Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sociālās antropoloģijas metodoloģiskajiem pamatprincipiem un metožu spektru, kā arī likt apzināt galvenās ētiska rakstura problēmas, ar kādām izpētes gaitā var sastapties etnogrāfs. Kursa gaitā studenti apgūst arī pamatiemaņas vairāku antropoloģijā izmantojamu metožu un tehniku pielietošanā (piem., lauka piezīmes, materiālu kodēšana, izmantojot specializēto programmatūru)

Priekšzināšanas

Klasiskās antropoloģijas teorijas; Mūsdienu antropoloģijas teorijas

Rezultāti

Zināšanas

zināšanas par būtiskākajām metodoloģiskajām problēmām un ievirzēm kursā apskatīto tēmu ietvaros;
zināšanas par svarīgākajām izmantotajām empīriskā materiāla un analīzes tehnikām

Prasmes

Veikt novērojumu
veikt pierakstus
veikt pierakstu analīzi manuāli un ar programmatūras palīdzību
izstrādāt etnogrāfiju

Kompetences

izstrādā lauka pētījuma dizainu
analizē empīrisko materiālu
prezentē rezultātus rakstiski un mutiski

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsObligātsDiāna Kiščenko, Agita Lūse, Klāvs Sedlenieks, Agnese Bankovska, Matīss Šteinerts, Karīna Vasiļevska-Dāsa