Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Ārgalis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Izveidot studentiem izpratni par ģimenes svarīgu lomu sabiedrībā un bērna kā sabiedrības vismazāk aizsargātās daļas vislabāko interešu aizsardzību, iezīmēt galvenos bērnu tiesību aizsardzības principus, veicināt izpratni par aizsardzības sistēmu un iestāžu kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā. Attīstīt studentos spēju identificēt, analizēt un risināt ģimenē izveidojušos krīzes situāciju un problēmu. Studiju kursa laikā studentiem ir jāiepazīstās ar Latvijas Republikas ģimenes un bērnu tiesību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī ir jāiemācās pielietot tos, sniedzot palīdzību krīzē nonākušajām ģimenēm un bērniem.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši izpratni par ģimenes un bērnu tiesību regulējumu un sociālām garantijām kursa ietvaros apgūstamo personu lokam.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti sociālā darba kompetences ietvaros spēs izvērtēt un rast risinājumu vispārīgos ģimenes tiesību jautājumos un specifiskos bērnu tiesību jautājumos, studentiem būs prasmes atšķirt kādas sociālās garantijas un tiesības piemērojamas konkrētam personu lokam.

Kompetences

Studenti apgūs rīcību konkrētām situācijām ģimenes tiesību jautājumos, specifiskām situācijām bērnu tiesību jautājumos, kā arī ģimenēm un bērniem paredzētu sociālo garantiju saņemšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN6BakalaursObligātsAndris Ārgalis
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligāts