Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2019 - 2011

Pētnieks

Projekts “Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fito līdzekļa izstrāde”

2009 - 2019

Docents

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2005 - 2011

IZM ISEC eksperte vērtēšanas jautājumos

1996 - 2005

Bioloģijas skolotāja

Siguldas Valsts ģimnāzija

pašlaik

Associate Professor

Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

Izglītība

1999 - 2005

Doktora grāds pedagoģijā

LU Pedagoģijas doktora studijas

1995 - 1996

Maģistra grāds bioloģijā

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte

1990 - 1995

Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotāja specialitāte

DPU Bioloģijas un ķīmijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Papildizglītība

 

 • 2018.gada septembris- 2019.g.marts angļu valodas kursi 80 akadēmisko stundu apjomā Alius Lingua (B.2.1.) Sertifikāta nr. 1656-2019.
 • 2019.gada janvāris RSU seminārs "Kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam?" Lektori: asoc.prof. J.Aleksejūniene, Britu Kolumbijas universitāte, Vankūvera (Kanāda), prof. Māra Pilmane, prof. Aivars Lejnieks, prof. Sandra Kaija, Elīna Dāce (RSU Zinātniskā sekretāre) Nr. 2019/70.
 • 2019.gada janvāris RSU vieslekcija par testu izstrādi un adaptāciju. Lektore: doc.dr.psych.T.Kanonire Nr. 2019/39.
 • 2017.gada augusts seminārs „Assessment of Study Results: Theory and Application” Lektori: Izglītības zinātņu doktore Nomy Dickman (Bar-Ilan Universitāte, Izraēla). Nr. 2017/618.
 • 2017.gada maijs RSU seminārs „Vērtēšana augstākajā izglītībā: Ziemeļamerikas perspektīva.” Lektors: prof. Andis Klegeris (Kanādas Britu Kolumbijas Universitāte). Nr. 2017/209.
 • 2017.gada marts- maijs tematiskais cikls „Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde” Lektori: doc. Inese Gobiņa, doc. Anda Ķīvīte, Komunikācijas fakultātes dekāne Taņa Lāce, asoc. prof. Ritma Rungule. Nr. 2017/198.
 • 2017.gada janvāris tematiskais cikls „Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?” Lektors: Jānis Jakobs. Nr. 2017/19
 • 2016.septembris-2018.aprīlis angļu valodas kursi 80 akadēmisko stundu apjomā Alius Lingua (B.1.1.; B.1.2.) Sertifikātu nr. 1320-2016; 1364-2017
 • 2016.gada decembris RSU seminārs „Principles of effective learning. Teaching, learning and assessment in harmony.” Lektori: Terhi Karaharju-Suvanto (Somija), Joseph Undrell Moore (Lielbritānija). Nr. 2016/682.
 • 2016.septembris-2017.gada februāris anļu valodas kursi 80 akadēmisko stundu apjomā Alius Lingua (B.2.1.)
 • 2016.decembris- maijs angļu valodas kursi 80 akadēmisko stundu apjomā Alius Lingua (B.1.1.) Sertifikāta nr. 1320-2016
 • 2015. septembris-2016.janvāris English Learning Center New Horizons angļu valoda B1 līmenis. Certificate No. 61N/2016
 • 2014. augusts Southampton, UK, Lewis school of English. Certificate No. 454
 • 2014. jūnijs RSU. Jaunākie pētījumi Šūnu un molekulārās farmakoloģijas laboratorijā. Sertifikāta nr. 2014/1968
 • 2014. jūnijs RSU. Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā. Sertifikāta nr. 2014/2054
 • 2014. janvāris RSU. Parazitārās infekcijas: no dzīvnieka uz cilvēku. Latvijas ārstu biedrības konferences apliecība.
 • 2013. jūnijs RSU. E-studiju vides lietošana. Nr. 00024
 • 2013. janvāris LR IZM VISC. Mācību grāmata mūsdienīga mācību procesa kontekstā. Zinātniskā recenzenta bioloģijā apliecība Nr.K-0088/2013

 

Konferences

1. The smokeless tobacco as xenobiotic compound. 1st International Conference on xenobiotics and endogens in biological matrices. Italy, Sassari university, 7 June 2019

2. Mapping as a Tool for Biomaterials Study Content Harmonization with Significant Research Findings. ATEE Spring Conference. Latvia, Riga, 7-8th June 2019

3. Factors effecting hydrolysable tannin solvent extraction. Rīga Stradiņš university international conference on Medical and Health Care Sciences «Knowledge For Use in Practice». Latvia, Riga. 1-3 April 2019.

4. Teaching approach and methods for development of the consultation competency in pharmacy studies. Rīga Stradiņš university international conference on Medical and Health Care Sciences «Knowledge For Use in Practice». Latvia, Riga. 1-3 April 2019.

5. Elective Course for Medical Students: Topicality, Development, Implementation, Benefits. 13th International Conference on Social Sciences. Austria, Vienna. 6-7 October 2017.

6. Formative assessment in higher education: from theory to practice. ICSS XI 11th International conference on social sciences. Finland, Helsinki. 20-21 January 2017.

7. Jauna studiju kursa “Molekulārā bioloģija” satura un realizācijas analīze. Latvija, Rīga. RSU 16.zinātniskā konference. 5.aprīlis. 2017.

8. Formative assessment in higher education:analyse of experience. Starptautiski zinātniska konferences Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Latvija, Rēzekne. 27.-28. maijs, 2016.

9. Formatīvā vērtēšana: no teorijas līdz praksei Rīgas Stradiņa universitātē. Latvija, Rīga. RSU 15.zinātniskā konference. 2016. 18.marts.

10. Izvēles studiju kursa izveides un īstenošanas pieredzes analīze augstskolā. Starptautiski zinātniska konferences Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Latvija, Rēzekne. 22.-23. maijs 2015.

11. Izvēles studiju kursa realizācijas pieredze. Latvija, Rīga. RSU zinātniskā konference. 26.marts 2015.

12. Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes. Domnīca „Latviešu un ārvalstu studentu pieredzes stāsti Try walking in my shoes…" moderators. Latvija, Rīga. RSU simpozijs.

 

Dalība starptautisku zinātnisku konferenču, semināru un diskusiju organizēšanā

 

 • 2017.gada 5.-6.aprīlis RSU konference ISC 2017. Workshopa jeb praktiskā darbnīca „Ārstniecības augi kosmētikā" organizēšana un vadīšana
 • 2016.gada 23. septembris Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā starptautiski-zinātniska semināra organizēšana „Effective Genomics: Using mass spectrometry technology in modern science and diagnostics". Sadarbība ar Charles Cantor, Piotr Grochowski, Tadeusz Malewski, Wieslaw Kawczynski. Museum and Institute of Zoology, PAS, Warsaw, Poland.
 • 2016. jūnijs dalība tematiskajā ciklā „Citādu videolekciju veidošana-Vulverhemptonas Universitātes pieredze"; pieredzes apmaiņa Panopto ideju laboratorijā
 • 2016. aprīlis-maijs vadīti Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) organizētā tematiskā cikla "Studiju rezultātu vērtēšanas metodika" semināri par summatīvās un formatīvās vērtēšanas īstenošanas pieredzi un ieteikumiem praksei
 • 2016. aprīlis pieredzes apmaiņa par balsošanas pulšu izmantošanu studiju procesā RSU doktorantu seminārā
 • 2016.gada 16.marts RSU konference ISC 2016. Workshopa jeb praktiskā darbnīca „Ārstniecības augi kosmētikā" organizēšana un vadīšana.

 

Jauno docētāju izglītošana un pieredzes apmaiņa RSU un ārpus tās:

 

 • Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana (formatīvā un summatīvā). RSU. PIC. 2019. oktobris, novembris
 • ERASMUS apmaiņas programma "International Week for Laboratory Staff" UNISS - Sassari, Italy, 3-7June 2019
 • 2017-līdz šim 11 atklāto praktisko nodarbību un lekciju studiju kursā Cilvēka molekulārā bioloģija vadīšana jaunajiem docētājiem
 • 2018. maijs pieredzes apmaiņa ar RSU Medicīnas fakultātes profesoriem par balsošanas pulšu izmantošanu lekcijās un praktiskajās nodarbībās
 • 2018.maijs vadīts seminārs docētājiem Ventspils augstskolā “Mācīšanas un mācīšanās pieejas un metodika”; apliecinājuma sertifikāts Nr. MIC 18-3951
 • 2017.maijs vadīta tematiskā cikla „Iepazīsimies, esmu RSU docētājs” nodarbība, pieredzes apmaiņa ar RSU docētājiem
 • 2016.jūnijs dalība ar pieredzi RSU tematiskajā ciklā „Citādu videolekciju veidošana-Vulverhemptonas Universitātes pieredze”; pieredzes apmaiņa Panopto ideju laboratorijā. Nr. 2016/408; 8 akadēmiskās stundas
 • 2016.aprīlis-maijs vadīti RSU tematiskā cikla "Studiju rezultātu vērtēšanas metodika" semināri par summatīvās un formatīvās vērtēšanas īstenošanas pieredzi un ieteikumiem praksei
 • 2016.maijs pieredzes apmaiņa par formatīvās vērtēšanas jēgu nodarbībās un lekcijās RSU bioloģijas un mikrobioloģijas katedras sēdē
 • 2016.aprīlis pieredzes apmaiņa par balsošanas pulšu izmantošanu studiju procesā RSU doktorantu seminārā.

 

Sadarbība ar skolām, Jauno mediķu akadēmiju, skolotāju metodiskajām apvienībām, kompetenču centriem

 

 • 2019. gada novembris lekcija "Biežāk sastopamās parazitārās infekcijas". RSU sadarbības vidusskolām: Rīgas 41.vidusskola un Rīgas Klasiskās ģimnāzija
 • 2019. gada marts sagatavots un novadīts Pierīgas reģiona bioloģijas skolotājiem seminārs “Ārstniecības augi kosmētikā”
 • 2019. februāris sagatavoti jautājumi veselības zinību konkursam „Hominus”
 • 2018.gada 28.novembris un 5.decembris praktisku nodarbību „Ārstniecības augi, mikroskopiskā uzbūve”sagatavošana un vadīšana RSU sadarbības vidusskolām: Rīgas 41.vidusskola un Rīgas Klasiskās ģimnāzija
 • 2017.novembris Pierīgas IKSP sagatavots un novadīts seminārs “Ko nozīmē būt RSU studentam?”
 • 2015.gada 21.marts praktiskās nodarbības un lekcijas organizēšana un vadīšana RSU Jauno Mediķu akadēmijai par tēmu Aktualitātes bioloģijā un mikrobioloģijā.
 • 2012./2013./2014./2015./2016. Zemgales reģionālais Kompetenču attīstības centrs uzņēmuma līgums nr. 2-5/156 VPIAN ilggadīga sadarbība. Novadīti semināri skolēniem un skolotājiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu”, apl.Nr:k0088/2013.

 

Vadītie studiju kursi

 

Ārstniecības augi, to izmantošana

 

Cilvēka molekulārā bioloģija

Docētie studiju kursi

Ārstniecības augi, to izmantošana

Cilvēka molekulārā bioloģija

 

Molekulārā un šūnu bioloģija

 

Mikrobioloģija

Apbalvojumi un atzinības

 

2017 RSU Gada pasniedzējs

2016 Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju kursa modernizācijas mērķstipendija.

2008 Luda Bērziņa starptautiskā pedagogu radošo darbu konkursa balva par jauninājumu ieviešanu skolu praksē

2006 Gada cilvēks izglītībā Siguldas pilsētas dome

 

 

Recenzijas

 

1. Editorial & Scientific Advisory Board member at EUSER scientific platform ar 2019.gada 4.janvāri Ref. Nr: 723-BE8

2. Recenzente kolektīvai monogrāfijai: Mācīšanās lietpratībai. LU Akadēmiskais apgāds. 2018.

3. IZM VISC eksperts vērtēšanas saturā spēkā esošojos izglītības standartos un projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”. 2018.marts-jūnijs. Līguma Nr. 233/AL/03.42.06.18

4. Latvijas Zinātnes padomes eksperts ar 2017.gada 18.maija lēmumu Nr. 10-3-1.

5. Zinātniskais recenzents bioloģijā izdevniecībā Lielvārds un IZM VISC ar 2011.gadu līguma nr. RL-2. Recenzētas: Bioloģija 7.klasei. Izvedniecība Lielvārds.2011.; Bioloģija 8.klasei 2012. un Bioloģija 9.klasei 2013.; Bioloģija 8.klasei. izdevniecība Zvaigzne ABC. 2013.

6. IZM VISC konsultatīvās padomes un centralizētā eksāmena bioloģijā eksperts ar 2011.gadu līdz šim. Līguma Nr. 1477/11.42.06

7. Recenzente RSU studiju programma Uzturs. Bakalaura darbam Rūgtās vielas- feniltiokarbamīda uztvere un tā saistība ar uztura izvēli. Autors N. Kirika.2013.

8. Recenzente RSU zinātniskie raksti. Parastās priedes Pinus sylvestris L. un parastās egles Picea abies L. skuju makroskopiskā un anatomiskā izpēte. Raksta autors (i) Sanita Siksna, Vilhelmīne Īriste, Ilze Bārene, Irēna Daberte. 2012.

 

Projects

 

Acting Researcher (Projects), Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Project "Development of Antiparasitic Phyto-agent Containing Herbal Extracts"

 

Pētnieka p.i. (projekti), Farmācijas fakultāte, Farmācijas ķīmijas katedra, Projekts “Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fito līdzekļa izstrāde”

Publications

 

Research articles​​

 

Mapping as a tool for biomaterials study content harmonization with significant research findings / R.Koka, N.Jansone-Ratinika, T.Koķe, M.Sīlis, R.Strods // Proceedings of ATEE Spring Conference "Innovations, Technologies and Research in Education" (Riga, Latvia, June 7-8, 2019) / University of Latvia. - Riga : University of Latvia Press, 2019. - P.691-702.

Elective course for medical students : topicality, development, implementation, benefits / R.Koka, T.Koķe, J.Kroiča, L.Meškovska // 13th International Conference on Social Sciences (ICSS) (Vienna, Austria, Oct.6-7, 2017) : Conference Proceedings / European Center for Science Education and Research (EUSER). - Vienna, 2017. - Vol.2, p.650-655. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "European Journal of Social Sciences Education and Research". - Vol.11, No.2 (2017, Sept./Dec.), p.175-181.

Koka, Rudīte. Formative assessment in higher education : from theory to practice / R.Koka, A.Jurāne-Brēmane, T.Koķe // 11th International Conference on Social Sciences (ICSS) (Helsinki, Finland, Jan.20-21, 2017) : Conference Proceedings / European Center for Science Education and Research (EUSER). - Helsinki, 2017. - Vol.2, p.355-360. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "European Journal of Social Sciences Education and Research". - Vol.9, No.1 (2017, Jan./Apr.), p.28-34.

Koķe, Tatjana. Formative assessment on an individual and an institutional level on the way to quality culture in higher education [Elektroniskais resurss] / T.Koke, N.Jansone-Ratinika, R.Koka // Problems of Education in the 21st Century [PEC] [Elektroniskais resurss]. - Vol.75, No.1 (2017), p.54-71. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scientiasocialis.lt/pec/view/biblio/year/2017/vo…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutes mikrobioma īpatnības bezdūmu tabakas lietotājiem / S.Miļuna, D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, V.Priedīte, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 284.-291.lpp.

The oral microbiome of smokeless tobacco users in Latvia / D.Rostoka, I.Skadiņš, A.Reinis, R.Koka, D.Lauva, J.Kroiča ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.1/2 (2017), p.33-37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Koka, Rudīte. Jauna studiju kursa “Molekulārā bioloģija” satura un realizācijas analīze / R.Koka, Z.Daneberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 361.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja