Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Guna Semjonova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Mehānika; Biomehānika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem medicīniskās biomehānikas jautājumiem.
Veicināt izpratnes veidošanu par biomehānikas likumu nozīmi cilvēka kustības diagnostikas iekārtu principos un patoloģisku kustību paternu diagnostikā.
Apgūt kursā ietverto biomehānikas jautājumu uzdevumu tipus un to risināšanas metodiku.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija. Fizikas un matemātikas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot mīksto un cieto bioloģisko audu galvenās biomehāniskās īpašības; novērtēt bioloģisko audu uzvedību, ja uz tiem iedarbojas slodze; aprēķināt bioloģisko audu galvenos mehāniskos parametrus; izklāstīt cilvēka kustību un balsta aparāta pasīvo un aktīvo struktūru; analizēt kustības biomehāniku; spēs izklāstīt protezēšanas un ortozēšanas problēmas.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs izprast zinātniskos pētījumus biomehānikas jomā, iegūs iemaņas biomehānikas galveno parametru aprēķināšanā, spēs izskaitļot maksimālo spriegumu, deformācijas un elastības moduli biomateriāliem, spēs izskaitļot spēkus un reakciju dažādās locītavās, ka arī analizēt cilvēka kustību un izklāstīt balsta mehāniku.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu protēžu un ortožu izgatavošanai, veicot ekstremitātes protezēšanu un ortozēšanu vienkāršās klīniskās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsGuna Semjonova, Darja Ņesteroviča-Petrikova
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts