Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Guna Bērziņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir padziļināt studentu izpratni dažādiem invaliditātes aspektiem un faktoriem, kas to ietekmē, kā arī par darbaspēju un veselības savstarpējo mijiedarbību un tās novērtēšanas iespējām, rehabilitācijas nozīmi darbaspēju veicināšanā un sociālajā integrācijā slimību seku gadījumā.

Priekšzināšanas

Zināšanas par Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautisko Funkcionēšanas, Nespējas un Veselības klasifikāciju. Izprast dažādus funkcionēšanas aspektus – ķermeņa funkciju un struktūru, aktivitāšu un dalības, kā arī to mijiedarbību ar veselības stāvokli un kontekstuālajiem faktoriem.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas teorētiskās zināšanas par aktualitātēm izvērtējot ar darbu saistīto veselību.

Prasmes

Pielietot vispusīgus darbaspēju izvērtēšanas principus.

Kompetences

Spēs konsultēt personas ar veselības un funkciju ierobežojumiem rehabilitācijas, sociālās un profesionālās integrēšanas jautājumos, jautājumos par veselības riskiem, to novērtēšanu un veselības veicināšanu, atgriežoties darba vidē, kā arī par slimību seku novērtēšanu biopsihosociālā aspektā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsObligāts