Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Mārtiņš Vargulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kursa “Ārpolitikas analīze” mērķis ir iepazīstināt studentus ar ārpolitikas veidošanas un īstenošanas procesiem un to izpētes problemātiku.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Lekcijas tiks veltītas teorētiskās bāzes pilnveidošanai, atklājot dažādas analītiskās pieejas ārpolitikas izpētē, norādot analītisko līmeņu īpatnības un analizējot ārējo un iekšējo faktoru mijiedarbību, balstoties uz valstu pieredzi. Tajā pašā laikā lekciju laikā studenti tiek aicināti aktīvi diskutēt, apspriest idejas un uzdot jautājumus. Semināri savukārt domāti studentu analītisko iemaņu pilnveidošanai teorētiskās zināšanas pielietojot empīriskā materiāla analīzei. Semināros no dažādu teorētisko pieeju perspektīvām tiks apskatīti atsevišķu valstu ārpolitisko stratēģiju ietekmējošie aspekti. Savukārt rakstu darbi palīdzēs strukturēt lekciju, semināru un lasīšanas laikā apgūto informāciju.

Prasmes

Analītiskās prasmes.

Kompetences

Orientēšanā ārpolitisko notikumu problemātikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursObligātsMārtiņš Vargulis