Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Izglītības un zinātnes nodaļas vadītāja

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala, http://www.nrcvaivari.lv/

2012 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2011 - pašlaik

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Ambulatoro pacientu nodaļā

Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”, Valdemāra 46, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035, http://www.ainazuslimnica.lv/

2016 - 2016

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Rīgas veselības centrs, Filiāle Bolderāja, Slimnīcas iela 2-1a, Rīga, LV-1016, http://rigasveseliba.lv/

2012 - 2013

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Ambulatoro pacientu nodaļā

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala, http://www.nrcvaivari.lv/

2008 - 2012

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts – rezidents

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala, http://www.nrcvaivari.lv/

2005 - 2009

Brīvprātīgā

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””, Valdemara iela 38 k.1, Rīga, http://www.apeirons.lv

2006 - 2007

Māsu palīgs Spinālo pacientu rehabilitācijas programmā

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Jūrmala, http://www.nrcvaivari.lv/

Izglītība

2012 - 2015

Doktorantūras studijas

Rīgas Stradiņa universitāte

2014 - 2015

Swedish Institute, Visby Program ietvaros doktorantūras studijas Institute of Neuroscience and Physiology, Section for Clinical Neuroscience and Rehabilitation

The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg, Per dubbsgatan 14, Göteborg ,Sweden

2013 - 2013

Kursi „Introduction to Rasch – analysis with Rumm 2030”

Faculty of Educational Sciences at the University of Oslo, Oslo, Norēģija

2012 - 2012

PhD School in Rehabilitation Research at The Faculty of Health Sciences

University of Southern Denmark, Kopenhāgena, Dānija

2008 - 2012

Rezidentūras studijas, iegūta Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta kvalifikācija

Rīgas Stradiņa Universitāte, Dzirciema 16, Rīga, http://www.rsu.lv/

2012 - 2012

ERASMUS apmaiņas programma “Institute of Neuroscience and Physiology, Section for Clinical Neuroscience and Rehabilitation”

The Sahlgrenska Academy University of Gothenburg, Per dubbsgatan 14, Gēteborga ,Zviedrija

2002 - 2008

Studijas Medicīnas fakultātē, iegūts ārsta grāds.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Dzirciema 16, Rīga, http://www.rsu.lv/

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse

Mērījumi rehabilitācijā

Rehabilitoloģijas pamati

Docētie studiju kursi

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Medicīniskā rehabilitācija un komandas darbs

Mērījumi rehabilitācijā

Rehabilitoloģijas pamati

Projekti

 

ERASMUS Intensive Programme „BNF Riga Summer School for Rehabilitation Medicine". Projekta kvalitatīvais koordinators. Norises laiks: 4.- 17. Augusts, 2014.

Zinātniskās komitejas sekretāre 4th Baltic and North Sea Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 16.-18. septembris, 2015, Rīga, Latvija

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Sabiedriskais darbs:

Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas valdes locekle kopš 2014. gada;

Baltijas un Ziemeļjūras Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas foruma valdes sekretāre – kopš 2015. gada.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Analyzing the modified rankin scale using concepts of the international classification of functioning, disability and health / G.Berzina, U.Sveen, M.Paanalahti, K.S.Sunnerhagen // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.52, No.2 (2016, Apr.), p.203-213. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. A comparison of stroke rehabilitation; data from two national cohorts / G.Bērziņa, A.Vētra, K.S.Sunnerhagen // Acta Neurologica Scandinavica. - Vol.134, No.4 (2016, Oct.), p.284-291. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Living in Latvia after stroke : the association between functional, social and personal factors and the level of self-perceived disability - a cross-sectional study [Elektroniskais resurss] / G.Berzina, B.Smilskalne, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // BMJ Open [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.6 (2016), Article No. e010327, [p.1-12]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010327.full.pdf+html

Bērziņa, Guna. Rehabilitācijas ideja un komandas loma / G.Bērziņa, A.Vētra // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 13.-22.lpp.

Bērziņa, Guna. Rehabilitācijas medicīnas Vasaras skola : ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam plānu studijas / G.Bērziņa // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 105.-107.lpp.

Exploration of some personal factors with the International Classification of Functioning, Disability and Health Core sets for stroke / G.Berzina, M.Paanalahti, A.Lundgren-Nilsson, K.S.Sunnerhagen // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.45, No.7 (2013, July), p.609-615. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Bērziņa, Guna. Be aware of differences when comparing results of rehabilitation in different countries : [abstract] / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // International Journal of Stroke. - Vol.10, Suppl.2 (2015, Apr.), p.160-161. - The European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Glasgow, UK, Apr.17-19, 2015). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. Comparison of rehabilitation outcomes for persons after stroke in Latvia and Sweden : A PhD Project : [abstract] / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // International Journal of Stroke. - Vol.10, Suppl.2 (2015, Apr.), p.412-412. - The European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Glasgow, UK, Apr.17-19, 2015). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. The importance of being aware of differences when comparing results of stroke rehabilitation in different countries / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. Rasch analysis of Functional Independence Measure, Latvian version / G.Berzina, A.Vetra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.lpp.

Exploration of some personal factors of the International Classification of Functioning, Disability and Health core sets for stroke [Elektroniskais resurss] / G.Bērziņa, M.Paanalahti, A.Lundgren-Nilsson, K.S.Sunnerhagen // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.20-21, on CD-ROM.

Bērziņa, Guna. Pilot study of international spinal cord injury data sets and SCIM-III for assessment and documentation / G.Berzina, A.Nulle, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.847. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Prezentācijas

 

 • 20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Estoril – Lisabona, Portugāle, 23. – 28. aprīlis, 2016. Prezentācija "The influence of functional, social and personal factors on the level of self-perceived disability for persons living in Latvia"
 • Uzaicinātais lektors 8th Baltic Congress of Neurology in Rīga, Latvija, 24.-26. Septembris 24.-26. Prezentācija: "Comparing the results of in-patient rehabilitation for persons after stroke in Latvia and Sweden"
 • 4th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine, Rīga, Latvija, 16.-18. Septembris, 2015. Stenda referāts: "The importance of being aware of differences when comparing results of stroke rehabilitation in different countries"
 • Uzaicinātais lektors 18th Nordic Stroke Congress in Malmö, Zviedrija, 26-28 Augusts, 2015. Prezentācija: "A comparison of stroke rehabilitation in Latvia and Sweden"
 • 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 19.-23. jūnijs 2015, Berlīne, Vācija. Prezentācija: „Content analysis of the modified Rankin Scale using concepts of the ICF" and „Timing and intensity as determinants for functional gains in persons after ischaemic stroke"
 • The European Stroke Organisation Conference, 17.-19. aprīlis, 2015, Glāzgova, Lielbritānija. Presentācija: „Be aware of differences when comparing results of rehabilitation in different countries" and „Comparison of rehabilitation outcomes for persons after stroke in Latvia and Sweden; a PhD project".
 • Prezentācija Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācijas sēdē: "Plakanā pēda un daži citi stāvokļi bērniem… Literatūras apskats", 22. maijs, 2014. gads, Rīga
 • Rīgas Stradiņa universitātes 13. zinātniskā conference, 10.-11. aprīlī 2014. Stenda referāts: "Rasch analysis of the Functional Independence Measure Latvian version".
 • Prezentācija Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotā seminārā "Rehabilitācija pie neiromuskulārām saslimšanām", 26. oktobris 2013. gads, Rīga;
 • 3d Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine, 25.-27. septembris, 2013., , Hanovere, Vācija. "Exploration of some personal factors with ICF core sets for stroke". Iegūta atzinība par labāko stenda referātu..
 • 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, 19. septembrī, 2013. Rīga, Latvija. Mutiska prezentācija: "Exploration of some personal factors with the International Classification of Functioning, Disability and Health core sets for stroke";
 • 2nd Baltic and North Sea Conference on PRM, 28.-30. septembrī, 2011., Viļņa, Lietuva. Mutiska prezentācija: "Pilot study of International SCI Data Sets and SCIM-III for assessment and documentation";

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes 13. Rezidentu zinātniski – praktiskā konference., 2010. gada 9. jūnijs,. Prezentācija par pētniecisko darbu "Līdzsvara traucējumu un pielietotā gaitas treniņa veida ietekme uz rehabilitācijas rezultātiem pacientiem pēc insulta"

10th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, 2009. gada 9.-12. septembrī, Rīga. Līdzdalība klīniskā pētījumā "A Poststroke Urinary Incontinence. Effectiveness of Management." Postera prezentācija"

 

Kontakti

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste