Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ņikita Horoševs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Mehānika; Biomehānika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par cilvēka pozas un kustību analīzi, spēkiem, kas darbojas uz cilvēka ķermeni, motorās kontroles teoriju, bērna normālas motorās attīstības pamatprincipiem un kā to izmantot, veidojot vingrinājumu programmu.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs definēt kinemātikas un statikas jēdzienus, zinās nosaukt un atpazīs ķermeņa kustības un pozīcijas, spēs aprakstīt to analīzes principus, locītavu stāvokļus, kustību apjomu locītavās un tā mērīšanu, kinemātiskās ķēdes, spēkus, kas darbojas uz cilvēka ķermeni, sviras cilvēka ķermenī, muskuļu makroskopisko un mikroskopisko uzbūvi, to funkcionēšanas pamatprincipus, slīdošo pavedienu teoriju, kontrakciju režīmus, motorās kontroles teoriju un bērna normālu motoro attīstību, cilvēka aktivitāšu analīzes un vingrinājumu programmas izveides pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt cilvēka kustību un ķermeņa stāvokļa analīzi, praktiski veikt pasīvās kustības un kustību apjoma noteikšanu ekstremitāšu locītavās, demonstrēt cilvēka pozīciju, kurās piedāvāt aktīvās kustības un pozas noturēšanu, progresiju atbilstoši motorās kontroles attīstības principiem.

Kompetences

Analīze un sintēze: Iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot pacientu fiziskā funkcionālā stāvokļa izmeklēšanai un fizioterapijas efektivitātes novērtēšanai. Izvērtēšana: Students spēs interpretēt veikto novērtējumu rezultātus; spēs pamatot terapeitisko pasākumu izvēli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligātsŅikita Horoševs, Velga Gaļanska, Jūlija Zemļinska
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligātsŅikita Horoševs, Velga Gaļanska, Jūlija Zemļinska