Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Andris Mikulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizika

Mērķis

1. Sniegt zināšanas galvenajos vispārīgās biofizikas jautājumos.
2. Radīt izpratni par fizikas un aparatūras nozīmi medicīnā un slimību diagnostikā.
3. Apgūt kursā ietverto biofizikālo jautājumu (asinsrites, acs optiskās sistēmas, dzirdes, biomehānikas) uzdevumu tipus un to risināšanas metodiku.
4. Attīstīt spējas ieraudzīt un risināt (tai skaitā arī matemātiski) problēmas medicīniskajā fizikā.
5. Apgūt nepieciešamās zināšanas, medicīnas fizikā lietotos terminus, lai varētu sekmīgi mācīties saistītos kursus.

Priekšzināšanas

Zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus.
2. Saprast fizikas un matemātikas nozīmi medicīnā.
3. Saprast medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālo izpratni un iegūšanas veidus.
4. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsargāties no nevēlamas iedarbības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1. Orientēsies biofizikā izmantotajos terminos.
2. Izmantos iegūtās zināšanas kardiovaskulāro slimību novērtēšanai.
3. Novērtēs asinspārliešanas un šļirču izmantošanu no fizikāli-matemātiskā viedokļa.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus fenomenus un likumus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligāts