Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Rudīte Koka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģija

Mērķis

Veidot izpratni par molekulārajiem procesiem šūnā, šūnas funkciju saistību ar homeostāzes nodrošināšanu cilvēka organismā, kā arī izpratni par cilvēka genoma uzbūves principiem un genoma funkciju traucējumu lomu ģenētisko patoloģiju etioloģijā, attīstīt studējošo prasmes molekulārās bioloģijas metožu apgūšanā, palīdzēt izprast iegūto teorētisko zināšanu izmantošanai medicīniskajā praksē, palīdzēt izprast zinātnes lomu medicīnas attīstībā un zinātnes atziņu pielietojuma iespējas ārsta praksē.

Priekšzināšanas

Vispārējā vidējā izglītībā apgūtās zināšanas bioloģijā un ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

• Studenti analizē dažādu eikariotu šūnas uzbūves atbilstību tās funkcijām;
• pamato saistību starp šūnas struktūru un abnormālību funkciju lomu cilvēka patoloģijā;
• salīdzina mitozē un mejozē notiekošos procesus;
• zina ģenētikas galvenās likumsakarības;
• novērtē Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā;
• salīdzina monohibrīdiskās, dihibrīdiskās, polihibrīdiskās un analizējošās krustošanas rezultātus;
• skaidro alēlisko un nealēlisko gēnu mijiedarbības veidus un gēnu mijiedarbības ietekmi uz pazīmju izpausmi fenotipā, analizē gēnu saistību;
• zina nukleīnskābju struktūru, skaidro DNS replikāciju, transkripcija, translāciju un gēnu ekspresijas regulēšanu;
• zina hromosomālās pataloģijas, analizē to iespējamos rašanās mehānismus un sekas;
• zina faktorus, kas izjauc gēnu līdzsvaru populācijā, zina izlases veidus un raksturo izlasi cilvēka populācijā;
• skaidro populācijas ģenētikas atziņu pielietošanas iespējas praktiskajā medicīnā;
• pamato attīstības gēnu mutāciju izpausmes agrīnās ontoģenēzes stadijās; skaidro attīstības gēnu ietekmi uz organisma uzbūvi;
• pamato savu viedokli, analizējot konkrētās situācijas par cilvēka pazīmju pārmantošanu;
• lieto lekcijā un nodarbībā apskatītos bioloģijas jēdzienus un terminus.

Prasmes

Studenti lieto gaismas mikroskopu, lai identificētu eikariotu specifiskas šūnas struktūras; dažādu tipu metafāzes hromosomas; politēnās hromosomas; skaidro struktūru uzbūves saistību ar funkcijām; grafiski attēlo mitozes un mejozes fāzes un skaidro notiekošos procesus; veido ooģenēzes un spermatoģenēzes shēmas; sastāda un analizē dažādu iedzimšanas tipu ciltskokus; prezentē multifaktoriālā iedzimšanas tipa slimības etioloģiju, iespējamos cēloņus; izmantos molekulārās bioloģijas metodi, lai izdalītu un pierādītu bukālā epitēlija šūnu DNS; klasificē mainības un mutāciju veidus; diskutē par gēnu, hromosomu, genoma mutāciju rašanās mehānismiem; risina ģenētikas un molekulārās bioloģijas uzdevumus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas medicīniskajā citoloģijā, ģenētikā, novērtē zinātnes sasniegumu un ģenētikas lomu zobārsta praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligātsRudīte Koka
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligātsMiki Nakazawa-Miklaševiča, Aija Strode, Arta Katkeviča, Loreta Miļuna
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsObligātsMiki Nakazawa-Miklaševiča, Reičela Heinrihsone
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligāts