Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Sniegt zināšanas par faktoru kopumu, kas nosaka sabiedrību mainīgo attieksmi pret normalitāti un garīgām saslimšanām.

Priekšzināšanas

Spēja lasīt un saprast tekstu angļu valodā.
Vēlamas priekšzināšanas medicīnas socioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēs izskaidrot, kā dažādi faktori (kultūra, sociālā vide, reliģija, politiskais režīms, mediji, medicīna u.c.) nosaka normalitāti un ārprātu.

Prasmes

Students pratīs analizēt ar garīgajām saslimšanām saistītu problemātiku sabiedrībā un veselības un sociālajā aprūpē: labklājība sociālās aprūpes centros un psihiatriskajās klīnikās, stigmatizācija un diskriminācija, integrācija sabiedrībā u.c.

Kompetences

Students spēs interpretēt dažādu faktoru (kultūras specifikas, sociālās vides, reliģijas, politiskā režīma, medicīnas u.c.) ietekmi normalitātes un ārprāta definēšanā un izvērtēt šo faktoru ietekmi garīgo saslimšanu ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleVents Sīlis