Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar animācijas, video un citu audiovizuālo mediju rīkiem, metodēm un tehnikām, kā arī mūsdienu audiovizuālās kultūras kopainu un nozarēm. Veidojot pārskatu par šo digitālo mediju pielietojumu un tehnikām, tiks uzsvērta tematika par tēlu un naratīva veidošanu, pašiem nozīmīgākajiem elementiem attēlu un skaņu veidošanā un to savstarpējo mijiedarbību, attēla kompozīciju un digitālo montāžu, kā arī interaktivitāti. Studenti tiks iepazīstināti ar audiovizuālo vēstījumu veidošanas pamatiem dažādiem mērķa pielietojumiem un vidēm, kā arī to realizācijas procesa norisi. Kursa ietvaros tiks attīstīta prasme strādāt komandā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs raksturot animācijas kā vizuālās komunikācijas veida būtību un tās tipus.
Pārzinās, kā salīdzināt un analizēt animācijas vēstījumus un un pieejas.
Pārzinās animācijas elementus, kompozīciju un montāžas principus.

Prasmes

Spēs izstrādāt animācijas stāstījumu un izmantot naratīvu veidolus.
Pratīs praktiski izmantot teorētiskās zināšanas par animāciju.
Spēs patstāvīgi veidot vizuālās komunikācijas darbus animācijā.
Spēs autonomi sakārtot animācijas elementus, pielietojot galvenās kompozīcijas un naratīva veidošanas likumsakarības.

Kompetences

Autonomi un profesionāli spēs kritiski izvērtēt pieejamos resursus audiovizuālā projekta iecerei un realizācijai.
Atbildīgi un ētiski spēs animācijas ražošanas uzsākšanai iegūt un producēt atbilstošus nepieciešamos materiālus.
Spēs kompetenti izvēlēties vēstījumam atbilstošas audiovizuālās tehnoloģijas.
Demonstrēs kritisku attieksmi pret naratīva struktūru, vēstījumu, tēlu izvēli un audiovizuālo elementu pielietojumu, radot kustīgā attēla darbu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO5BakalaursIerobežota izvēleDzintars Krūmiņš
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursIerobežota izvēleDzintars Krūmiņš
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēleDzintars Krūmiņš
Sabiedriskās attiecības, SA3BakalaursIerobežota izvēleDzintars Krūmiņš