Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ingūna Lubaua
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Veicināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi bērnu kardioloģijā, sniegt zināšanas par sirds un asinsvadu sistēmas uzbūvi, funkcionālām un strukturālām īpatnībām bērniem, kā arī veidot prasmes un iemaņas sirds patoloģiju diagnostikā, profilaksē un ārstēšanā.

Priekšzināšanas

Preklīniskās teorētiskās zināšanas par sirds asinsvadu sistēmas uzbūvi, funkciju; klīniskās zināšanas propedeitikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot sekmīgi studiju kursu, students iegūs padziļinātas zināšanas un spēs orientēties bērnu kardioloģijā.

Prasmes

Pēc studiju kursa apgūšanas, students izpratīs sirds slimību etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku bērniem. Protīs novērtēt sirds funkcionālo izmeklējumu rezultātus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas, students pratīs interpretēt sirds patoloģiju hemodinamiku, pratīs izveidot izmeklēšanas un ārstēšanas plānu sirds patoloģiju gadījumos, spēs interpretēt bērnu elektrokardiogrammas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēleEmīls Šmitiņš, Pauls Sīlis, Elīna Ligere, Inga Lāce, Ingūna Lubaua
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle