Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aleksandrs Matvejevs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Iepazīt policijas vietu ārvalstu valsts varas mehānismā.

Uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar ārvalstu policijas struktūrām un dienestiem, darbības tiesisko reglamentāciju, darba organizāciju, dienestu policijā, policijas darba efektivitātes vērtējumu.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas , apgūstot studiju kursus un mācību priekšmetus „Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti, „Pirmā svešvaloda (Angļu valoda)” .

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina ārvalstu policijas dienestus; studējošie labāk izprot ārvalstu policijas darba organizācijas principus; studējošie izprot ārvalstu policijas darbības tiesiskās reglamentācijas principus; studējošiem būs priekšstats par iespējām, nosacījumiem un nozaru veidiem sadarbībai ar ārvalstu policijas dienestiem; studējošie zina vispārēju policijas dienesta attīstības vēsturi.

Prasmes

Prasmes orientēties ārvalstu policijas filozofijas modeļos; praktiskas prasmes par saziņas metodēm un policijas sadarbības kanāliem; prasme praktiski sintezēt un izmantot dažādu valstu policijas taktiku riska situācijās.

Kompetences

Studējošie pārzina kaimiņvalstu policijas amatu vai pakāpju atšķirības zīmes; studējošie spēj sadarboties ar ārvalstu policijas amatpersonām; spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt lēmumus par sarežģītu kopīgu pārrobežas uzdevumu veikšanu un plānošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēle