Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Tatjana Zakutajeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīga kursa apguves rezultātā studenti:
• zinās ekonomikā un uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantojamos terminus studiju un turpmākā darba mērķiem; • atpazīs un reproducēs apgūto leksiku profesionālā vidē, komunicējot ar klientiem, darījumu partneriem;
• atšķirs lietišķo/darījumu valodas stilu, atradīs sev vajadzīgo rakstisko un mutisko informāciju.

Prasmes

Sekmīga kursa apguves rezultātā studenti:
• pratīs iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, izmantojot apgūto terminoloģiju;
• izskaidrot galvenos jēdzienus biznesa terminoloģijā un praktiski tos lietot;
• rakstīt anotācijas, ziņojumus, lietišķas vēstules, CV un motivācijas vēstuli;
• sagatavot un sniegt prezentācijas;
• uzstāties sapulcēs, izteikt priekšlikumus, piekrist vai nepiekrist citu viedoklim.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju profesionālās komunikatīvās situācijās, kā arī rakstveidā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsLīva Spandega
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligātsSniedze Vilde
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligātsTatjana Zakutajeva