Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes asoc.profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

Iekšlietu ministrija

2009 - 2009

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Iekšlietu ministrija

2006 - 2009

Valsts policijas priekšnieks

Iekšlietu ministrija

1998 - 2006

Kontroles dienesta priekšnieka vietnieks

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

1993 - 1998

Valsts policijas priekšnieks

Iekšlietu ministrija

1992 - 1993

Ministru prezidenta palīgs, padomnieks iekšlietu un tieslietu jomā

Iekšlietu ministrija

1975 - 1992

Rīgas rajona milicijas vēlāk policijas nodaļa inspektors, priešnieks

Iekšlietu ministrija

1998 - 2009

Docents

Latvijas Policijas akadēmija

Izglītība

2001 - 2008

Juridisko zinātņu doktors

Latvijas Policijas akadēmija

1998 - 2000

Juridisko ziņātņu maģistrs

Latvijas Policijas akadēmija

Sasniegumi

Apbalvojumi

 

Ērgļu krusta ordenis

 

Docētie studiju kursi

 

Civilā un vides aizsardzība

 

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pātraukšanas problēmas

Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs

Prakse

Tiesību aizsardzības iestādes

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus

Operatīvās darbības metodes, pasākumi un to organizatoriskais nodrošinājums

Operatīvās darbības process un tā īstenošanas problēmas

Operatīvās darbības subjekti un to kompetence

Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs

Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā

Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas problēmas

Tiesību aizsardzības iestādes

Prakse

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Škirklis " Valsts iekšējā drošība." Nacionālā enciklopēdīja Latvija. 2018. ISBN: 2000003248711

 

Lieljuksis, Aldis. DNS paraugu iegūšanas un noformēšanas problēmas kriminālprocesā / A.Lieljuksis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.1/2 (2016), 38.-46.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārsūdzēšanas iespējas / A.Lieljuksis // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 53.-69.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Kriminālprocesa un operatīvās darbības procesa mijiedarbība : Interaction between criminal proceedings and the procedure of investigative operational activities / A.Lieljuksis // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 277.-293.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Lieljuksis, Aldis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kvalifikācijas jautājumi / A.Lieljuksis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2012, apr./maijs/jūn.), 39.-46.lpp. - Kopsav. krievu, angļu val.

 

Tēzes​​

 

Lieljuksis, Aldis. Ārstniecības persona kā krimināltiesību subjekts / A.Lieljuksis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 441.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Kriminālsodu politikas līkloči / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 11.-15.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciji realizēšana Latvijā - institucionālie, organizatoriskie un tiesiskie aspekti / A.Lieljuksis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 418.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārsūdzēšana Latvijā / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 21.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Kāda ir Latvijas vieta narkokriminālās izcelsmes naudas apritē ? / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 38.-39.lpp.

 

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā. ISBN: 978-9984-840-41-3

 

 

Lieljuksis, Aldis. Ārstniecības personas atbildība / A.Lieljuksis // Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015. - 11.nod., 676.-796.lpp.ISBN-9789934508271

 

Konferences

 

Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. LU 2019.

 

HIV- medicīniskie, tiesiskie un sociāli politiskei aspekti. RSU 2018.

 

Starptautiskā konference. Uzlabojot pacientu drošibu un pakalpojumu kvalitāti Latvijā RSU 2018. g. jūn.

 

Diskusija, veltīta Latvijas pievienošanās Eiropas Cilvēkatiesību aizsardzības konvencijas 20.gadadienai. Tieslietu ministrija 2017.

 

Hiv/Aids somatiskie,psihiskie un tiesiskie aspekti. RSU 2017.

 

Projekti

 

1.Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” "Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība" 2019.

2.Mācības finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002
«Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā»Kurss "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana." 2018.

3.Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002
«Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā» Kurss.“Operatīvā eksperimenta veikšanas tiesiskie aspekti,
īstenojot vairāku valstu kopīgu sadarbību»2017.

 

 

Kursi

 

EC and World Bank Group.Awareness Training Anti -Money laundering and Counter Terrorism Financing Level 1.-2017.

 

 

Tiesnešu apmācības centrs. "e- pierādījumi kriminālprocesā" . dec.2018.

 

 

EC and World Bank Group . Awareness Training Anti -Money laundering and Counter Terrorism Financing Level-2 2018 ;

 

 

"Karatiesu tiesnešu, prokuroru un advokātu apmācības seminārs" Aizsardzības akadēmijā. okt.2016.

 

Publikācijas

 

Kriminālprocesa likuma komentāri A.daļa 11. nodaļa ISBN978-9984-840-62-8, 2019.

 

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja