Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes asoc.profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

Iekšlietu ministrija

2009 - 2009

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Iekšlietu ministrija

2006 - 2009

Valsts policijas priekšnieks

Iekšlietu ministrija

1998 - 2006

Kontroles dienesta priekšnieka vietnieks

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

1993 - 1998

Valsts policijas priekšnieks

Iekšlietu ministrija

1992 - 1993

Ministru prezidenta palīgs, padomnieks iekšlietu un tieslietu jomā

Iekšlietu ministrija

1975 - 1992

Rīgas rajona milicijas vēlāk policijas nodaļa inspektors, priešnieks

Iekšlietu ministrija

Izglītība

2001 - 2008

Juridisko zinātņu doktors

Latvijas Policijas akadēmija

1998 - 2000

Juridisko ziņātņu maģistrs

Latvijas Policijas akadēmija

Papildu informācija

Apbalvojumi

 

Ērgļu krusta ordenis

 

Konferences

 

25.04.2013. Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas: Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārsūdzēšana Latvijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.

21.-22.03.2013. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē. 2013.gada zinātniskā konference. Tēzes: Starptautisko organizāciju noteikto sankciju realizēšana Latvijā – institucionālie, organizatoriskie un tiesiskie aspekti. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. ISBN 978-9984-793-24-5

10.-11.04.2014. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē. 2014. gada zinātniskā konference: Tēzes: Ārstniecības persona kā krimināltiesību subjekts Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. ISBN 978-9984-793-52-8 23.04.2014. Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai. Starptautiskā zinātniskā konference: Tēzes: Kriminālsodu politikas līkloči - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. ISBN 978-9984-793-55-9

 

Projekti

 

Līdzdalība RSU īstenotā projektā ESF fonda aktivitāte: programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselībasaprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences,prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta „Veselības aprūpes unveicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozaresilgtspējīgai attīstībai."Programma „Pacienta un personāla drošība." Īstenošamas laiks:2012 gada oktobris – novembris.

Līdzdalība projektā :Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtēšana Latvijā 2015-2016​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Lieljuksis, Aldis. Kriminālprocesa un operatīvās darbības procesa mijiedarbība : Interaction between criminal proceedings and the procedure of investigative operational activities / A.Lieljuksis // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 277.-293.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārsūdzēšanas iespējas / A.Lieljuksis // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 53.-69.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kvalifikācijas jautājumi / A.Lieljuksis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2012, apr./maijs/jūn.), 39.-46.lpp. - Kopsav. krievu, angļu val.

 

Tēzes​​

 

Lieljuksis, Aldis. Ārstniecības persona kā krimināltiesību subjekts / A.Lieljuksis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 441.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Kriminālsodu politikas līkloči / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 11.-15.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciji realizēšana Latvijā - institucionālie, organizatoriskie un tiesiskie aspekti / A.Lieljuksis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 418.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārsūdzēšana Latvijā / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 21.lpp.

Lieljuksis, Aldis. Kāda ir Latvijas vieta narkokriminālās izcelsmes naudas apritē ? / A.Lieljuksis // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 38.-39.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā.

Lieljuksis, Aldis. Ārstniecības personas atbildība / A.Lieljuksis // Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015. - 11.nod., 676.-796.lpp.

Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā ; [autori: A.Vilks (ievads), A.Lieljuksis, O.Staņislavska ...[u.c.]]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015. - 798 lpp.

Docētie studiju kursi

Civilā aizsardzība

Kriminālizmeklēšanas iestāžu darba organizācija

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pātraukšanas problēmas

Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus

Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs

Prakse

Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspekti

Tiesību aizsardzības iestādes

Vadītie studiju kursi

Atbildība e-vidē un jurisdikcija

Biomedicīnas tiesiskās problēmas

Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzības digitālajā vidē

Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānisms

Eiropas Savienības darba tiesības

Elektroniskās komercija un nodokļi

Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmas

Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā vidē

Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā

Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa

Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas

Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pātraukšanas problēmas

Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus

Operatīvais darbs

Operatīvās darbības metodes, pasākumi un to organizatoriskais nodrošinājums

Operatīvās darbības process un tā īstenošanas problēmas

Operatīvās darbības subjekti un to kompetence

Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs

Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā

Pedagoģiskā darba pamatiemaņas

Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Policijas starptautiskā sadarbība krimināltiesībās un operatīvās darbības jomā

Prakse

Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas problēmas

Sociālā psiholoģija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas

Tiesību aizsardzības iestādes

Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā

Vadības informācijas sistēmas

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Kontakti

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Juris Zīvarts
Lektora p.i., Studiju programmas vadītājs
Jānis Baumanis
Vadošais pētnieks
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja