Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zita Goldšmite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot angļu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī sekmēt medicīniskās terminoloģijas apguvi un veicināt tās praktisku pielietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas kursa programmas apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• atpazīs un spēs angliski izskaidrot vai iztulkot latviski profesionālo terminoloģiju;
• spēs lasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu un atbildēt uz jautājumiem par tā saturu un/vai dot teksta kopsavilkumu.

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju, runājot par profesionāliem jautājumiem;
• sagatavot un sniegt prezentācijas par kursa laikā apskatītajiem profesionālajiem jautājumiem;
• pastāstīt par dažādām ar pacientu aprūpi saistītām problēmām, izmantojot profesionālo terminoloģiju;
• iegūt nepieciešamo informāciju no pacienta/klienta saistībā ar veselības stāvokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā.

Kompetences

Studējošie spēs efektīvi lietot angļu valodu, runājot par profesionāliem jautājumiem ar citiem profesionāļiem un pacientiem; spēs uzstāties angļu valodā par jautājumiem saistībā ar savu profesionālo sfēru; spēs darboties komandā ar citiem kolēģiem, par saziņas līdzekli izmantojot angļu valodu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.