Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Veicināt maģistrantu zināšanu paplašināšanu par aktuālajām tiesiskajām problēmām biomedicīnā. Iepazīstināt maģistrantus ar biomedicīniskās prakses tiesisko nodrošinājumu un problēmu risinājumiem.

Priekšzināšanas

Medicīnas tiesības, Cilvēktiesības, Krimināltiesības, Civiltiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina biomedicīnas tiesību pamatus. Spēj veikt gan attiecīgu darbu, gan arī darbu pētniecību, tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos konkrētas tēmas ietvaros, kā arī nepieciešamības gadījumā tos pārveidot, lietojot jaunas un nestandarta pieejas.
Spēj argumentēti pamatot, izskaidrot un piedalīties diskusijās, kā arī sniegt atzinumus par sarežģītiem vai sistēmiskiem jautājumiem biomedicīnas tiesisko problēmjautājumu jomā, par profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Papildus, studējošie spēj patstāvīgi sekot jauninājumiem attiecīgajā tiesību nozarē, lai risinātu profesionālā rakstura jautājumus vai veiktu pētījumu. Spēj radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus, diskutēt un pamatot savu viedokli.

Prasmes

Studējošie prot piemērot spēkā esošo tiesisko regulējumu biomedicīnas tiesību problēmjautājumu risināšanai un identificēt problemātiku, kas saistīta ar nacionālā un starptautiskā regulējuma nepilnībām. Studējošie prot izmantot dažādas stratēģijas, lai analizētu biomedicīnas tiesību pamata un problēmjautājumus, kā arī prot izstrādāt motivētus priekšlikumus biomedicīnas tiesību problēmjautājumu risināšanai.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu, studējošie spēj patstāvīgi analizēt biomedicīnas tiesību problēmjautājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Liene Ņikitina-Zaķe, Daniela Izotenko