Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olga Leontjeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Kursa mērķis ir radīt studējošajiem izpratni par teorētiskiem un praktiskiem cilvēkresursu vadīšanas aspektiem mūsdienu organizācijās, iepazīstināt studējošos ar cilvēku resursu vadīšanas aktuālajām problēmām, iemācīt analizēt un risināt problēmas darba komandā, apgūt mūsdienu cilvēkresursu vadīšanas metodes, vadīt pārrunas, pieņemt pamatotus lēmumus.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studējošajiem nepieciešamas priekšzināšanas par vadības teoriju, biznesa vadīšanas metodēm, principiem un uzņēmējdarbības organizēšanu.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot aktuālo cilvēkresursu vadīšanas metožu izmantošanu globālajā vidē, stratēģisko cilvēkresursu vadīšanu, kā arī mūsdienu cilvēkresursu attīstības iespējas.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs patstāvīgi identificēt un novērtēt cilvēkresursu vadīšanas problēmas dažādās tautsaimniecības nozarēs, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību, stratēģiski vadīt cilvēkresursus dažādās organizācijās.

Kompetences

Apgūstot padziļinātas teorētiskās zināšanas par cilvēkresursu vadīšanu, studējošie spēs vispusīgi apzināt un novērtēt problēmu cēloņus un rast radošus risinājumus, kā arī spēs prezentēt iegūtos rezultātus, argumentus un risinājumus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, darbiniekiem un prezentēt rezultātus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsIerobežota izvēleOlga Leontjeva
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsIerobežota izvēleOlga Leontjeva
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsIerobežota izvēleOlga Leontjeva
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsIerobežota izvēleOlga Leontjeva