Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Lektora p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

Lekciju sagatavošana un lasīšana;

Praktisko darbu vadīšana;

Eksāmenu pieņemšana un labošana

2010 - pašlaik

Skolotājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Mācību stundu sagatavošana un vadīšana;

mājas darbu un kontroldarbu labošana. ​​

2009 - 2011

Inspektors

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs

Inspekcijas pārbaužu veikšana vietās, kur notiek darbības ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem un kodolmateriāliem. ​​

2009 - 2010

Skolotājs

Rīgas Igauņu vidusskola

Mācību stundu sagatavošana un vadīšana, mājas darbu un kontroldarbu labošana. ​​

2008 - 2008

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

Akciju sabiedrībā „Sadales tīkls”

Uzņēmuma informācijas sistēmu pilnvērtīgas darbības un attīstības nodrošināšana, priekšlikumu izstrādāšana un projektu vadīšana jaunu informācijas sistēmu ieviešanā, esošās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras analīze un priekšlikumu sagatavošana tās attīstībai. ​​

2007 - 2008

TLD (Termoluminiscentās dozimetrijas) sektora vadītājs

Radiācijas drošības centrs

Kvalitātes sistēmas nodrošināšana termoluminiscentās dozimetrijas mērījumiem, termoluminiscentās dozimetrijas iekārtu un dozimetru regulāras kalibrēšanas nodrošināšana, kvalitatīvu dozimetrisko mērījumu savlaicīga nodrošināšana un informācijas sniegšana operatoriem un inspektoriem par pieļaujamās dozas pārsniegšanu. ​​

2006 - 2007

Inspektors

Radiācijas drošības centrs

Inspekcijas pārbaužu veikšana vietās, kur notiek darbības ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem un kodolmateriāliem. ​​

2005 - 2006

Skolotājs

Āgenskalna ģimnāzija

Mācību stundu sagatavošana un vadīšana, mājas darbu un kontroldarbu labošana, klases audzināšana, klases pasākumu vadīšana un aktuālu problēmu apspriešana ar vecākiem. ​​

2003 - 2005

Laborants

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Dielektriskās caurlaidības, polarizācijas un elektrokaloriskā efekta mērījumu veikšana, to analīze un matemātisko aprēķinu veikšana. ​​

2002 - 2002

Pārdevējs

SIA „Narvesen Baltija”

Pircēju apkalpošana, preču izvietošana plauktos un smalkmaizīšu cepšana.​​

Izglītība

2005 - 2007

Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā

Latvijas Universitāte

*(aizpildīt pēc izvēles - promocijas darba nosaukums "Nosaukums"; promocijas darba vadītājs: vārds uzvārds)

2001 - 2005

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Fizika

Teorētiskā mehānika

Docētie studiju kursi

Biofizika

Fizika

Medicīniskā fizika

Teorētiskā mehānika

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.