Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Artūrs Utināns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķis

Apgūt zināšanas par uzvedības zinātnēm, apziņu un komunikāciju. Apgūt kritiskās domāšanas iemaņas, izvērtējot dažādas teorijas par cilvēka uzvedību, psihi un saskarsmi.

Priekšzināšanas

Komunikācijas situāciju analīze.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apgūst zināšanas par cilvēka apziņu, uzvedību un komunikāciju kā būtiskāko emociju lomu, motivācijas sistēmu, sociālo mijiedarbību, cilvēka rakstura, emociju, apzināšanās un domāšanas izmaiņas iespējām.

Prasmes

Studējošie iegūst prasmes orientēties mūsdienu sarežģītajos priekšstatos cilvēka uzvedības zinātnēs, psiholoģijā, psihoterapijā, psihiatrijā. Studējošie iegūst prasmes izvērtēt dažādu teoriju zinātniskumu saskaņā ar kritiskās domāšanas principiem.

Kompetences

Studējošie pārzina vispārējās teorijas par apziņu, uzvedību un komunikāciju. Studējošie spēj orientēties zinātņu un pseidozinātņu laukā. Studējošie orientējas zinātniskās un kritiskās domāšanas principos un atšķir šos domāšanas tipus no nezinātniskas informācijas ievākšanas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsIerobežota izvēle