Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Kantāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistikā un slēdzienstatistikas metodēs atšķirību novērtēšanai), kas nepieciešamas bakalaura darba izstrādei, zinātniskās literatūras analīzē un pētnieciskā darbā savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt Excel un IBM SPSS Statistics piedāvātas iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai;
* pareizi interpretēt iegūtos rezultātus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās Excel un IBM SPSS Statistics;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes, korelācijas analīzi;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas Excel un IBM SPSS Statistics;
* izveidot tabulas un diagrammas Excel un IBM SPSS Statistics datorprogrammās ar iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas Excel un IBM SPSS Statistics, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN9BakalaursObligātsInāra Kantāne, Vinita Cauce
Uzturs, RFUN7BakalaursObligātsInāra Kantāne, Vinita Cauce
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA4BakalaursObligātsInāra Kantāne, Lāsma Asare, Vinita Cauce
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsInāra Kantāne, Lāsma Asare, Vinita Cauce
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligātsInāra Kantāne, Lāsma Asare, Vinita Cauce
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligātsInāra Kantāne, Lāsma Asare, Vinita Cauce
Uzturs, RFU6BakalaursObligātsInāra Kantāne, Lāsma Asare, Vinita Cauce