Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursā „Bērnu slimības III” studējošais apgūs bērnu asinsrades sistēmas, endokrīnās sistēmas un atsevišķas neonatālā perioda biežāk sastopamās slimības, to izcelsmi, norisi, diferenciāldiagnozi, ārstēšanu un profilaksi. Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai, uzsākot studiju programmas „Bērnu slimības IV”.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – III”,

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības III” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
• Izskaidrot biežāk sastopamo anēmiju īpatnības bērnu vecumā. Atpazīt trombocitārās sistēmas patoloģijas bērniem. Saprast asins recēšanas sistēmu un tās traucējumus. Izskaidrot leikēmijas īpatnības bērnu vecumā.
• Saprast endokrīnās sistēmas strukturālās un fizioloģiskās īpatnības bērnu vecumā. Izprast pubertātes vecumposma fizioloģiju un iespējamās biežākās patoloģijas. Saprast augšanas procesa regulāciju dažādos bērna vecumposmos. Atpazīt adipozitāti.
• Sapratīs pasākumu kopumu, kas veicams diferencējot jaundzimušo dzeltes un krampjus jaundzimušā periodā, kā arī zinās LR likumdošanu, pasākumu kopumu, kas nosaka zīdaiņu vecuma bērnu aprūpi.
• Zinās bērna vecuma pacientu īpatnības saindēšanās gadījumos un pie šoka, kā arī zinās veicamo pasākumu apjomu un kārtību.

Prasmes

Studējošais iegūst prasmes slima bērna hematoonkoloģijā, endokrinoloģijā un neonatālā perioda izmeklēšanā, klīniskā slēdziena veidošanā, kā arī prasmi secināt pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības.

Kompetences

Studējošais bērnu hematoonkoloģijā un endokrinoloģijā būs kompetents savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferencildiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.