Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursā „Bērnu slimības IV” studējošais apgūs neonatoloģiju, endokrinoloģiju, kardioloģiju, reimatoloģiju, gastroenteroloģiju, pulmonoloģiju, nefroloģiju, hematoloģiju, sarežģīto un retāk sastopamo slimību patoģenēzi, klīniskās izpausmes, ārstēšanu, profilaksi un diferenciāldiagnozi, neatliekamos stāvokļus bērnu ārsta praksē un to neatliekamo terapiju, manipulācijas, kā arī apgūst bērna primārās veselības aprūpes pamatprincipus, apkopojot iepriekšējās zināšanas. Studējošie apgūst arī biežāko kardinālo simptomu kompleksus bērnu infekcijas slimībās. Studiju priekšmets veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu un prasmju pielietošanai uzsākot studijas rezidentūrā pediatrijā.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – III”, “Bērnu infekcijas slimības”.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības IV” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: Raksturot šoka īpatnības neonatālā periodā. Aprakstīt endokrīno dziedzeru slimības jaundzimušo periodā. Raksturot ārstnieciskā uztura modeļus bērniem ar dažādām gremošanas sistēmas orgānu patoloģijām un vadošo sindromu algoritmu bērnu gastroenteroloģijā bērniem. Raksturot I un II tipa cukura diabēta manifestācijas īpatnībām dažādos bērnu vecumos. Raksturot dzimumattīstības traucējumus. Aprakstīt ārējās elpošanas funkciju praktisko noteikšanu bērniem, pneimoniju īpatnības bērniem saistībā ar imūno sistēmu. Raksturot locītavu sindromu bērniem, hipertensiju bērnu vecumā. Aprakstīt iegūto un iedzimto sirdskaišu diferenciālo diagnostiku. Raksturot difūzās saistaudu sistēmas slimības bērniem. Aprakstīt leikēmijas terapijas algoritmus. Raksturot izplatītākās nieru slimības, kas saistās ar hematūriju, proteīnūriju, hipertenzijas sindromu. Raksturot nefrotisko sindromu bērniem. Klasificēt neatliekamos stāvokļus bērna ārsta praksē, paskaidrot kardiopulmonālās reanimācijas, sadzīves un medikamentozo intoksikāciju īpatnības bērnu vecumā. Paskaidrot neatliekamās palīdzības rīcības shēmu. Raksturot biežākos kardinālos simptomus bērnu infekcijas slimībās. Raksturot hipertenziju dažādos bērna vecumos, kā arī aprakstīt iedzimto sirdskaišu diferenciāldiagnostiku.

Prasmes

Izmeklēt veselu un slimu bērnu, klīniskā slēdziena veidošana, kā arī izdarīt secinājumus pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības iegūtās kompetences līmenī. Studējošais pratīs sastādīt neatliekamās terapijas rīcības plānu bērniem un jaundzimušajiem pie neatliekamiem stāvokļiem, ārstnieciskā uztura modeļus bērniem ar dažādām gremošanas sistēmas orgānu patoloģijām, nozīmēt neatliekamo terapiju cukura diabēta pacientam, nozīmēt ārējās elpošanas funkciju noteikšanu un neatliekamo terapiju pacientam ar astmu, veikt locītavu mērījumus un kustīguma izmeklējumus. Lietot racionālās antibakteriālās terapijas principus bērniem un diagnosticēt variablas infekcijas slimības bērnu vecumā izmantojot kardinālo simptomu kompleksus.

Kompetences

Studējošais būs kompetents savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija, MFp 11MaģistrsObligātsSandra Derkevica, Ingūna Lubaua, Pauls Sīlis, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Ineta Grantiņa, Valda Staņēviča, Ieva Puķīte, Jevgēnija Petruhina, Dace Sniedze, Žanna Kovaļova, Ilze Grope, Gunta Laizāne