Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar civilās un vides aizsardzības sistēmām un to tiesisko regulējumu pasaulē, ES un Latvijā, bīstamo ķīmisko vielu un citiem apdraudējumiem, risku apzināšanu un kontroli, rīcību, t.sk. komunikāciju katastrofas gadījumā, tiesiskajiem režīmiem. Sniegt studējošajiem zināšanas par vidi apdraudošiem faktoriem un vides ietekmi uz cilvēkiem. Iepazīstināt studējošos ar aktuālām juridiskām problēmām risinot vides aizsardzības jautājumus un ar katastrofas medicīnas pamatiem un komunikāciju krīžu situācijās.
Sniegt studējošajiem zināšanas par raksturīgiem traumatisma gadījumiem un rīcību nelaimes gadījumā un iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.

Priekšzināšanas

Juridiskās zinātnes bakalaura studiju programmā apgūtas zināšanas tiesību jomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj interpretēt studiju kursa saturā iekļautās tēmas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto iegūtās zināšanas saskaroties ar katastrofu situācijām un vides apdraudējumiem. Demonstrē vispārējas zināšanas par civilo katastrofu pārvaldību un iesaistīto institūciju sadarbību un praktiskas iemaņas atdzīvināšanas procesā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot civilās un vides aizsardzības sistēmas institucionālo regulējumu un darbību starptautiskā un nacionālā līmenī. Saprot apkārtējo vidi un drošību ietekmējošos faktorus, novērtē apstākļus un rīkojas ārkārtas situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne, Mārtiņš Šics, Mārtiņš Baltmanis, Rudīte Vesere, Jekaterina Jagodzinska-Peškova, Oļegs Sabeļņikovs
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMjo 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMpo 2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMjoz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMpoz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleAldis Lieljuksis, Veronika Baltmane-Veckalne