilakse un ārstēšana : vadlīnijas / [darba grupa: D. Krieviņš, A. Kalvelis, S. Lejniece, A. Lejnieks, J. Gardovskis, A. Sondore, M. Jansone ...[u.c.]]. - [Rīga], 2012. - 83 lpp. - "Projektu atbalsta Bayer Health Care".

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Laboratoriskā diagnostika / H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, S.Lejniece ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 4.nod., 409.-535.lpp.

Propedeutics / [authors: O.Kalējs, J.Karpovs, J.Lācis, S.Lejniece, G.Orļikovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ... [et al.] ; translate from Latvian J.Voicehovska] ; edited by G.Orļikovs and K.Pičkurs ; Rīga Stradiņš University. Department of Internal Diseases. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2012. - 396, [1] lpp.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Limfoma : jautājumi un atbildes / S.Lejniece, I.Trocjuka, Dz.Bubire ... [u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 48.lpp.

Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens : LV 14164 B : patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. - Pieteikts: 15.02.2010 ; publicēts: 20.01.2011.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore