Pārlekt uz galveno saturu

Pediatrijas katedras mērķis ir būt par mūsdienīgu studējošiem un darbiniekiem draudzīgu izglītības un zinātnes centru pediatrijas jomā, kura darbība būtu atpazīstama ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma izglītība pediatrijā atbilstīgi RSU akreditētām programmām
 • Tālākizglītība pediatrijā un tās apakšspecialitātēs (rezidentūras un ārstu tālākizglītības programmu realizācija)
 • Doktorantūras programmu realizācija
 • Zinātniskie pētījumi pediatrijā un tās apakšspecialitātēs (starptautiskie pētījumi, Valsts programmas, granti, studentu, rezidentu u. c. pētījumi)
 • Sadarbība ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu bērnu slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses, kā arī studiju programmu un pētniecības jautājumos
 • Sadarbību ar citām RSU struktūrvienībām, Latvijas un starptautiskām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām RSU un Pediatrijas katedras stratēģijas izpildē
 • Sadarbība ar sabiedrību bērnu veselības veicināšanā un slimību profilaksē

Pētniecības virzieni 

 • Bērnu slimības, to epidemioloģija, klīnika, diagnostika, ārstēšana un prevencija

Zinātniskās tēmas

 • HORIZON 2020 programmas projekts “Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union”
 • Valsts pētījuma programma VPP projekts Nr. 5.6.2. “Dzīvībai bīstamo un sabiedrībai nozīmīgo infekcijas slimību izpēte bērniem ar jaunu zinātniski pamatotu rīcības algoritmu izstrādi bērnu mirstības samazināšanai Latvijā” (2014–2017)
 • RSU projekts "Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā epidemioloģija hospitalizētiem bērniem un ar to saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte"
 • “Cilvēka bokavīrusa (HBoV) tipu epidemioloģija, patogenitāte un iespējamā asociācija ar dziļo elpceļu slimībām un akūtu gastroenterītu bērniem
 • Anti- Biopharmaceutical Immunization: Prediction and analysis of clinical relevance to minimize the risk of immunization in Juvenile idiopathic arthritis patients (2015–2018)
 • Pharmacoviligilance in juvenile idiopathic arthritis patients (Pharmachild) treated with biologic agents and/or methotrexate (2014–2019)
 • An Observational Registry of Abatacept in patients with Juvenile idiopathic arthritis (2014–2018) - projekta vadošais partneris PRINTO, EULAR Centre of Excellence in Rheumatology
 • The PRES European Network of Registries for Autoinflammatory Diseases in Childhood (2015–2020)
 • JIA-PREVENT (2013–2017)
 • A 2-Part Open-Label Study to Assess the Clinical Benefit and long-term safety of Etanercept in Children and Adolescents with Extended oligoarticular Juvenile idiopathic arthitis, Enthesitis-related arthitis, Psoriatic arthitis (2011–2018)

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnika, Bērnu ķirurģijas klīnika, Neonatoloģijas klīnika u. c.
 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas, Iekšķīgo slimību, Ģimenes medicīnas, Ķirurģijas, Bērnu ķirurģijas un Infektoloģijas katedra, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija u. c.
 • RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
 • Ovjedo Universitāte (Spānija)
 • Vašingtonas Universitāte (ASV)
 • Helsinku Universitātes (Somija) Virusoloģijas nodaļa
 • Latvijas Ārstu biedrība
 • Latvijas Pediatru asociācija
 • Latvijas Pediatru-gastroenterologu asociācija
 • Latvijas Pediatru-endokrinologu asociācija
 • Latvijas Pediatru-onkohematologu asociācija
 • Latvijas Pediatru Reimatologu biedrība
 • Latvijas Bērnu reimatologu asociācija
 • Latvijas Bērnu pneimonologu un alergologu biedrība
 • Latvijas Bērnu infektologu biedrība
 • Latvijas Bērnu kardioloģijas asociācija
 • Latvijas Bērnu ķirurgu asociācija
 • Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija
 • Latvijas Neonatologu biedrība
 • Latvijas Ģimenes ārstu asociācija
 • Latvijas Infektoloģijas centrs
 • Latvijas Specializēto Pediatru biedrība
 • HUSLAB (Helsinki University Hospital Laboratory services)
 • PRINTO (The Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation)